PRAHJ_VIS: Praktisk hjælp frit valg, gennemsnitlig visiteret tid pr. uge i minutter i en given måned - fordelt på leverandør

Antal visitationer
pr. år
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Antal 1.806.786 1.532.219 1.756.414 1.831.570 1.969.433 1.907.956 1.905.756 1.923.470 2.123.814 1.949.886 2.186.879 2.386.667 1.294.321
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 1.806.786 1.532.219 1.756.414 1.831.570 1.969.433 1.907.956 1.905.756 1.923.470 2.123.814 1.949.886 2.186.879 2.386.667 1.294.321
Gennemsnit 43 42 36 34 32 33 34 34 34 36 39 42 48
Spredning 81 73 58 54 53 51 54 53 50 55 56 64 78
Percentil 10% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Percentil 30% 8 10 13 14 14 15 15 15 15 15 20 23 25
Percentil 50% 23 24 25 25 25 25 25 25 27 28 30 30 35
Percentil 70% 33 33 33 34 33 35 35 37 38 39 43 45 50
Percentil 90% 116 105 68 61 60 60 60 61 63 68 75 80 90