Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Afdeling
Jesper Søgaard Dreesen
3917 3054

jsd@dst.dk

Hent som PDF

Finansielle konti (Ophørt)

Finansielle konti anvender den sektorgruppering, der er foreskrevet i ENS2010, hvilket giver en høj grad af sammenlignelighed over tid med såvel danske som udenlandske nationalregnskaber. Konkret kan de årlige finansielle balancer sammenlignes med Nationalbankens kvartalsvise finansielle konti. De to statistikker stemmer dog ikke overens, hvilket primært kan tilskrives forskellige kilder eller metodemæssige valg.

International sammenlignelighed

Finansielle konti anvender den sektorgruppering, der er foreskrevet i ENS2010, hvilket giver en høj grad af sammenlignelighed over tid med såvel danske som udenlandske nationalregnskaber.

Sammenlignelighed over tid

En af grundtankerne i udarbejdelsen af nationalregnskabsstatistik er, at tallene skal være sammenlignelige over tid. Derfor bearbejdes kilder altid til nationalregnskabets begrebsapparat, ligesom der foretages brudkorrektioner for databrud i primærstatistikkerne som følge af ændrede afgrænsninger og klassifikationer mv.

Sammenhæng med anden statistik

Finansielle konti anvender den sektorgruppering, der er foreskrevet i ENS2010, hvilket giver en høj grad af sammenlignelighed over tid med såvel danske som udenlandske nationalregnskaber. Konkret kan de årlige finansielle balancer sammenlignes med Nationalbankens kvartalsvise finansielle konti. De to statistikker stemmer dog ikke overens, hvilket primært kan tilskrives forskellige kilder eller metodemæssige valg. Der arbejdes løbende på at eliminere denne uoverensstemmelse.

Intern konsistens

Der er pr. definition fuld intern konsistens i Nationalregnskabet.