Gå til sidens indhold
Gå til delmål 5.1: Stop diskrimination af kvinder og piger Gå til delmål 5.1
Delmål 5.2: Delmål 5.2
Delmål 5.2

Alle former for vold mod alle kvinder og piger i de offentlige og private rum skal elimineres, herunder menneskehandel og seksuel og andre former for udnyttelse.

Gå til delmål 5.3 Gå til delmål 5.3: Stands tvangsægteskaber og omskæring
Indikatorer

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i antallet af ofre for personfarlig kriminalitet, herunder vold og seksualforbrydelser pr.100.000 indbyggere fordelt på køn og forbrydelsestype.

Senest opdateret: 10-03-2021

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn