PTI_TILSTAND_KODE: 4-cifret foranstaltningskode

Antal fuldtidsdeltagere 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Total 1.020.590 1.027.555 1.052.175 1.073.358 1.090.665 1.096.664 1.103.332 1.099.558 1.087.346 1.081.256 1.025.711 955.463 775.625
  . . . . . . . . . . . . .
Mellemtotaler til graf: . . . . . . . . . . . . .
. Barselsdagpenge m.v. (7045-7047, 2520-2530, 3110-3130) 49.419 49.455 48.542 49.237 46.442 45.094 46.070 47.721 50.375 53.222 55.129 56.435 55.821
. Efterløn (6010) 45.561 48.704 60.512 70.252 80.194 89.302 97.336 104.060 114.342 123.915 131.522 137.770 139.524
. Feriedagpenge (5070) 3.790 5.381 4.657 3.974 4.641 4.885 5.090 6.280 6.899 5.264 3.944 5.638 6.825
. Førtidspension (7025) 203.355 199.435 202.740 208.112 215.660 223.069 233.016 237.564 239.301 239.186 237.793 236.193 234.681
. Nettoledige (5020,5025,5030,5035,5080) 85.536 86.642 91.496 91.517 101.723 106.412 117.499 118.790 108.324 113.889 98.285 51.205 76.720
. SU-modtagere (7100) 319.626 323.484 325.151 324.606 324.854 319.289 301.462 282.386 260.655 239.125 216.710 203.352 .
. Støttet beskæftigelse (1000-1199) 100.891 97.325 94.890 93.540 90.078 91.935 89.763 90.138 93.199 91.023 79.425 73.908 69.653
. Sygedagpenge (7035-7037, 5800) 56.110 53.677 52.976 54.109 55.722 57.330 58.849 62.747 67.546 69.233 72.055 75.536 77.360
. Vejledning/opkvalificering (1500-1599,1800,1900,2000-2099) 26.756 31.157 35.068 38.764 37.333 37.551 41.814 43.428 48.474 57.750 47.482 40.459 39.001
. Øvrige ydelsesmodtagere (4000-4099, 5100-5199, 6030, 7005, 7024, 7050, 7090) 129.545 132.295 136.143 139.248 134.018 121.796 112.433 106.444 98.232 88.648 83.367 74.967 76.039
  . . . . . . . . . . . . .
Kategorier: . . . . . . . . . . . . .
1010 Jobtræning . . . . . . . . 0 16 1 0 .
1030 Ansættelse med løntilskud 4.854 5.278 6.120 6.693 7.553 11.413 14.686 18.829 21.823 18.246 9.828 7.556 7.817
1039 Jobrotation 307 426 532 905 2.441 4.727 3.774 1.092 176 . . . .
1040 Virksomhedspraktik 18.235 18.716 19.524 21.000 19.147 17.562 18.248 19.256 20.564 15.233 10.417 7.167 6.640
1049 Nytteindsats 1.154 1.155 1.448 1.651 1.651 1.250 . . . . . . .
1050 Fleksjob 71.016 66.093 61.341 57.376 53.724 50.277 46.540 44.445 44.501 44.437 43.781 41.921 39.979
1060 Fleksjob, selvstændige 1.536 1.561 1.589 1.590 1.599 1.643 1.596 1.647 1.693 1.719 1.703 1.644 .
1070 Skånejob 3.790 4.095 4.336 4.324 3.963 5.065 4.918 4.869 4.442 4.256 4.266 4.167 4.595
1080 Servicejob . . . . . . . . 0 284 384 427 539
1120 Voksenlærlinge . . . . . . . . . 6.831 9.045 11.025 10.083
1599 Vejledning og opkvalificering 25.891 30.264 34.026 37.567 36.328 35.749 39.545 40.985 46.585 55.122 47.482 40.459 39.001
1800 Jobrettet uddannelse (tidl. selvvalgt uddannelse) 865 893 1.042 1.198 1.004 1.802 2.269 1.932 . . . . .
1900 Selvvalgt uddannelse på Uddannelsesydelse . . . . . . . 510 1.889 2.628 . . .
2520 Forsøg . . . . . . . . 0 52 50 45 11
3130 Orlov til børnepasning . . . . . . . . 0 219 1.627 2.388 2.878
4010 Revalidering, detaljer uoplyst 739 909 1.120 1.356 1.202 1.243 1.353 1.835 2.420 2.871 3.122 3.598 5.086
4012 Revalideringsydelse med virksomhedspraktik . . . 1 409 573 563 566 648 1.204 1.552 1.927 2.518
4014 Løntilskud ved revalidenters ansættelse med løntilskud 4 3 7 7 7 6 9 17 23 40 59 91 157
5020 Ledige dagpengemodtagere . . 34.637 67.830 73.826 76.825 85.867 96.798 88.177 95.033 81.693 39.087 59.950
5025 Dagpengeledighed fra og med juli 2017 70.680 69.168 35.334 . . . . . . . . . .
5030 G-dage . . 468 1.123 1.208 1.394 1.422 1.356 1.313 1.379 1.575 756 699
5035 Arbejdsmarkedsydelse . . 3 1.930 7.383 6.088 . . . . . . .
5070 Feriedagpenge 3.790 5.381 4.657 3.974 4.641 4.885 5.090 6.280 6.899 5.264 3.944 5.638 6.825
5080 Ledige kontanthjælpsmodtagere 14.856 17.475 21.053 20.633 19.306 22.106 30.210 20.636 18.834 17.476 15.017 11.362 16.071
5100 Ledighedsydelse mellem fleksjob 2.864 3.131 3.261 3.446 3.694 3.525 3.564 3.921 4.027 3.928 4.461 3.411 3.967
5110 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob 11.510 10.407 10.010 9.161 8.414 9.114 10.092 9.014 8.358 6.956 5.689 4.927 4.903
5120 Ledighedsydelse under ferie 87 115 126 185 442 414 352 338 339 334 325 365 329
5130 Ledighedsydelse under sygdom og barsel . . . . 270 279 269 308 367 460 448 467 638
5140 Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse . . . 0 0 . 0 . 1 . 1 0 0
5800 Syge på dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse 2.189 2.102 1.984 1.922 1.773 . . . . . . . .
6010 Efterløn 45.561 48.704 60.512 70.252 80.194 89.302 97.336 104.060 114.342 123.915 131.522 137.770 139.524
6030 Fleksydelse 2.851 3.196 4.054 4.849 5.610 6.058 6.446 6.327 6.049 5.398 4.609 3.149 .
7005 Jobafklaringsforløb 17.997 16.996 15.709 13.507 8.574 991 . . . . . . .
7024 Ressourceforløb 20.100 19.596 17.637 14.479 10.504 4.595 669 . . . . . .
7025 Førtidspension 203.355 199.435 202.740 208.112 215.660 223.069 233.016 237.564 239.301 239.186 237.793 236.193 234.681
7037 Sygedagpenge, detaljer uoplyst 53.921 51.575 50.992 52.187 53.949 57.330 58.849 62.747 67.546 69.233 72.055 75.536 77.360
7047 Barselsdagpenge, detaljer uoplyst 49.419 49.455 48.542 49.237 46.442 45.094 46.070 47.721 50.375 52.951 53.452 54.002 52.932
7050 Kontanthjælp (passiv) 68.495 72.596 77.733 84.018 89.014 91.654 86.901 82.293 74.644 66.268 62.100 56.131 57.531
7090 Integrationsydelse (tidl. Konthj.udl. og intro.ydelse) 4.898 5.347 6.487 8.240 5.879 3.344 2.215 1.825 1.357 1.189 1.002 901 912
7100 SU 319.626 323.484 325.151 324.606 324.854 319.289 301.462 282.386 260.655 239.125 216.710 203.352 .