Gå til sidens indhold
Delmål 8.1: Delmål 8.1
Delmål 8.1

Den årlige økonomiske vækst pr. indbygger skal fastholdes i overensstemmelse med nationale forhold og, især, på mindst 7 procent vækst i bruttonationalproduktet (BNP) pr. år i de mindst udviklede lande.

Gå til delmål 8.2 Gå til delmål 8.2: Tænk nyt og opgrader teknologi for økonomisk produktivitet
Indikatorer

Download data

Forklaring

Tallene viser den årlige vækstrate i arbejdsproduktiviteten (angivet som 2010-priser, kædede værdier). Vækstraterne for arbejdsproduktiviteten er baseret på real bruttoværditilvækst (BVT) pr. time.

Senest opdateret: 30-06-2021

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn