Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Virksom­heder generelt

Hvor mange job og arbejdssteder er der i Danmark? Hvor mange ledige stillinger er der? Hvor mange penge køber og sælger firmaerne for? Og hvor mange firmaer er der i hvilke brancher?

Introduktion

Den generelle virksomhedsstatistik besvarer spørgsmål som disse og giver på denne måde et overblik over erhvervslivet i Danmark.

Økonomisk set har erhvervslivet naturligvis enorm betydning for samfundet. Omregnet til fuld tid er der over to millioner erhvervsaktive i Danmark, som sikrer en samlet omsætning på over 3.000 mia. kr. om året. I meget grove tal svarer det til op mod 1,5 mio. kr. pr. erhvervsaktiv.

Nyt

Seneste nyt om Virksomheder generelt

Industrien hjalp firmaernes salg til et godt 4. kvt.

13. februar 2020

Industrien hjalp firmaernes salg til et godt 4. kvt.

Firmaernes samlede salg ekskl. energi faldt med 2,2 pct. fra november til december. På trods af faldet i denne måned viste fjerde kvartal 2019 en stigning på 1,5 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Firmaernes køb og salg'


Kvinders andel af bestyrelsesposter står stille

28. november 2019

Kvinders andel af bestyrelsesposter står stille

Der var i 2018 ca. 151.000 registrerede bestyrelsesposter i danske virksomheder, og af dem var godt 19 pct. besat af kvinder. Kønsfordelingen har dermed været stort set uændret i hele perioden 2014-2018.

Tabeller i Statistikbanken om 'Medlemmer af bestyrelser og direktioner'


Virksomhedernes egenkapital vokser støt

28. november 2019

Virksomhedernes egenkapital vokser støt

I perioden 2014-2018 steg virksomhedernes egenkapital fra ca. 2.100 mia. kr. i 2014 til 2.900 mia. i 2018, hvilket svarer til en stigning på 38 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Firmastatistik'


Stigning i fondes støtte til humanitære formål

21. november 2019

Stigning i fondes støtte til humanitære formål

Danske fonde og fondslignende foreninger gav i 2018 tilsagn om uddelinger for i alt 17,0 mia. kr., hvilket er på samme niveau som i 2017. Der er dog sket mindre forskydninger i fordelingen af midlerne fra 2017 til 2018.

Tabeller i Statistikbanken om 'Fonde'


Markant flere SMVer opnår ønsket finansiering

31. oktober 2019

Markant flere SMVer opnår ønsket finansiering

Andelen af små og mellemstore virksomheder (SMVer), der fuldt ud opnåede den søgte lånefinansiering, steg markant fra 2014 til 2018. I banker og sparekasser steg andelen fra 64 til 72 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Firmastatistik'


Langt de fleste koncerner består kun af to firmaer

11. oktober 2019

Langt de fleste koncerner består kun af to firmaer

I 2017 var der næsten 42.000 koncerner i Danmark, hvilket er 3.200 flere end i 2016, svarende til en stigning på 8 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Erhvervsbeskæftigelsen'


Iværksætteriet holder niveauet

5. september 2019

Iværksætteriet holder niveauet

Der blev skabt 33.699 reelt nye firmaer i 2017. Det er stort set på niveau med året før, hvor 34.116 nye firmaer kom til. De nye firmaer udgjorde 11 pct. af de reelt aktive firmaer i 2017.

Tabeller i Statistikbanken om 'Firmastatistik'


Stabil vækst blandt nye højvækstvirksomheder

5. september 2019

Stabil vækst blandt nye højvækstvirksomheder

Jobskabelsen blandt nye højvækstvirksomheder var størst i Region Hovedstaden. I perioden 2014 til 2017 skabte 94 nye højvækstvirksomheder i Region Hovedstaden 1.678 nye fuldtidsstillinger, når man omregner til hele årsværk.

Tabeller i Statistikbanken om 'Erhvervsbeskæftigelsen'


Flere ansatte i højteknologiske fremstillingsvirksomheder

3. september 2019

Flere ansatte i højteknologiske fremstillingsvirksomheder

I 2017 var 5,1 pct. af virksomhederne fremstillingsvirksomheder. Disse stod for 19,1 pct. af den samlede beskæftigelse i den private sektor.

Tabeller i Statistikbanken om 'Firmastatistik'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Virksomhedsgiganter eller gazeller - hvor skabes størst vækst?

Virksomhedsgiganter eller gazeller - hvor skabes størst vækst?

Globalisering og teknologiforandringer giver nye muligheder, men også nye udfordringer for danske virksomheder og deres vækstbetingelser. Derfor er strukturen blandt de virksomheder, der driver væksten, under betydelig forandring. Det er en central erhvervspolitisk målsætning at skabe rammevilkår, der på tværs af brancher kan fremme væksten for både iværksætteri og eksisterende virksomhedsgiganter.

Hvornår er små virksomheder små?

Hvornår er små virksomheder små?

99 pct. af alle danske virksomheder inden for de private byerhverv kan karakteriseres som små og mellemstore virksomheder - de såkaldte SMV'er. Erhvervspolitikken har et særligt fokus på denne gruppe af virksomheder, da de betragtes som en vigtig kilde til økonomisk vækst og jobskabelse i Danmark, blandt andet gennem eksport.

Bag tallene

Især eksportarbejds­pladser i Nord- og Vestjylland er eksponeret over for Brexit (Rettet)

Især eksportarbejds­pladser i Nord- og Vestjylland er eksponeret over for Brexit (Rettet)

75 firmaer med i alt 12.000 årsværk eksporterer over halvdelen af deres varer til Storbritannien, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. De fleste arbejdspladser ligger i Jylland.

Tredobling af onlinekøbere af dagligvarer på ti år (opdateret)

Tredobling af onlinekøbere af dagligvarer på ti år (opdateret)

Dagligvarer ligger på en andenplads bag medicin og kosttilskud, når man betragter de største relative stigninger inden for internethandel fordelt på produkttyper. Samtidig er antallet af dagligvarebutikker faldet med 11 procent fra 2008 til 2017.

Fakta om Danmarks erhvervs­struktur samt om digitalisering og forskning i de danske virksomheder

Fakta om Danmarks erhvervs&shystruktur samt om digitalisering og forskning i de danske virksomheder

I dette faktaark får du udvalgte nøgleinformationer om Danmarks virksomheder fordelt på brancher og størrelser, oplysninger om iværksætteri, digitalisering i virksomhederne samt forskning, innovation og udvikling.

Restaurationsbranchen vokser fortsat i hele landet

Restaurationsbranchen vokser fortsat i hele landet

Målt i antallet af ansatte og samlede salg i Danmark er restaurantionsbranchen vokset kraftigt i alle regioner siden 2009. Men siden 2015 er der især i Region Hovedstaden kommet flere konkurser. (Opdateret)