Gå til sidens indhold
Gå til delmål 9.3: Giv flere adgang til finansielle markeder og tjenesteydelser Gå til delmål 9.3
Delmål 9.4: Delmål 9.4
Delmål 9.4

Inden 2030 skal infrastrukturen opgraderes og industrier retrofittes for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. Alle lande skal handle ud fra deres respektive kapacitet.

Gå til delmål 9.5 Gå til delmål 9.5: Mere forskning og opgradering af industriteknologi
Indikatorer

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i udledning af CO2e i forhold til bruttoværditilvækst i ton pr. mio kr. fordelt på erhvervslivets brancher. Udledningen af CO2e ekskl. afbrænding af biomasse.

Senest opdateret: 07-08-2020

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn