Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Afdeling for Erhvervsstatistik
Peter Ottosen
39 17 30 25

pot@dst.dk

Hent som PDF

Godstransport med danske lastbiler

Statistikken offentliggøres kvartalsvis i serien Nyt fra Danmarks Statistik og data kan findes i Statistikbanken.

Der publiceres også udvalgte serier i den tværgående publikation, Statistisk Tiårsoversigt.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Godstransport med danske lastbiler indgår sammen med andre transportstatistikker i tabeller i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Godstransport med lastbil i følgende tabeller:

 • NVG1: National vejgodstransport efter enhed, kørselsart, vogntype/totalvægt, bilens alder, turlængde og tid
 • NVG11: National vejgodstransport efter kørselsart, enhed og tid
 • NVG13: Danske lastbilers kapacitetsudnyttelse ved national vejgodstransport efter enhed, kørselsart, læs og tid
 • IVG11: International vejgodstransport med dansk lastbil efter kørselsart, enhed og tid
 • VG2: Vejgodstransport (faktiske tal) efter kørselsart, enhed og tid
 • IVG13: International vejgodstransport med dansk lastbil efter kørselsart, land, enhed og tid
 • IVG14: Danske lastbilers kapacitetsudnyttelse ved international vejgodstransport efter kørselsart, læs, enhed og tid
 • IVG23: International vejgodstransport mellem lande efter enhed, pålæsningsland, aflæsningsland, godsart og tid
 • NVG41: National vejgodstransport efter enhed, lasttype, godsart og tid
 • IVG41: International vejgodstransport efter enhed, kørselsart, lasttype, godsart og tid
 • NVG33: National vejgodstransport med farligt gods efter enhed, pålæsningsregion, aflæsningsregion, godsart og tid
 • NVG121: National vejgodstransport efter kørselsart, godsart, enhed og tid
 • IVG121: International godstransport med dansk lastbil efter kørselsart, godsart, enhed og tid
 • IVG1: International vejgodstransport efter enhed, vogntype/totalvægt, bilens alder, turlængde og tid
 • IVG3: International vejgodstransport med farligt gods efter enhed, kørselsart, godsart og tid
 • NVG5: Danske lastbiler kapacitetsudnyttelse ved national transport efter enhed, turlængde, vogntype/kørselsart, læs og tid
 • IVG5: International vejgodstransport efter enhed, startland, slutland og tid
 • IVG6: Danske lastbilers kapacitetsudnyttelse ved international transport efter enhed, turlængde, kørselsart/vogntype, læs og tid
 • NVG23: National vejgodstransport mellem regioner efter enhed, pålæsningsregion, aflæsningsregion, godsart og tid
 • UVG1: Vejgodstransport med udenlandsk lastbil efter enhed, registreringsland, kørselsart og tid

Adgang til mikrodata

Der er adgang til anonymiserede mikrodata via Danmarks Statistiks forskerordning.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Statistikken følger Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Statistikken baserer sig på en stikprøve og stratificeringen vurderes at sikre tilstrækkelig diskretionering af individfølsomme oplysninger.

Reference til metodedokumenter

Statistikkerne i EU- og EFTA-landene er udarbejdet efter fælles EU-lovgivning og guidelines. De fælles guidelines og beskrivelse af de enkelte landes praksis kan findes på Eurostats hjemmeside:

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.