Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Afdeling for Erhvervsstatistik
Peter Ottosen
39 17 30 25

pot@dst.dk

Hent som PDF

Godstransport med danske lastbiler

Eurostat offentliggør EU- og EFTA-landenes opgørelser af godstransport med lastbil. Statistikkerne i EU- og EFTA-landene er udarbejdet efter fælles EU-lovgivning og guidelines, hvilket betyder, at de er fuldt sammenlignelige.

Den nuværende tidsserie har været udarbejdet i sin nuværende form siden 4. kvartal 2009. Før da blev national og international godstransport indsamlet og udarbejdet som to adskilte statistikker. National og international transport har dog altid været sammenlignelig.

International sammenlignelighed

Eurostat offentliggør EU- og EFTA-landenes opgørelser af godstransport med lastbil. Statistikkerne i EU- og EFTA-landene er udarbejdet efter fælles EU-lovgivning og guidelines. De fælles guidelines og beskrivelse af de enkelte landes praksis kan findes på Eurostats hjemmeside (Methodologies used in surveys of road freight transport in Member States and Candidate Countries - 2011 edition):

Sammenlignelighed over tid

Den nuværende tidsserie har været udarbejdet i sin nuværende form siden 4. kvartal 2009.

Før da blev national og international godstransport indsamlet og udarbejdet som to adskilte statistikker. Beskrivelse af metoderne kan eksempelvis findes i Godstransport med danske lastbiler, Serien Transport i Statistiske Efterretninger, 2000:20.

National godstransport

1979 - 3. kvartal 2009 blev statistikken over national godstransport med lastbil udarbejdet efter grundlæggende samme metode som fra 4. kvartal 2009 og er således sammenlignelig over hele perioden.

International godstransport

1979-1993 blev statistikken udarbejdet på baggrund af oplysninger fra udenrigshandelsstatistikken baseret på tolddokumenterne forbundet med varetransport over grænserne.

Fra 1993 - 3. kvartal 2009 blev statistikken udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse på en stikprøve af virksomheder med international godstransport.

Ændringen i 1993 vurderes ikke have væsentlig effekt på sammenligneligheden på statistikkens hovedresultater og vurderes at være sammenlignelig over hele perioden.

Sammenhæng med anden statistik

Vejdirektoratet opgør trafikarbejde for alle dansk registrerede køretøjer, herunder lastvogne over 6 ton totalvægt, baseret på aflæsning af kilometerstand ved periodiske syn. Trafikarbejdet opgjort på denne måde vil være højere end trafikarbejdet opgjort i vejgodsstatistikken, da vejgodsstatistikken udelukkende opgør trafikarbejde i forbindelse med godstransport, mens synsdata indeholder al kørsel.

Ydermere forekommer forskelle af metodiske årsager, da:

  • vejgodsstatistikken er en stikprøvebaseret undersøgelse med en vis usikkerhed
  • trafikarbejdet fra synsdata baserer sig på metodiske valg, som bl.a. skal periodisere de tilbagelagte kilometre til kalenderår

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.