Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Konjunktur­cyklus

Konjunkturcyklussen er en grafisk metode til præsentation af den økonomiske og erhvervsmæssige tilstand. Konjunkturcyklussen baserer sig på Danmarks Statistiks konjunkturbarometertal for industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel.

Introduktion

Til forskel fra en traditionel grafisk fremstilling af konjunkturforløb på en tidslinje (se fx Konjunkturbarometer for industri) er data i en konjunkturcyklus plottet ind i et kvadrantsystem, defineret af de fire økonomiske faser opgang over normal, nedgang over normal, nedgang under normal og opgang under normal. De fire faser betegnes også højkonjunktur, afmatning, lavkonjunktur og opsving, men disse betegnelser bruges ofte i en bredere sammenhæng med inddragelse af flere indikatorer så som BNP og ledighed m.fl.

Grafik: konjunkturcyklus - Danmarks Statistik

Konjunkturværdien, der angives på den lodrette y-akse, er en sammensat konjunkturindikator, som det kendes fra konjunkturbarometrene for industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel. Her er den udregnet ved en statistisk metode, principalkomponent-analyse, som vægter den samlede information i de tilgrundliggende basisindikatorer. Den vandrette x-akse angiver konjunkturværdiens ændring fra måned til måned og kan således tolkes som hastigheden i konjunkturudviklingen.

Det visuelle forløb giver mulighed for sammenligning af et aktuelt konjunkturforløb med tidligere konjunkturcyklusser både mht., hvor hurtigt forandringen indtræffer, og hvor store udsvingene er i forhold til den underliggende normal. Forløbet er behæftet med en vis usikkerhed især mht. de seneste måneders udvikling, og det revideres løbende, men overordnet set er resultaterne robuste.

Konjunkturcyklussen er en grafisk præsentation af konjunkturudviklingen, efter samme metode som anvendes af EU-kommissionen (DG ECFIN). Det interaktive præsentationsværktøj er stillet til rådighed af CBS Nederland.

De fastfrosne grafer for både Danmark og EU for den seneste måned kan ses på fanebladet Dokumentation.

Dokumentation

Seneste grafer for Danmark og EU

Metode

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal

Tryk på afspil-knappen i den interaktive graf herunder. Virker kun med Flash Player aktiveret i browseren.

Please download the latest version of Flash Player!

You see this page because you haven't installed the latest version of the Flash Player. Please download the latest version at the Adobe website. After you have installed the Flash Player, please return to this website to see the fully animated version of the website.

Tabel i statistikbanken

Vejledning


Konjunkturcyklussens udvikling over tid vises ved at trykke på ”afspil-knappen” under grafen. Det enkelte erhverv kan klikkes fra eller til i boksen ud for navnet. For at vise indikatorernes forløb med slangehale, trykke på ”spor-knappen” ud for det pågældende erhverv. Slangens længde vælges ved at gå ind under ”settings” og under sporlængde vælge fx ”5 år”.  Grafens betegnelser Increased, decreased, above trend og below trend svarer til betegnelserne opgang, nedgang, over normalen og under normalen.

Relateret indhold i Konjunktur­cyklus

Artikler og publikationer om 'Konjunktur­cyklus'

30.03.20
COVID-19 forstærker fald i erhvervstilliden
COVID-19 forstærker fald i erhvervstilliden
Nyt
21.11.19
Sjældent drop i investeringsforventningerne
Sjældent drop i investeringsforventningerne
Nyt
15.02.19
Fakta om arbejdsmarked
Fakta om arbejdsmarked
Bag tallene
30.05.17
Byggeriets konjunkturer i vater
Byggeriets konjunkturer i vater
Nyt
30.05.17
Industriens konjunkturindikator falder igen
Industriens konjunkturindikator falder igen
Nyt
30.05.17
Fremgang i serviceerhvervene
Fremgang i serviceerhvervene
Nyt

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Bliv fortrolig med Statistikbank­en


Kusus - Statistikbanken grundlæggende

Kursusoversigt

Ansvarlig for siden

Erik Slentø