ࡱ> @Cbjbjʚʚt:jjj t $l^l^l^P^d _ja.a(VaVaVa1b~bDb$ $RF/c1b1bcc/VaVaDfffcVaVaRfc ff/uD'wVa a P+Ml^djsv$x Z0ve`H'w'wccfccccc//9HP$wf"HPDanmarks Statistik, Befolkning TIME \@ "d. MMMM yyyy" 29. september 2008 Befolkningsstatistik HCH/- Notat om omlgning af befolkningsstatistikken, herunder en analyse af konsekvenserne for statistikken ved skiftet af tidsafgrnsningsmetode 1. Forml I kontorkontrakten for 2008 str, at der skal gennemfres en Analyse efter ndringerne i befolkningsstatistikken herunder en Analyse af ndringerne i bevgelserne - isr udvandringerne - efter omlgningen af befolkningsstatistikken. Dette notat giver dels en kort beskrivelse af metodendringen ved omlgningen af befolkningsstatistikken fra mainframe til et databasebaseret edb-fundament, og dels for de enkelte statistikker en sammenligning af opgrelserne fr og efter omlgningen. 2. Ny edb-platform 1. juli 2007 blev adgangen til hovedanlgget (mainframe-data) lukket. De respektive statistikker for fdte, dde, vandringer, flytninger, vielser, skilsmisser, adoptioner mv. blev med 1. kvartal 2007 for sidste gang baseret p mainframe-data. Befolkningsopgrelser blev afsluttet p mainframe-data med opgrelsen pr. 1. april 2007. De respektive statistikker for fdte, dde, vandringer, flytninger, vielser, skilsmisser, adoptioner mv. blev fra 2. kvartal 2007 baseret p den nye edb-platform (Oracle database) ligesom befolkningsopgrelsen pr. 1. juli 2007. Grundlaget for statistikken er stadig det samme, nemlig oplysninger fra CPR. Tidligere modtog Danmarks Statistik rligt et statusudtrk med den samlede befolkning pr. 1. januar, dertil kom ugentlige ndringsudtrk, med oplysninger om antallet af fdte dde, viede, skilte og ind- og udvandrede. Disse ugentlige leverancer blev anvendt til at fremskrive befolkningen til 1. april, 1. juli, 1. okt. i ret. Annullationer og korrektioner rettede op p statustal, men indgik ikke i opgrelserne med bevgelserne. I dag sker opdateringen af Danmarks Statistiks database alene ved daglige edb-overfrsler fra CPR til Danmarks Statistiks modtagesystem CEMOS. 3. Kvalitetsforbedringer 3.1. Korrektioner og annullationer Med overgangen til online opdatering af data i en Oracle database er det blevet muligt lbende at opdatere data med de korrektioner og annullationer, der indberettes som flge af tidligere registrerede fejl i folkeregistrene. De fleste af disse korrektioner og annullationer relaterer sig til adresser og civilstande og de tilhrende datoer. Det medfrer en forbedring af hndelsesstatistikkens kvalitet, og vil i nogle tilflde betyde, at antallet af opgjorte hndelser reduceres og i andre tilflde at dataindholdet p en person er blevet rettet. 3.2. Forsvundne Tidligere blev de forsvundne udenlandske statsborgere medtalt som udvandrede. I den nye database registreres alle forsvundne personer, uden hensyn til statsborgerskab, som forsvundne. Frst fra det tidspunkt de bliver genfundet registreres de i databasen som enten udvandret eller genfundet og medtlles igen i statistikken. I alt forsvandt 207 udenlandske statsborgere i 2007. Sammenholdt med samtlige udvandrede udenlandske statsborgere i 2007 nemlig 17.795 udenlandske statsborgere udgr de sledes 1,2 pct. og dermed en mindre korrektion af udvandringstallene. 3.3. Indvandrede/efterkommere Ved afgrnsningen af indvandrere og efterkommere er det med den nye database blevet muligt, at inddrage oplysninger om forldre, som er afdde eller udvandrede, men som en gang har vret registrerede i CPR. Det har reduceret antallet af indvandrere og efterkommere med i alt 1,3 pct. Det har isr betydning for afgrnsning af gruppen efterkommere fra vestlige lande, som er blevet reduceret med de personer, der i den nye opgrelse er klassificeret som personer med dansk oprindelse, som flge af forbedrede forldreoplysninger, nemlig 2.289 eller 13,6 pct. For vrige grupper af indvandrere og efterkommere har ndringen mindre betydning. Tabel 1. Antal indvandrere og efterkommere 1. januar 2007 fra henholdsvis mainframe og PSD Vestlige landeIkke-vestlige landeIndvandrereMainframe-data130 303230 593PSD-date128 243228 883Forskel- 2 060- 1 710EfterkommereMainframe-data16 87299 922PSD-data14 58399 643Forskel- 2 289- 2793.4. Familier - e-familier En ny familiedefinition er pr. 1. januar 2008 taget i brug i husstands- og familiestatistikken. Hovedndringen bestr i en ndring af aldersgrnsen for de hjemmeboende brn og unge, der regnes med til forldrenes familier som hjemmeboende brn. Den er hvet fra 18 r til 25 r. I henhold til den nye familiedefinition er et hjemmeboende barn en person under 25 r, der bor sammen med mindst n af forldrene, og personen har aldrig vret gift eller i registreret partnerskab, og har ikke selv brn. Det er kun aldersgrnsen, som er ndret fra 18 til 25 r, de vrige nvnte betingelser for hjemmeboende brn er undrede. ndringen er gennemfrt, dels for at tilpasse familiebegrebet til EUs familiebetegnelser, dels fordi 164.040 af de 18-24 rige bor sammen med en eller begge forldre og udgr en familie sammen med dem. Tabel 2. Brnefamilier 1. januar 2008 Ny definition (25-rs grnse)Gammel definition (18-rs grnse)ForskelI alt 756 025 677 003 79 022gtepar med brn 470 126 420 186 49 940Registreret partnerskab med brn 601 578 23Samlevende par med brn 95 256 91 894 3 362Samboende par med brn 28 716 25 237 3 479Enlige med brn 161 326 139 108 22 218 ndringen bevirker, at en 164.040 personer, der efter den gamle familiedefinitionen blev regnet som enlige, nu bliver regnet som brn i forldrenes familie, se tabel 2. Pr. 1. januar 2008 blev 299.868 personer, unge svel som voksne, sledes omklassificeret i henhold til den nye familiedefinition. Som flge af definitionsndringen af en familie, reduceres antallet af enlige personer med 164.040 og antallet af hjemmeboende brn ges med det tilsvarende antal. ndringerne betyder at antallet af brnefamilier vokser med 79.024. Antallet af husstande berres derimod ikke af ndringen i familiedefinitionen, men antallet af husstande med brn forandres. 4. Beskrivelse af metodendringen Metoden til opgrelse af hele befolkningen p et givent tidspunkt er undret. Folketallet opgres ved en optlling af de personer, som p et givent tidspunkt, stod tilmeldt folkeregisteret. Dette folketal bliver justeret med de fdte, dde, vandrede og flyttede, hvor hndelsesdatoen ligger fr opgrelsesdatoen, og hndelsen er registreret i folkeregistrene senest 30 dage efter opgrelsesdatoen. Dette folketal fastholdes som det endelige. I forbindelse med omlgningen af befolkningsstatistikken er der taget nogle metodemssige beslutninger, som har visse konsekvenser for hndelsesstatistikken. De fdte, dde, vandrede, flyttede, viede, skilte mv. i hvert kvartal/r blev tidligere opgjort ved at medtage alle de respektive hndelser, som var indtruffet i kvartalet/ret eller tidligere og registreret i folkeregistrene i indtil 30 dage efter kvartalets/rets afslutning. Hndelser, som blev indrapporteret senere end 30 dage efter kvartalet/rets afslutning blev medtalt i det efterflgende kvartal/r. Disse hndelsesstatistikker forblev de endelige. Kun fdte og dde blev betegnet som de forelbige. For disse 2 grupper dannedes endelige tal ved kobling med de medicinske oplysninger for fdte og dde. Efter metodeskiftet bliver alle hndelserne, som registreres i folkeregistrene i indtil 30 dage efter opgrelsesperioden og som er indtruffet i det forgangne kvartal/r, fortsat medtaget. Derimod bliver de hndelser, som er indtruffet i tidligere kvartaler/r, men frst indrapporteres i det aktuelle kvartal/r, ikke lngere medtaget i de kvartalsvise eller rlige opgrelser. Antallet af hndelser i det opgjorte kvartal/r vil derfor, sammenholdt med opgrelsen fr metodeskiftet, falde med det antal, som iflge hndelsestidspunktet kan henhres til et tidligere kvartal/r. De strste afvigelser fr og efter metodeskiftet, ses for de kvartalsvise udvandringer. Disse er kendetegnet ved ekstraordinre, lange indberetningstider. Det betyder at en strre andel, sammenholdt med de vrige hndelser, af de kvartalsvise indberettede udvandringer, jvf. deres hndelsestidspunkt, kan henfres til tidligere kvartaler, og sledes ikke medtlles i det aktuelle kvartal lngere. Isr udvandringer, og i mindre grad indvandringer, er kendetegnet ved lange indberetningstider, hvorimod de fdte og dde nsten ikke er berrt af metodeskiftet, da de indberettes meget hurtigt. I det efterflgende ser vi nrmere p udvandringer, indvandringer, flytninger og dde. 4.1. Konsekvens af skift af tidsafgrnsningsmetode Tabel 3a viser hvor meget hndelserne i 4. kvartal 2007 reduceres, efter skift i tidsafgrnsningsmetode som betyder, at kun de hndelser medtages, der indenfor tidsafgrnsningsperioden er sket i 4. kvartal 2007. Hndelser, der er sket i tidligere kvartaler, medtages ikke lngere, i den offentliggjorte statistik. Tabel 3a. Hndelser, registreret i 4. kvartal Offentliggjorte talIkke-medtagede hndelser (hndelsesdato fr 4. kvartal 2007)ProcentUdvandrede8 3971 99623,8Indvandrede12 3528386,8Dde13 996270,2Flyttede221 16513 1185,9 Tabellen viser: at 1.996 eller 23,8 pct. af de udvandrede at 838 eller 6,8 pct. af de indvandrede at 27 eller 0,2 pct. af de dde at 13.118 eller 5,9 pct. af de flyttede henhrer til et tidligere kvartal. Skiftet i opgrelsesmetoden vil jvf. tabel 3a have strst betydning for udvandringerne, der i 4. kvartal 2007 vil blive reduceres med 1.996 eller 23,8 pct. Tabel 3b viser de udvandrede, der efter skift i tidsafgrnsningsmetode ikke medtages i kvartalet fordelt p statsborgerskab, alder og opholdstid. Den strste gruppe, nemlig 1.045 eller 52,4 pct., udgres af de udvandrede udenlandske statsborgere, der har opholdt sig under et r i Danmark. Hovedparten af alle udvandrede nemlig 1.432 eller 71,8 pct. er personer, er personer der har opholdt sig under et r i Danmark. Kun 22 eller 1 pct. har opholdt sig i Danmark i lngere end 1 r. Tabel 3b. Ikke-medtagede udvandringer, 4. kvartal 2007 Statsborgerskab / opholdstid0-17 r18-24 r25-34 r35-49 r50-65 r66 r og deroverI altI alt45956956529374361 996Danske statsborgere3241991821474116909- Indtil r29429303013387- -1 r29170152117334505- Over 1 r1---7917Udenlandske statsborgere13537038314633201 087- Indtil r13436737713223121 045- -1 r136149437- Over 1 r----145 Tabel 3c viser hvor meget ret reduceres med, efter skift i tidsafgrnsningsmetode, som betyder, at kun de hndelser medtages, der indenfor tidsafgrnsningsperioden er sket i 2007. Hndelser, der er sket i tidligere r, medtages ikke lngere, i den offentliggjorte statistik. Tabel 3c. Hndelser, registreret for ret 2007 Offentliggjorte tal 2007 Ikke-medtagede hndelser (hndelsesdato fr 2007)ProcentUdvandrede41 5664 60411,1Indvandrede64 6569221,4Dde41 566630,2Flyttede910 62422 7742,5 Tabellen viser: at 4.604 eller 11,1 pct. af de udvandrede at 922 eller 1,4 pct. af de indvandrede at 63 eller 0,2 pct. af de dde at 22.774 eller 2,5 pct. af de flyttede henhrer til et tidligere r. Skiftet i opgrelsesmetoden vil jvf. tabel 3c have strst betydning for udvandringerne, der i 2007 vil blive reduceres med 4.604 eller 11,1 pct. Tabel 3d viser de udvandrede, der efter skift i tidsafgrnsningsmetode ikke medtages i ret, fordelt p statsborgerskab, alder og opholdstid. Den strste gruppe, nemlig 2.600 eller 56,5 pct., udgres af de udvandrede udenlandske statsborgere, der har opholdt sig under et r i Danmark. Hovedparten af alle udvandrede nemlig 3.441 eller 74,8 pct. er personer, der har opholdt sig under et r i Danmark. Kun 37 eller 0,8 pct. har opholdt sig i Danmark i lngere end 1 r. Tabel 3d. Ikke-medtagede udvandringer, ret 2007 Statsborgerskab / opholdstid0-17 r18-24 r25-34 r35-49 r50-65 r66 r og deroverI altI alt8721 4301 366714164584 604Danske statsborgere63135842235485261 876- Indtil r59689728022841- -1 r352693502747241 004- Over 1 r----112031Udenlandske statsborgere2411 07294436079322 728- Indtil r2391 06491131646242 600- -1 r283344332122- Over 1 r-----66 De kvartalsvise tal for hndelserne offentliggres nu som forelbige tal, mens rstallene betragtes som endelige tal, stadig med undtagelse af fdte og dde, der kobles med de medicinske oplysninger inden oplysningerne betragtes som endelige. 4.2. Udvidelse af tidsafgrnsningsperioden med 3 mneder Tabel 4a viser hvor mange af de registrerede udvandringer, der ved udvidelse af tidsafgrnsningsperioden med 90 dage, har et hndelsestidspunkt, der henhrer til henholdsvis 4. kvartal 2007, ret 2007 eller fr 2007. Tabel 4a. Fordeling p hndelsesdato ved udvidelse af tidsafgrnsningsperioden med 90 dage HndelsesperiodeOffentliggjorte tal (udvandringer)Indberettede (indberettet 1.2.08 - 30.4.08)Ekstra indberettede i pct4. kvartal 20078 3978259,8ret 200741 5661 5543,7Fr 1. januar 2007. 4391,1 Tabellen viser, at 825 eller 9,8 pct. flere ville blive medtaget i 4. kvartal 2007, at 1554 eller 3,7 pct. flere ville blive medtaget i det forgangne r og at 1,1 pct. flere ville henhrer til tidligere r (flere rs forsinkelse). Det betyder, at hvis tidsafgrnsningsperioden ges fra 30 til 120 dage (dvs. venter 120 dage efter kvartalets afslutning med at opgre kvartalet), vil andelen af de kvartalsvis henholdsvis rligt udvandrede, der er indtruffet, jvf. den nye tidsafgrnsningsmetode, kunne ges med 9,8 pct. og 3,7 pct. for henholdsvis 4. kvartal 2007 og ret 2007. 4.3 Udvidelse af tidsafgrnsningsperioden med 1 r Tabel 4ba viser hvor mange af de registrerede udvandringer i 2007, der ved en udvidelse af tidsafgrnsningsperioden med 365 dage, har et hndelsestidspunkt, der henhrer til henholdsvis ret 2006 og tidligere. Tabel 4b. Fordeling p hndelsesdato ved udvidelse af tidsafgrnsningsperioden med 365 dage HndelsesperiodeOffentliggjorte tal (udvandringer 2006)Indberettede (indberettet 1.2.07 - 1.2.08)Ekstra indberettede i pct.ret 200646 7862 9257,0Fr 1. januar 2006. 1 0062,2 Anm. De 2,2 pct. er beregnet i pct. af rets udvandringer. Tabellen viser, at 2.925 eller 7 pct. flere ville henhrer til det forgangne r (2006) og at 2,2 pct. flere ville henhrer til de tidligere r. Det betyder, at hvis tidsafgrnsningsperioden ges fra 30 til 395 dage (dvs. venter 395 dage efter rets afslutning med at opgre ret), vil andelen af de rligt udvandrede, der er indtruffet i 2006, jvf. den nye tidsafgrnsningsmetode, kunne ges med 7 pct. for ret 2006. PSD opdateres fortlbende og efter opgrelsen, hvilket betyder at folketallet opgjort p et senere tidspunkt vil afvige fra det oprindelige offentliggjorte. PAGE 1 FILENAME \p \* Lower \* MERGEFORMAT d:\midlertidige internet filer\olkff1\notat om omlgning af befolkningsstatistikken.doc 89:;KLbehijx= Q R q ~ F G e h 3 4 I J ' . z{̼̼̫̤ hmh>J2hBc hQ6h64h6h64h1f6h&hO hmh1fh1f h1fh1fhhUmHnHuhbmHnHujhbUhb?Mhij I J / 0 RS#3yzl gd1fgd. gd1fgd1fgd1fFgdbB/CC()-34MN2Q"@AefY}~78HKXahi hfm5hfmhfm5hfm hfmhfm hfmh hfmh1fhdZhBch64h1f6hv h>J2 hmh>J2h1fh hmh1fh64Bijy8P($IfgdfmlGm8$P($Ifa$gdfmlGm<gd&gdbJ558P$IfgdfmlG8$P$Ifa$gdfmlGkd$$IfF$ F $ $ $ t0AZ$ AZAZAZ  44 apbL998$IfgdfmlG8$$Ifa$gdfmlGkd$$IfF$ F   t0AZ$   44 apbL998$IfgdfmlG\8$$Ifa$gdfmlG\kd$$IfF$ F  t0AZ$   44 apbL998$IfgdfmlGT8$$Ifa$gdfmlGTkdm$$IfF$ F  t0AZ$   44 apbL999$IfgdfmlGT9$$Ifa$gdfmlGTkd.$$IfF$ F  t0AZ$   44 apbL998$IfgdfmlG8$$Ifa$gdfmlGkd$$IfF$ F  t0AZ$   44 ap'.5bL998$IfgdfmlG8$$Ifa$gdfmlGkd$$IfF$ F  t0AZ$   44 ap56>FLbJ558P$IfgdfmlGT8$P$Ifa$gdfmlGTkdq$$IfF$ F  t0AZ$   44 apLMhb]XXXSNI<gd:3&gd:3gd:3gd1fgd1fkd2$$IfF$ F  t0AZ$   44 apM[\^g]^qr"#/012<"# !#$5PJK{|( * / 0 +!,!!!!!!jh:30JUhBc hmhfm hfmh1fhi)hfmh:35h:3h64h>J2hv hh1fhQ hmh1fhfmF8P($Ifgd:3lGw8$P($Ifa$gd:3lGw!*J28P$Ifgd:3lG8$P$Ifa$gd:3lGkd$$IfF$ \ ( $2$3$3$ t0AZ$ AZAZAZAZ44 ap(*3;<5kd$$IfF$ \ ( 233 t0AZ$ 44 ap(8P$Ifgd:3lG<MV_g8$Ifgd:3lGT8$$Ifa$gd:3lGTghJ4!8$Ifgd:3lG\8$$Ifa$gd:3lG\kd$$IfF$ \ ( 233 t0AZ$ 44 ap(7kd $$IfF$ \ ( 233 t0AZ$ 44 ap(8$Ifgd:3lG\8$Ifgd:3lG8$$Ifa$gd:3lGJ4!8$Ifgd:3lG8$$Ifa$gd:3lGkd $$IfF$ \ ( 233 t0AZ$ 44 ap(7kdd $$IfF$ \ ( 233 t0AZ$ 44 ap(8$Ifgd:3lG!8P$Ifgd:3lG8$P$Ifa$gd:3lG!"#QRJEEEEEEgd1fkd? $$IfF$ \ ( 2 3 3 t0AZ$ 44 ap(!!<"="$$&&(()) + ++;+<+P+++8P($IfgdlGm8$P($Ifa$gdlGm<gd&gdgd1fgd1fgd1f!!!!""=#>#o#p#####8$9$$$$$J%K%d%e%%%%%%%$&%&N&O&&&&&&&&&p'w'}''''~(((((()))))))****%*&*2*3*8*H*N*O*v*w********h`Wh71hW]h~ hhh1fh>J2hv h1fhBc hmh1fhQ**** + +++++"+:+K+L+P+k+w+x+{+|+++++++++++++++++++++++++++++++++++++,,,,,*,+,1,<,c,d,,,,,,,,,,!-"-o-h_k,hlihChhhv hhh~hhhh1f hmh1fhgON++++J28P$IfgdlGT8$P$Ifa$gdlGTkd( $$IfF$ \ hS$2$3$3$ t0AZ$ AZAZAZAZ44 ap(++++5kd%$$IfF$ \ hS233 t0AZ$ 44 ap(8P$IfgdlGT+++++8$IfgdlG8$$Ifa$gdlG++++J4!8$IfgdlG8$$Ifa$gdlGkd$$IfF$ \ hS233 t0AZ$ 44 ap(++++7kd$$IfF$ \ hS233 t0AZ$ 44 ap(8$IfgdlG++++,8P$IfgdlG8$P$Ifa$gdlG,,,,<,d,,JEE;;; / & Fgdgd1fkd$$IfF$ \ hS 2 3 3 t0AZ$ 44 ap(,,,,n-o-..Z/[/e///////////Ff8P($Ifgd vlG\8$P($Ifa$gd vlG\<gd~&gd~gd1f / & Fgdo-v-x-}-~---....!.).+.1.2.3.?.K.L.//X/Y/Z/[/e//////////0000 0 0 0 0000+0.0/020306070:0;0=0>0@0A0D0E0F0T0W0X0Z0[0]0^0`0a0b0c0Թh:h:5CJOJQJh:h:5 h:5h:h~5h:h vh~h1fh-uhCh_k,hlihlI///00 0 0000+0/03070;0>0A0E0F0Ff9$Ifgd:lG9$$Ifa$gd:lGFf8P$Ifgd~lGT8$P$Ifa$gd~lGTF0T0X0[0^0a0c0e0i0j0s0v0z0~000000Ff 8$Ifgd~lG8$$Ifa$gd:lGFfC8$Ifgd~lG8$$Ifa$gd:lGc0d0e0h0l0m0s0u0v0y0z0}0~0000000000000000000000000000000000000000>1?1F1G1111112 2 2)222:2;2B2C2T2U2]2^2`2սhhhh>J2hgOh1fhv hmh1fh`W hhh1fhoj h:5h:h:5h~h:J0000000000000000000Ff`'9$Ifgd:lG9$$Ifa$gd:lGFf$8$Ifgd~lG8$$Ifa$gd:lG000000011 11111111"1#1Ff.8$Ifgd:lG8$$Ifa$gd:lGFf*8$Ifgd:lG8$$Ifa$gd:lG#1/11131517191;1=1>1?1U2V2`2228$P($Ifa$gdr lGm<gdh&gdhgdhgd1fFf18P$Ifgd:lG8$P$Ifa$gd:lG`2k22222F3G3U3W3[3\3o3p3333333333344444444444440515b5c5{5|55:6;6~666667777#7$7)7*7-7.717274757:7P7S7˿˿˿ϿϿϻ h:5h:h:5h vh:h_k,hojh-uhlihCh1fh hmh1f hmhhh>J2h/hhhv hhhC222223kd3$$IfF$ \ hS$2$3$3$ t0AZ$ AZAZAZAZ44 ap(8P($Ifgdr lGm222228P$Ifgdr lGT8$P$Ifa$gdr lGT223 3J4!8$Ifgdr lG8$$Ifa$gdr lGkd4$$IfF$ \ hS233 t0AZ$ 44 ap( 33337kd5$$IfF$ \ hS233 t0AZ$ 44 ap(8$Ifgdr lG33!3$3(38$Ifgdr lG8$$Ifa$gdr lG(3)323:3J28P$Ifgdr lG8$P$Ifa$gdr lGkd6$$IfF$ \ hS233 t0AZ$ 44 ap(:3A3E3F3G3W3500gd1fkda7$$IfF$ \ hS 2 3 3 t0AZ$ 44 ap(8P$Ifgdr lGW333334444556666666668P($Ifgd vlG\8$P($Ifa$gd vlG\<gd:&gdOgd:gdCgdligd1f / & Fgd66 77777$7*7.72757;7<7P7T79$Ifgd:lG9$$Ifa$gd:lGFf=8P$Ifgd:lGT8$P$Ifa$gd:lGTFf98P($Ifgd vlG\S7T7W7X7[7\7_7`7b7c7e7f7k7l7m777777777778888 8 8q88888 9"9f99999999&:':y:z:::::::::: ; ; ;;*;7;¾ͺͺɶhC'hlvhr hhhhhhhh. hr h1fh1f hmh1fh[~h>J2hv h:h:h:5CJOJQJ h:5h:h:5@T7X7\7`7c7f7l7m7{77777777778$$Ifa$gd:lGFfC8$Ifgd:lG8$$Ifa$gd:lGFfo@9$Ifgd:lG77777777777777777779$$Ifa$gd:lGTFfJ8$Ifgd:lG8$$Ifa$gd:lGFf-G8$Ifgd:lG7777788 8 888#8'8+8.8187888A88$$Ifa$gd:lGFfJQ8$Ifgd:lG8$$Ifa$gd:lGFfM9$Ifgd:lGTA8C8E8H8K8N8P8T8U8a8c8e8g8i8k8m8o8p8q8f9gd1fFfX8P$Ifgd:lG8$P$Ifa$gd:lGFfT8$Ifgd:lGf99z:{:::: ;X;;8P($Ifgdr lGm8$P($Ifa$gdr lGm<gdh&gdhgd1fgdv 7;W;X;;;;;;#<@<h<<<<<<<<f=v=w=x=}========>B>v>}>~>>>>>> ?!?I?J?Q?R?T?????????? @ @!@$@%@&@'@*@,@k@@@@@޸hKhDGhlv hhhr h. hr h1fhh|!hKeh1fh>J2h|! hmh1f hhhi)hr hhhC'E;;;;J28P$Ifgdr lGT8$P$Ifa$gdr lGTkd>Z$$IfF$ \q $$$$ t0AZ$ AZAZAZAZ44 ap(;;;;5kd;[$$IfF$ \q t0AZ$ 44 ap(8P$Ifgdr lGT;;;;;8$Ifgdr lG8$$Ifa$gdr lG;;;;J28P$IfgdhlG8$P$Ifa$gdhlGkd*\$$IfF$ \q t0AZ$ 44 ap(;;;;;50gdi)kd ]$$IfF$ \q   t0AZ$ 44 ap(8P$IfgdhlG;<<C>v>I?J?T????,@l@8P($Ifgdr lGm8$P($Ifa$gdr lGm<gdr &gdr gd1fgd1f l@m@w@~@J28P$Ifgdr lGT8$P$Ifa$gdr lGTkd]$$IfF$ \q $$$$ t0AZ$ AZAZAZAZ44 ap(~@@@@5kd^$$IfF$ \q t0AZ$ 44 ap(8P$Ifgdr lGT@@@@@8P$Ifgdr lG8$P$Ifa$gdr lG@@@@JB$d$If^`gdr lG'd(gdr kd_$$IfF$ \q   t0AZ$ 44 ap(@@@@@@@@@@@AANAZAgAjAtAwAxAyAAAAAAAAABBB BBB B!B&B9B@BaBbB}BBBBBBB"C#C-C.C/C0C̺%jhUGahn 0J6CJOJQJUh#p hmhn hn jhn 0JUh>J2heuZ hmheuZh1f hmh>J2hBc hmh1f hhh|!hi)h[~h|!hr 6@@@xAyABB.C/C:C;CCCCC4$a$ 4$ a$gdUGagdeuZgd1fGkd`$$IfFW t644 ap 0C6C7C8C9C:C;C Xhn CJOJQJ^Jjhn CJOJQJU^Jhn hUGahn !h#p0J6CJOJQJmHnHu%jhUGahn 0J6CJOJQJUhUGahn 0J6CJOJQJ8 00&P 1A:p . A!"#7$S%8 00&P 1A:p:3. A!"#n$S%$$If5!vh5 5 5 #v #v :VGF t0AZ$ 5 5 / AZ$/ 4 p$$If5!vh5 5 5 #v #v :VGF t0AZ$ 5 5 / 4 p$$If5!vh5 5 5 #v #v :VGF t0AZ$ 5 5 4 p$$If5!vh5 5 5 #v #v :VGF t0AZ$ 5 5 4 p$$If5!vh5 5 5 #v #v :VGF t0AZ$ 5 5 4 p$$If5!vh5 5 5 #v #v :VGF t0AZ$ 5 5 4 p$$If5!vh5 5 5 #v #v :VGF t0AZ$ 5 5 4 p$$If5!vh5 5 5 #v #v :VGF t0AZ$ 5 5 4 p$$If5!vh5 5 5 #v #v :VGF t0AZ$ 5 5 4 p$$If5!vh5 555#v #v:VGF t0AZ$ 5 5253/ AZ$/ 4 p($$If5!vh5 555#v #v:VGF t0AZ$ 5 5253/ 4 p($$If5!vh5 555#v #v:VGF t0AZ$ 5 52534 p($$If5!vh5 555#v #v:VGF t0AZ$ 5 52534 p($$If5!vh5 555#v #v:VGF t0AZ$ 5 52534 p($$If5!vh5 555#v #v:VGF t0AZ$ 5 52534 p($$If5!vh5 555#v #v:VGF t0AZ$ 5 5253/ 4 p($$If5!vh55P5Q5Q#v#vP#vQ:VGF t0AZ$ 5S5253/ AZ$/ 4 p($$If5!vh55P5Q5Q#v#vP#vQ:VGF t0AZ$ 5S5253/ 4 p($$If5!vh55P5Q5Q#v#vP#vQ:VGF t0AZ$ 5S52534 p($$If5!vh55P5Q5Q#v#vP#vQ:VGF t0AZ$ 5S52534 p($$If5!vh55P5Q5Q#v#vP#vQ:VGF t0AZ$ 5S5253/ 4 p(Q$$If5!vh55555555#v#v#v#v:VGF t0AZ$ 5555/ AZ$/ 4 pP&kd$$IfF$ ִ $$$$$$$$ t0AZ$ AZAZAZAZAZAZAZAZ  44 apPC$$If5!vh55555555#v#v#v#v:VGF t0AZ$ 5555/ 4 pP&kd@$$IfF$ ִ t0AZ$   44 apP5$$If5!vh55555555#v#v#v#v:VGF t0AZ$ 55554 pP&kd$$IfF$ ִ t0AZ$   44 apP5$$If5!vh55555555#v#v#v#v:VGF t0AZ$ 55554 pP&kd $$IfF$ ִ t0AZ$   44 apP5$$If5!vh55555555#v#v#v#v:VGF t0AZ$ 55554 pP&kdk$$IfF$ ִ t0AZ$   44 apP5$$If5!vh55555555#v#v#v#v:VGF t0AZ$ 55554 pP&kd"$$IfF$ ִ t0AZ$   44 apP5$$If5!vh55555555#v#v#v#v:VGF t0AZ$ 55554 pP&kd)&$$IfF$ ִ t0AZ$   44 apP5$$If5!vh55555555#v#v#v#v:VGF t0AZ$ 55554 pP&kd)$$IfF$ ִ t0AZ$   44 apP5$$If5!vh55555555#v#v#v#v:VGF t0AZ$ 55554 pP&kd,$$IfF$ ִ t0AZ$   44 apPC$$If5!vh55555555#v#v#v#v:VGF t0AZ$ 5555/ 4 pP&kdF0$$IfF$ ִ     t0AZ$   44 apP$$If5!vh55P5Q5Q#v#vP#vQ:VGF t0AZ$ 5S5253/ AZ$/ 4 p($$If5!vh55P5Q5Q#v#vP#vQ:VGF t0AZ$ 5S5253/ 4 p($$If5!vh55P5Q5Q#v#vP#vQ:VGF t0AZ$ 5S52534 p($$If5!vh55P5Q5Q#v#vP#vQ:VGF t0AZ$ 5S52534 p($$If5!vh55P5Q5Q#v#vP#vQ:VGF t0AZ$ 5S5253/ 4 p(Q$$If5!vh55555555#v#v#v#v:VGF t0AZ$ 5555/ AZ$/ 4 pP&kdP8$$IfF$ ִ $$$$$$$$ t0AZ$ AZAZAZAZAZAZAZAZ  44 apPC$$If5!vh55555555#v#v#v#v:VGF t0AZ$ 5555/ 4 pP&kd;$$IfF$ ִ t0AZ$   44 apP5$$If5!vh55555555#v#v#v#v:VGF t0AZ$ 55554 pP&kd8?$$IfF$ ִ t0AZ$   44 apP5$$If5!vh55555555#v#v#v#v:VGF t0AZ$ 55554 pP&kdB$$IfF$ ִ t0AZ$   44 apP5$$If5!vh55555555#v#v#v#v:VGF t0AZ$ 55554 pP&kdE$$IfF$ ִ t0AZ$   44 apP5$$If5!vh55555555#v#v#v#v:VGF t0AZ$ 55554 pP&kdUI$$IfF$ ִ t0AZ$   44 apP5$$If5!vh55555555#v#v#v#v:VGF t0AZ$ 55554 pP&kdL$$IfF$ ִ t0AZ$   44 apP5$$If5!vh55555555#v#v#v#v:VGF t0AZ$ 55554 pP&kdP$$IfF$ ִ t0AZ$   44 apP5$$If5!vh55555555#v#v#v#v:VGF t0AZ$ 55554 pP&kdrS$$IfF$ ִ t0AZ$   44 apPC$$If5!vh55555555#v#v#v#v:VGF t0AZ$ 5555/ 4 pP&kdV$$IfF$ ִ     t0AZ$   44 apP$$If5!vh5555#v#v#v:VGF t0AZ$ 555/ AZ$/ 4 p($$If5!vh5555#v#v#v:VGF t0AZ$ 555/ 4 p($$If5!vh5555#v#v#v:VGF t0AZ$ 5554 p($$If5!vh5555#v#v#v:VGF t0AZ$ 555/ 4 p($$If5!vh5555#v#v#v:VGF t0AZ$ 555/ AZ$/ 4 p($$If5!vh5555#v#v#v:VGF t0AZ$ 555/ 4 p($$If5!vh5555#v#v#v:VGF t0AZ$ 555/ 4 p($$If5!vh5#v:VGF t065W4 p HV@V Normal$5$7$8$9DH$a$OJQJ_HmHsHtH\@\ Overskrift 1$$$@&a$5CJOJQJ\@\ " Overskrift 2$$$@&a$5CJOJQJX@X Overskrift 3$$$@&a$ 5OJQJnn s Overskrift 4&$$<5$7$8$9D@&H$a$5CJOJQJ\aJNA@N Standardskrifttype i afsnitZi@Z Tabel - Normal :V 44 la 6k6Ingen oversigt @@ Dato/Nr. "OJQJTT DiaTablrubrik <<*$OJQJmHsHv"v Efterretn dato4$ PP&d$P$^a$ CJOJQJD>@D Titel$a$5CJOJQJnn Efterretn serie $ &P^a$56;CJ6OJQJXJX Undertitel$?<^?6CJOJQJmHsHNAN Engelsk titel6OJQJmH sH XObX OversigtsTabelStd qT CJOJQJNOarN OversigtsTabelLille CJOJQJHOqH EnhedLilleVPP^VOJQJHOaH EnhedStdVPP^V CJOJQJDOD ExcelKdecd]cOJQJJ&@J FodnotehenvisningCJEHOJQJ\@\ Fodnotetekst q}^}` CJOJQJff v1Indholdsfortegnelse 1x5$7$8$9DH$ 5CJaJbb v1Indholdsfortegnelse 2<5$7$8$9DH$CJaJ^^ v1Indholdsfortegnelse 35$7$8$9DH$CJaJjj Indholdsfortegnelse 4 ^CJOJQJmHsHjj Indholdsfortegnelse 5! p^pCJOJQJmHsHjj Indholdsfortegnelse 6" L^LCJOJQJmHsHjj Indholdsfortegnelse 7# (^(CJOJQJmHsHjj Indholdsfortegnelse 8$ ^CJOJQJmHsHjj Indholdsfortegnelse 9% ^CJOJQJmHsHbOb Ledetekst&&$$d&#$*$/a$6CJOJQJ8Oa8 LedetekstTNS'$>Oq> LilleCelle($a$OJQJPOqP LilleCelleMedLuft )$Pa$OJQJbOb LilleCelleStreg)*$q<&dP^qa$TOT LilleCelleMidtStreg+&dP`-` Makrotekst", ` @ _HmHsHtHFF Normal indrykning -^2O2 Oprems .$Pa$P0@P Opstilling - punkttegn / & F1@ Opstilling - tal eller bogst.v0 & Fe>Te.Tf^e```LPersonlig meddelelsesformCJOJQJ^JphV!VLPersonlig svarlayoutCJOJQJ^Jph^2^Producentmening3xOJQJ_HmHnHsHtHu2 @B2 Sidefod 4 H@RH Sidehoved5$ 8!^a$:)@a: Sidetal>*CJOJQJkH6+r6 Slutnotetekst72Oa2 StdCelle8$a$DOaD StdCelleMedLuft 9$Pa$ZOaZ StdCelleStreg%:$q<&dP^qa$POP StdCelleMidtStreg;&dPVOV Tabeloverskrift<$$$Pa$ 5OJQJ`O` TabTitel*=$$$  P^ `a$ 5OJQJDOD udpunkt@(B*CJOJQJRHdphff NytDetail? ?CP^CCJOJQJ]_HmHsHtH ZZ NytFra@C^C%56;CJOJQJ_HmHsHtH nn NytHeaderACd^C.56;B* CJOJQJ_HmHphsHtH ZO"Z abstract$B$d&dNP CJOJQJ6U16 Hyperlink >*B*phFVAF FollowedHyperlink >*B*ph8hQ8 HTML-variabel6]BOB bTabF 5$7$8$9DH$CJaJ@s fmTabel - Gitter7:VG0G$5$7$8$9DH$a$;j;:MhijIJ/0R S # 3 y z l ijy'.56>FLMh!*3;<MV_gh!"#QR<= !! # ##;#<#P######################$$$$<$d$$$$$n%o%&&Z'['e'''''''''''''(( ( ((((+(/(3(7(;(>(A(E(F(T(X([(^(a(c(e(i(j(s(v(z(~(((((((((((((((((((((((((((((()) ))))))))")#)/)1)3)5)7)9);)=)>)?)U*V*`************+ +++++!+$+(+)+2+:+A+E+F+G+W+++++,,,,--.......... /////$/*/./2/5/;/)U*V*`**(+)+2+:+A+E+F+G++++,,,,--.... 0T0U0c0e0g0i0k0m0o0p01z2{22233333334C6v6I7T7788888888::.;;{00{00@00@00@00 J@00@00@00@00@0 0 LK @0@0 0 K@0 0@0 0@00 @0 @00@00@00@0 0@00@00@00@00@00@00@00@00@00@00@00@00@00@00@0"0@0"0@00@00P@0$0@0&0k@0&0 @0&0 bNd>hlp@00@00@00@040 @00@00@00@00@00 M@00@0!0 M@0!0@0!0@00@00@00@0>0@a@0>0@070@0"0@0Aa@0A@0A@0"0@0"0@00@070@0$0 @00@00@0$0@0&0 @0&0k@0&0 @0&0 bNd>hlp@00@00@00@00@00@0(0@0(0@00@00@0,0 O@00@0.0 XO@0.0@0.0@00@00@00@00@00@00@00@00@0.0 @0.0@0.0@00@00@00@040@00@00 0 @00 0]d !*o-c0`2S77;@0CC"%0=>GJNX^ik5L*<g!++++++,,/F000#1222 33(3:3W36T777A8f9;;;;;;l@~@@@@C#&'()*+,-./123456789:;<?@ABCDEFHIKLMOPQRSTUVWYZ[\]_`abcdefghjC$8K; t 2!4t8@0( B S ?ArtikelDSTKontorDatoSektion Brugerinitial Brdtekstxl0Mbim8;Mbi8;?)D)E)G)H)M),,--- -...... 33*363F3L3M3N3O3W3X3^3u33333333777 88!8"8#8$8+8,828A8M8e8f8g8j8m8q8::.;/;9;;;;;; 363X337 8,8M8::.;/;9;;;;;;M# 3 l jh"mI!! #<# $$['e''''(+(E(F(>)V***W+...q0{222333J7T77m8::/;;;;;;::/;;;|ܶ},h~n f,P6@29| ]*W? F\]*W4&\]*WA@ȪGO-w\]*W^`.^`.^`.^`. ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(hh^h`. hh^h`OJQJo(h^`OJ QJ o(hHh88^8`.hL^`L.h ^ `.h ^ `.hxLx^x`L.hHH^H`.h^`.hL^`L.hhh^h`OJQJ^Jo( h88^8`.hL^`L.h ^ `.h ^ `.hxLx^x`L.hHH^H`.h^`.hL^`L.hhh^h`OJQJ^Jo( h88^8`.hL^`L.h ^ `.h ^ `.hxLx^x`L.hHH^H`.h^`.hL^`L.h^`OJ QJ o(hHh88^8`.hL^`L.h ^ `.h ^ `.hxLx^x`L.hHH^H`.h^`.hL^`L.hhh^h`OJQJ^Jo( h88^8`.hL^`L.h ^ `.h ^ `.hxLx^x`L.hHH^H`.h^`.hL^`L.? F? F~}|GO-w9| 0&A@0!*,74[edh U8yn v DG>1fdZ2MKe. >#='&q,_k,3.>J2:364w{8j:|o:|?u`MQbRPT> XBXeuZK[UGabuc gojJkdbkljo#pKqsu-u[~OqC''x: CW]li_Uu J8Ui)&K~ "ABrXZ$U|!v1|!Et,*/(gOdfmBcr `W1 v71nbLrulvijy'.56>FLM!*3;<MV_gh!";#<#P######################$$''''''''''''(( ( ((((+(/(3(7(;(>(A(E(F(T(X([(^(a(c(e(i(j(s(v(z(~(((((((((((((((((((((((((((((()) ))))))))")#)/)1)3)5)7)9);)=)>)***********+ +++++!+$+(+)+2+:+A+E+F+....... /////$/*/./2/5/;/ p5x<;@Unknown Gz Times New Roman5Symbol3& z Arial?"Frutiger Cn7Charter?5 z Courier New9"Frutiger?& Arial BlackE"Frutiger Light;Wingdings"1ffyʦ?O2k?O2k!74dq:q:o3<Q 2qH $UW:\SkabelonXP\Word\dspubl.dotDanmarks Statistik, Befolkning Dorthe LarsenNetvrkH     Oh+'0 (4 P \ h t Danmarks Statistik, BefolkningDorthe Larsen dspubl.dotNetvrk2Microsoft Word 10.0@Ik@5@M@M?O2՜.+,D՜.+,\ hp Danmarks Statistikkq: Danmarks Statistik, Befolkning Titelt@4Hh_AdHocReviewCycleID_EmailSubject _AuthorEmail_AuthorEmailDisplayName_ReviewingToolsShownOnce|%PNotat om omlgn. af befolkningsstatistikken og konsekvenser ved metodeskiftet HCH@dst.dkHenning Christiansen !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F0+MData mga1TableVWordDocumenttSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjj FMicrosoft Word-dokument MSWordDocWord.Document.89q