Gå til sidens indhold
Delmål 11.1: Delmål 11.1
Delmål 11.1

Inden 2030 skal alle sikres adgang til egnede og sikre boliger til en overkommelige pris med adgang til grundlæggende tjenesteydelser, og slumkvarterer skal opgraderes.

Gå til delmål 11.2 Gå til delmål 11.2: Skab billige og bæredygtige transportsystemer
Indikatorer

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i, hvor stor en del af befolkningen der oplever boligudgiften som henholdsvis en tung byrde, noget af en byrde eller ikke noget problem, fordelt efter indkomstgruppe i fem kvintiler. Kun én af husstandens voksne er blevet interviewet. Det antages, at svarene dækker alle husstandsmedlemmer. Tallene er baseret på en stikprøve og dermed behæftet med en vis statistisk usikkerhed.

Senest opdateret: 26-04-2021

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn