Gå til sidens indhold
Gå til delmål 16.9: Giv alle fødselsattest og legal identitet Gå til delmål 16.9
Delmål 16.10: Delmål 16.10
Delmål 16.10

Der skal sikres offentlig adgang til information og beskyttelse af fundamentale frihedsrettigheder i henhold til international lovgivning og internationale aftaler.

Gå til delmål 16.a Gå til delmål 16.a: Forebyg og bekæmp vold, terrorisme og kriminalitet
Indikatorer

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i antallet af afgjorte sager, der gives i henhold til straffelovens §266b, racismeparagraffen. Dette inkluderer både hovedforhold samt biforhold, men den sidstnævnte forholdstype består kun af en minoritetsandel. Sagerne er fordelt på afgørelsestype.

Senest opdateret: 22-10-2020

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn