Gå til sidens indhold
Gå til delmål 16.1: Reducer vold overalt Gå til delmål 16.1
Delmål 16.2: Delmål 16.2
Delmål 16.2

Mishandling, udnyttelse og menneskehandel og alle former for vold og tortur mod børn skal stoppes.

Gå til delmål 16.3 Gå til delmål 16.3: Styrk lov og orden og giv alle lige adgang til retfærdighed
Indikatorer

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i antal underretninger pr. 1.000 børn i alderen 0-17 år. I statistikken tælles børn med underretning, hvor årsagen til underretningen har været enten overgreb mod et barn/en ung, for eksempel seksuelt eller voldeligt, anden form for omsorgssvigt overfor et barn/en ung, højt konfliktniveau eller vold i hjemmet mellem voksne eller utilstrækkelig omsorg fra forældre.

Senest opdateret: 16-10-2020

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn