Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Sociale udgifter (ESSPROS)

Sidst opdateret: 30-04-2020

Formålet med den sociale udgiftsstatistik er at give en sammenhængende beskrivelse af samlede udgifter forbundet med social beskyttelse. Derfor medtages alle udgifter hertil, både kontantydelser og ydelser i naturalier som fx udgifter til sygehusvæsenet og beskæftigelsesforanstaltninger. Statistikken omfatter både offentlige og private udgifter af kollektiv art uden obligatoriske modydelser.

Indhold

Statistikken viser udgifter til sociale foranstaltninger opdelt på otte forskellige områder, der endvidere er underopdelt på i alt 40 foranstaltninger. Statistikken dækker årene siden 2007. Begrebet sociale foranstaltninger skal forstås bredt og omfatter alle typer af offentlige og private kollektive, obligatoriske foranstaltninger, der letter personers eller husholdningers økonomiske byrde i forbindelse med socialt betingede risici eller behov. Det er en forudsætning, at der ikke samtidig foreligger en form for modydelse eller en individuel ordning. Både kontante udbetalinger, dækning af afholdte udgifter og levering af varer og tjenester er omfattet.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Den statistiske behandling tager udgangspunkt i statistikken over de offentlige finanser samt nationalregnskabets sektorregnskaber. Statistikken er særligt knyttet til COFOG-fordelingen af de offentlige udgifter, der danner udgangspunkt for den videre, detaljerede kodning af de sociale udgifter. Dertil suppleres med oplysninger vedr. den ikke-offentlige del af de sociale udgifter fra nationalregnskabets sektorregnskaber, særligt vedr. pensioner.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Der er fra en række internationale organisationer stor efterspørgsel efter data vedrørende sociale udgifter. Eurostat arbejder i den forbindelse for en udvidelse af statistikken på flere områder.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Vigtige kilder til usikkerhed i forbindelse med tabellerne i herværende statistik tæller: fejlposteringer i de primære regnskaber (stat, kommune mfl.), og risikoen for fejlklassificeringen inden for ESSPROS-klassifikationen.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statikken udkommer årligt ca. ni måneder efter kalenderårets afslutning. Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er forordningsbestemt af EU og offentliggøres af Eurostat. Statistikken er opgjort efter ESSPROS-klassifikationen, der danner grundlag for sammenlignelighed med andre EU-lande samt Norge, Island og Schweiz. Statistikken er omlagt i 2012 og de reviderede tal er i den forbindelse kun ført tilbage til 2007. Tal for årene før 2007 kan ikke sammenlignes hermed.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik og offentliggøres i Statistikbanken under Sociale udgifter (ESSPROS). Derudover bringes der tal i Statistisk Tiårsoversigt. I øvrigt er internationalt sammenlignelige tal for Social protection expenditure and receipts tilgængelige på Eurostat's internethjemmeside. Publikationen Social tryghed i de nordiske lande udgives af NOSOSKO.

Læs mere om tilgængelighed