Gå til sidens indhold

Statistiske Meddelelser

”Statistiske Meddelelser”, udgivet i perioden 1852-1959, er tilgængelige som pdf-filer. 
Serien består af 4 rækker med 211 bind, opdelt i 1024 hæfter. Hvert hæfte behandler et emne.

 
 
Titel Udgivelsesår Periode Reference
Om den Fremgang, som Hoveriets Aflösning og Ophævelse har havt i Tidsrummet fra Slutningen af Kong Frederik den Femtes Regjering indtil Nutiden 1852 1. 1. 1
Om den Fremgang, som Naturaltiendens Aflösning mod en fast aarlig Afgift i Korn eller Penge har havt, siden Bestræbelserne for denne Sags Fremme begyndte 1852 1. 1. 2
Oversigt over i hvilken Grad de Eiendomme, til hvilke der hörer Fæstegods, ere behæftede med Prioriteter 1852 1. 1. 3
Om Kapitelstaxterne for Aaret 1850, tilligemed nogle Sammenligninger mellem samme og kapitetstaxterne i de 10 nærmest foregaaende Aar 1852 1850 1. 1. 4
Om den Priis, til hvilken en Tönde Selveierbonde-Hartkorn i Tidsrummet 1845 til 1849 incl. i Almindelighed har været udbragt i Handel og Vandel 1852 1845-1849 1. 1. 5
Om hvad Indflydelse Jordbrugets Størrelse yttrer paa Hartkornets Priis, og over hvad Indflydelse Krigsaarene have havt paa Salg af Grundeiendom 1852 1. 1. 6
Om det Belöb af Fæstegods, som i Qvinqvenniet 1845 - 1849 er solgt til Eiendom, og om den Priis, til hvilken Fæstegods i Gjennemsnit er afhændet i bemeldte Tidsrum 1852 1845-1849 1. 1. 7
Oplysning om de i Kongeriget Danmark bestaaende Sogneforstanderskaber 1852 1. 1. 8
Oplysning om de med Kjobstæderne i Kongeriget Danmark forenede Landdistrikter 1852 1. 1. 9
Om Kapitelstaxterne for Aaret 1851, tilligemed nogle Sammenligninger mellem samme og Kapitelstaxterne i de 10 nærmest foregaaende Aar 1852 1851 1. 1. 10
Oversigt over Middeltallet af Kapitelstaxterne for Afgrödden i Aarene 1829-1848, 1830-1849, 1831-1850 og 1832-1851 1852 1829-1848, 1830-1849, 1831-1850, 1832-1851 1. 1. 11
Resultatér af Folketællingen paa de dansk - vestindiske Öer den 1. October 1846 1852 1846 1. 1. 12
Oplysning om de Dövstummes Antal i Kongeriget Danmark, i Aaret 1850 1852 1850 1. 1. 13
Om Fæstegaardes Overgang til Eiendom i de fire Aar 1850-1853 1855 1850-1853 1. 2. 1
Folketællingen paa Færöerne den 1ste Februar 1850 1855 1850 1. 2. 2
Folketællingen paa Island den 1ste Februar 1850 1855 1850 1. 2. 3
Om Thermometerstanden i Kjobenhavn fra 1767 til 1853 1855 1767-1853 1. 2. 4
Om Kapitelstaxterne for Aaréne 1852 og 1853 1855 1852-1853 1. 2. 5
Beretning om flere Agerbrugets Fremskridt betingende Forhold i Kongeriget i Aaret 1853 1855 1853 1. 2. 6
Om Kapitelstaxterne for Aaret 1854 1855 1854 1. 2. 7
Middeltallet af Bornholms Kapitelstaxter for Aarene 1829-1848, 1830-1849, 1831-1850 og 1832-1851 1855 1829-1848, 1830-1849, 1831-1850 og 1832-1851 1. 2. 8
Om Sparekasserne i det danske Monarki ved Slutningen af 1854 1856 1854 1. 3. 1
Om Hovedstadens Befolkning efter Folketællingen d. 1. Febr. 1855 1856 1855 1. 3. 2
Folketællingen paa Færøerne den 1. October 1855 1856 1855 1. 3. 3
Om Kapitelstaxterne for Aaret 1855 1856 1855 1. 3. 4

Kontakt

Informations­service og Bibliotek