Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Petur Solnes Johnssen
3917 3056

psj@dst.dk

Hent som PDF

Handel med patenter og andre IP-rettigheder

Statistikken er tilgængelig som NYT fra Danmarks Statistik og i Danmarks Statistikbank.

Den indgår desuden i årspublikationen: Innovation og forskning.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

NYT/Pressemeddelelse

Nyt fra Danmarks Statistik.

NYT_2014

Publikationer

Innovation og forskning.

Innovation og forskning

Statistikbanken

Resultater opgjort efter henholdvis ressourceområder og størrelse (efter ansatte) findes i Danmarks Statistikbank og Danmarks Statistikbank

Adgang til mikrodata

De indberettede data findes elektronisk lagret fra og med første tællingsår, 2007. Der er mulighed for, via anonymiserede cvr-numre, at koble de indsamlede oplysninger med andre statistiske registre i Danmarks Statistik, såvel til tabelmateriale som til forskningsbrug.

Anden tilgængelighed

Emnesiden

En tabelsamling med opgørelse for alle spørgsmål udarbejdes til særligt interesserede.

Diskretioneringspolitik

Statistikken udarbejdes i henhold til Danmarks statistiks Datafortrolighedspolitik

Diskretionering og databehandling

Individdata er ikke tilgængelige. Statistikken opgører antal virksomheder og ingen beløb, derfor ikke behov for særlige diskretioneringer.

Reference til metodedokumenter

Der foreligger ikke yderligere dokumentation.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.