Gå til sidens indhold
Gå til delmål 8.4: Brug ressourcerne effektivt i forbrug og produktion Gå til delmål 8.4
Delmål 8.5: Delmål 8.5
Delmål 8.5

Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd, herunder også unge og personer med handicap, og med lige løn for arbejde af samme værdi.

Gå til delmål 8.6 Gå til delmål 8.6: Hjælp flere unge i arbejde, uddannelse og træning
Indikatorer

Download data

Forklaring

Tallene viser udviklingen i andelen af job som er støttet beskæftigelse opdelt efter virksomhedens størrelse og sektor. +100 angiver, at virksomhederne eller de offentlige organisationer har over 100 ansatte. Offentlig i alt og privat i alt angiver andelen af beskæftigede job, hvis der ikke skelnes mellem størrelsen på virksomhederne.

Senest opdateret: 17-11-2020

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn