Gå til sidens indhold
Gå til delmål 12.7: Promover bæredygtighed i offentlige indkøb Gå til delmål 12.7
Delmål 12.8: Delmål 12.8
Delmål 12.8

Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder, har den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.

Gå til delmål 12.a Gå til delmål 12.a: Støt udviklingslandenes kapacitet til bæredygtigt forbrug og produktion
Indikatorer

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i andelen af restaffald i forhold til husholdningernes samlede affaldsproduktion. Sorteret affald omfatter organisk affald, inkl. haveaffald, papir og pap, træ, inkl. emballage og imprægnering, glas, inkl. emballage, jern og metal, inkl. emballage, plast og dæk samt elektronik, batterier, mv. Restaffald opgøres som dagrenovation og lignende, forbrændingsegnet affald og øvrigt affald.

Senest opdateret: 24-07-2020

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn