Gå til sidens indhold
Gå til delmål 4.4: Giv flere forudsætningerne for få finansiel succes Gå til delmål 4.4
Delmål 4.5: Delmål 4.5
Delmål 4.5

Inden 2030 skal ulighed mellem kønnene i uddannelser afskaffes, og der skal sikres lige adgang til alle niveauer af uddannelse og erhvervsrettet uddannelse for de mest udsatte grupper, herunder mennesker med handicap, oprindelige folk og børn i udsatte situationer.

Gå til delmål 4.6 Gå til delmål 4.6: Lær alle at læse, skrive og regne
Indikatorer

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i andel af 35-årige, som har en erhvervskompetencegivende uddannelse opgjort efter forældrenes højeste fuldførte uddannelse. Forældrenes uddannelsesniveau er opgjort efter henholdsvis grundskole, gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse, kort videregående uddannelse (KVU), mellemlang videregående uddannelse (MVU) eller bachelor, lang videregående uddannelse (LVU) eller ph.d.

Senest opdateret: 02-07-2021

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn