Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Afdeling for Erhvervsstatistik
Peter Ottosen
39 17 30 25

pot@dst.dk

Hent som PDF

Godstransport med danske lastbiler

Data indsamles som en stikprøve af lastvogne udtrukket fra det digitale motorregister (DMR). Der indsamles årligt data fra ca. 8.000 lastvogne.

De indberettede data kontrolleres for korrekt udfyldt skema, korrekte koder og konsistens i data.

Kilder

Data indsamles som en stikprøve af lastvogne udtrukket fra det digitale motorregister. Data indsamles gennem papirblanketter og webblanketter via indberetningsportalen, Virk.dk.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles ugentlig og offentliggøres kvartalsvis.

Indsamlingsmetode

Data indsamles gennem webblanketter via indberetningsportalen, Virk.dk og en app, der virker på både IoS og Android enheder. Der henvises til statistikkens oplysningsside.

Datavalidering

De indberettede data kontrolleres for korrekt udfyldt skema, korrekte koder og konsistens i data.

Konsistenstjek er sikring af, om de forskellige oplysninger er sammenhængende, fx hvis godsmængden overstiger den tilladte lastevægt på køretøjet. Der kontrolleres for sammenhængen i totalvægt, lastevægt, antal aksler, kørte km, o.l.

Den anden del kontrollerer de ture, der indberettes for meget små eller store værdier i km eller vægt samt godstypen.

Databehandling

Data indberettes af firmaer med kørsel for egen (firmakørsel) eller fremmed regning (vognmandskørsel).

Stikprøven til godstransport med danske lastbilers over 6 ton totalvægt er omkring 1.800 lastbiler hvert kvartal. Stikprøven svarer til 4,5 pct. af bestanden af lastbiler og trækkere med en totalvægt på over 6 ton. For hver udvalgt bil skal brugeren rapportere om kørslen i en enkelt uge. Den reelle stikprøve udgør derfor 0,35 pct. af de mulige lastbiluger.

Køretøjerne inddeles i 35 grupper efter kørselsart, køretøjets type (lastbil eller trækker), totalvægt og forekomst af trækkrog og lastbilernes kørte kilometer på årsbasis. Stikprøven fordeles mellem grupperne således, at den statistiske sikkerhed på transportarbejdet optimeres.

Stratificeringen bestemmes efter følgende karakteristika (bemærk, at ikke alle kombinationer findes og derfor er der kun 35 og ikke 42 strata):

Første ciffer

1 = 'Sololastbiler (især)'

2 = 'Lastbiler med krog, 15-18 ton'

3 = 'Lastbiler med krog, 18-24 ton'

4 = 'Lastbiler med krog, 24 ton+'

5 = 'Sættevognstrækkere, -18 ton'

6 = 'Sættevognstrækkere, 18-24 ton'

7 = 'Sættevognstrækkere, 24 ton+'

Andet ciffer

1 = 'Vognmandskørsel'

2 = 'Firmakørsel'

Tredje ciffer

1 = "Mindre end median"

2 = "Større end median"

3 = "Ny bil (ingen syn)"

De udvalgte lastbiler fordeles herefter jævnt på kvartalets uger.

Spørgeskemaerne udsendes ugevis forud for rapporteringsugen. Besvarelserne kategoriseres som:

  1. kørt gods
  2. køretøj solgt/afmeldt
  3. køretøjet bruges ikke til godstransport
  4. Køretøjet stod stille

For de sidste to kategorier skal angives årsag. Kun solgte/afmeldte køretøjer samt manglende besvarelse indgår ikke i opregningen og dermed ikke i statistikken. Solgte/afmeldte køretøjer udgør omkring 8 pct. af besvarelserne, mens manglende besvarelse typisk er omkring 1 pct. ved første offentliggørelse og under 0,1 pct. i endelige opgørelser.

De øvrige biler indgår i bearbejdningen. Af disse er omkring 60 pct. med turoplysninger. De øvrige biler angives som inaktive i referenceugen pga. manglende ordrer, ferielukning e.l., eller bliver ikke anvendt til transport. Kørsel med lastbiler, som ikke anvendes til godstransport, er fx kørsel med specialkøretøjer (bogbus, brandbil, kranvogn, målervogn, redningsvogn, servicevogn, skolevogn, slamsuger, sneplov, fejemaskine) og biler, der anvendes til intern kørsel uden for offentlig tilgængelig vej.

Statistikken opregnes til totalniveau ved en vægt bestemt som antal uger i kvartalet (13) gange antal lastvogne i hele populationen inden for stratum (N) divideret med antal lastvogne fra stikprøven med besvarelse indenfor stratum (n), dvs. 13*N/n. Opregningsmetoden sikrer principielt korrektion for bortfald, se dog punkt 5.3.

Korrektion

Der foretages ikke korrektion.