Gå til sidens indhold
Gå til delmål 4.1: Gør grundskole og ungdomsuddannelse gratis for alle Gå til delmål 4.1
Delmål 4.2: Delmål 4.2
Delmål 4.2

Inden 2030 skal alle piger og drenge sikres adgang til dagtilbud af høj kvalitet, så de er klar til grundskolen.

Gå til delmål 4.3 Gå til delmål 4.3: Giv alle mulighed for videregående uddannelse
Indikatorer

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i andel af pædagogisk personale i kommunale og selvejende daginstitutioner, der har en pædagogisk uddannelse. En pædagogisk uddannelse defineres for målepunktet som pædagogisk almen uddannelse/pædagogisk grunduddannelse (PAU/PGU), pædagogisk professionsbachelor, pædagogisk uddannelse uden nærmere angivelse, mellemlang videregående uddannelse (MVU) som pædagog samt bachelor (BACH), lang videregående uddannelse (LVU) eller ph.d. indenfor pædagogik. Andel opgøres i fuldtidsansatte.

Senest opdateret: 05-08-2020

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn