Gå til sidens indhold
Delmål 4.1: Delmål 4.1
Delmål 4.1

Inden 2030 skal det sikres, at alle piger og drenge gennemfører gratis, inkluderende grundskoleundervisning og ungdomsuddannelse i høj kvalitet, der fører til relevante og effektive læringsresultater.

Gå til delmål 4.2 Gå til delmål 4.2: Giv lige lige adgang til ordentlige børnehaveklasser
Indikatorer

4.1.1

4.1.2

Download data

Forklaring
Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik. Antallet er elever ved afslutning af 9. klasse med karakteren 2, 4, 7, 10, 12 i henholdsvis læsning og matematiske færdigheder er sat i forhold til antallet af elever som har fået en karakter i henholdsvis læsning og matematiske færdigheder i alt det aktuelle skoleår.

Senest opdateret: 02-11-2021

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn