Gå til sidens indhold
Gå til delmål 12.4: Håndter kemikalier og spildprodukter ansvarligt Gå til delmål 12.4
Delmål 12.5: Delmål 12.5
Delmål 12.5

Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Gå til delmål 12.6 Gå til delmål 12.6: Virksomheder skal opfordres til at agere bæredygtigt
Indikatorer

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i mængden af produceret affald fordelt på husholdninger og erhverv. Erhverv er opdelt i servicebranchen, industri, bygge og anlæg samt andet erhverv. Servicebranchen omfatter information og kommunikation, erhvervsservice, offentlig administration, undervisning og sundhed, kultur og fritid. Andre brancher omfatter handel og transport, finansiering og forsikring, ejendomshandel og udlejning af erhvervsejendomme.

Senest opdateret: 05-08-2020

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn