Gå til sidens indhold
Gå til delmål 16.9: Giv alle fødselsattest og legal identitet Gå til delmål 16.9
Delmål 16.10: Delmål 16.10
Delmål 16.10

Der skal sikres offentlig adgang til information og beskyttelse af fundamentale frihedsrettigheder i henhold til international lovgivning og internationale aftaler.

Gå til delmål 16.a Gå til delmål 16.a: Forebyg og bekæmp vold, terrorisme og kriminalitet
Indikatorer
16.10.1

16.10.2

Antal af lande, der har vedtaget og afgivet konstitutionelle, lovmæssige og/eller politiske garantier for offentlig adgang til information

Flueben: Danmark opfylder Verdensmålet

Forklaring
Ifølge Dansk Journalistforbund giver paragraf 77 i grundloven ret til at alle kan ytre sig offentligt, og Danmark overholder internationale aftaler på området. Ligeledes implementeres love og garantier igennem den demokratiske behandling i parlamentet og afprøvning ved domstolene.

Senest opdateret: 30-06-2020

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn