Gå til sidens indhold
Gå til delmål 10.1: Gør uligheden i indkomst mindre Gå til delmål 10.1
Delmål 10.2: Delmål 10.2
Delmål 10.2

Inden 2030 skal enhver, uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion eller økonomisk eller anden status, i højere grad inddrages i sociale, økonomiske og politiske beslutninger.

Gå til delmål 10.3 Gå til delmål 10.3: Giv alle lige muligheder, og stop diskrimination
Indikatorer

Download data

Forklaring
Tallene viser udvikling i andelen af personer med henholdsvis dansk oprindelse, indvandrere og efterkommere af indvandrere, der har svaret, at de er medlem af en forening. Spørgsmålet lyder: ”Der findes mange foreninger i Danmark, eksempelvis fagforeninger, idrætsforeninger, beboerforeninger, kulturelle og religiøse foreninger, forbrugerforeninger som Coop og støtteforeninger som Røde Kors. Er du medlem af en forening?”. Befolkningsgrupperne efterkommere og indvandrere var én kategori i 2016, hvorfor andelen er ens for disse to grupper i 2016. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Senest opdateret: 21-09-2021

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn