Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Afdeling
Jesper Søgaard Dreesen
3917 3054

jsd@dst.dk

Hent som PDF

Finansielle konti (Ophørt)

De nyeste tal offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik, der kan findes på emnesiden for Årligt Nationalregnskab. Tal for alle tilgængelige år kan findes i Statistikbanken i følgende tabel Finansielle transaktioner og statuskonto.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik her: Emneside for Årligt Nationalregnskab.

Publikationer

Tallene indgår i publikationerne:

Statistikbanken

Tallene kan findes i følgende tabel Statistikbanken under Årligt nationalregnskab, sektorer.

Adgang til mikrodata

Ikke relevant for denne statistik.

Anden tilgængelighed

Der leveres tal til Eurostat samt internt til ADAM.

Diskretioneringspolitik

I udarbejdelsen af statistikken følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Grundet diskretioneringshensyn offentliggøres delsektor S.123 pengemarkedforeninger ikke selvstændigt. Tilsvarende offentliggøres instrument F.52 Andele i investeringsforeninger kun samlet og ikke for henholdsvis F.521 Andele i pengemarkedsforeninger og F.522 andele i investeringsforeningsbeviser undtagen pengemarkedsforeningsbeviser. I udarbejdelsen af statistikken følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Reference til metodedokumenter

En detaljeret kilde- og metodebeskrivelse offentliggøres i Statistiske Efterretninger under emnet Nationalregnskab og offentlige finanser.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.