Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Nikolaj Kær Schrøder Larsen
39 17 32 59

nkl@dst.dk

Hent som PDF

Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser

Statistikken over aldrig påbegyndte på erhvervsuddannelser indeholder de elever, som i erhvervsskolernes administrative systemer er blevet registreret med en afgangsårsag, der viser, at eleverne ikke påbegyndte uddannelsen. Statistikken offentliggøres i første omgang gennem en artikel fra Danmarks Statistik.

Statistikken indeholder kun elever på erhvervsuddannelsernes grundforløb og på den såkaldte skolevej (elever, der begynder uddannelsen på skolen).

Registreringen af tidspunkter for afbruddene lider af visse mangler. Danmarks Statistik har derfor besluttet ikke at opgøre statistikken for enkelte år, men kun for den samlede periode fra 2011 til 2016.

Der har været ændringer i registreringspraksis fra og med 2015. Danmarks Statistik vurderer, at ændringen i registreringspraksis dog ikke har markant indflydelse på antallet af aldrig påbegyndte.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken over aldrig påbegyndte på erhvervsuddannelser indeholder de elever, som i erhvervsskolernes administrative systemer er blevet registreret med en afgangsårsag, der viser, at eleverne ikke påbegyndte uddannelsen. Hver gang en elev er blevet registreret med en af disse afgangsårsager, bliver eleven en record i statistikken. I den tilknyttede artikel beskrives andelen, som disse elever udgør af det samlede optag på erhvervsuddannelsernes grundforløb på skolevejen (elever, der begynder deres uddannelse på skolen og ikke i praktik). Der ses samtidig på, hvad der kendetegner disse elever i forhold til andre elever på erhvervsuddannelserne.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken omhandler kun elever på erhvervsuddannelsernes grundforløb. Disse defineres ud fra Danmarks Statistiks uddannelsesklassifikation DISCED-15: [DISCED-15]https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/nomenklaturer/disced-15--main-area--igangvaerende-uddannelser). Hovedområderne i DISCED-15 er defineret ud fra hvordan uddannelsesområderne er lovregulerede. I dette tilfælde er det elever på hovedområderne 29 (erhvervsfaglige grundforløb) og 30 (erhvervsfaglige uddannelser), der medtages. Hovedområde 30 medtages, idet 2. del af grundforløbet, der blev indført med erhvervsuddannelsesreformen i 2015, ligger under dette hovedområde.

Sektordækning

Uddannelsesinstitutioner som udbyder offentligt anerkendte eller SU-berettigede erhvervsuddannelser.

Begreber og definitioner

Aldrig påbegyndt: En elev opfattes som aldrig påbegyndt, hvis eleven har fået afgangsårsag 1 (ej påbegyndt) eller 31 (ansøgning trukket) i erhvervsskolernes studieadministrative system EASY-A. Disse afgangsårsager er defineret af Styrelsen for It og Læring (STIL), og benyttes af skolerne, når en elev afmeldes inden skolestart.

Enheder

Statistikken observeres for uddannelsesinstitutioner, uddannelser og personer. Kombinationen af disse tre enheder giver en uddannelsestilmelding, som er måleenheden.

Population

Statistikken skal vise antallet af elever, der tilmelder sig et grundforløb på en ordinær fuldtidserhvervsuddannelse, men ender med ikke at begynde.

Geografisk dækning

Danmark (eksklusiv Færøerne og Grønland).

Tidsperiode

I den offentliggjorte statistik benyttes data fra 2011 til 2016.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Måleenheden er uddannelsestilmeldinger. Et uddannelsestilmelding defineres som en person, der registreres som tilmeldt på en bestemt uddannelse på en bestemt institution.

Referencetid

I den offentliggjorte statistik benyttes data fra 2011 til 2016.

Hyppighed

Statistikken er indtil videre en engangsudgivelse.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik § 6 og § 8 stk. 3. Der findes ingen EU-regulering.

Indberetningsbyrde

Statistikken har ingen ekstra indberetningsbyrde, idet data indsendes sammen med den ordinære indberetning af elever på erhvervsuddannelser. Se nærmere om indberetningsbyrde i statistikdokumentationen for Elevregistret.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på erhvervsuddannelsers Emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.