Gå til sidens indhold

Eurostat tabeller

Færdiglavede tabeller

Eurostat har en lang række tabeller, der er mindre komplicerede end deres databasetabeller. Herunder vises et udvalg fordelt på Danmarks Statistiks emner.
Tabellen åbner i nyt vindue med fire faneblade - hhv. table, line, bar, map.
Du får mulighed for at se tabel, graf eller kort på skærmen samt gemme, bogmærke eller videresende link.
Der er mulighed for at komme videre til den bagvedliggende databasetabel ved klik på "Source of data".

Geografisk dækker tabellerne først og fremmest EU-landene, men i en del af dem er der også data om europæiske lande udenfor EU samt fx USA og Japan.

Smagsprøver - udvalgte tabeller opdelt efter Danmarks Statistiks emner:

Borgere

Befolkningen fordelt på alder
Befolkningsprognose
Befolkningstæthed
Udenlandske statsborgere 
Levendefødte
Summarisk fertilitetskvotient
Middellevetid (Forventet levetid for en 0-årig)  
Praktiserende læger
Hospitalssenge 

Arbejde og indkomst

Ansættelsesvarighed
Beskæftigelsesfrekvens
Arbejdsløse i alderen 15-24 år
Arbejdsløshedsprocent
Arbejdsløshedsprocent (månedlig) 
Løngab - forskellen mellem mænds og kvinders løn
Gennemsnitlig bruttoløn i industri og serviceerhverv
Arbejdsomkostninger per time
Arbejdsomkostningsindeks (kvartalsvis)
Indkomstfordeling
Fattigdomsrisiko
Disponibel indkomst per indbygger/region

Økonomi

BNP per indbygger (PPP)
BNP per indbygger (EU28=100)
BNP vækst (pct. i forhold til foregående år)
BNP per indbygger/region
Faste bruttoinvesteringer
Arbejdsproduktivitet
Den offentlige sektors udgifter  
Den offentlige sektors indtægter   
Offentlig gæld   
Offentlig underskud/overskud 
Sociale udgifter
Intra EU28 handel
Extra EU28 handel
Betalingsbalancen   
Betalingsbalancens løbende poster (kvartalsvis) 
Årlig inflation
Forbrugerprisindeks
Forbrugerprisindeks (månedlig) 
Købekraftspariteter/prisniveau
Valutakurs (1 Euro = )

Sociale forhold

Sociale udgifter
Børnepasning

Uddannelse og forskning 

Fuldført ungdoms- eller videregående uddannelse
Livslang læring
Udgifter til forskning

Erhvervsliv

Erhvervsdemografi
Omsætning på hovedbrancher
Landbrugsbedrifter
Arbejdskraft i landbruget
Økologisk dyrket areal
Salg af pesticider
Fiskeriflåden 
Industriens produktionsindeks (månedlig) 
Byggeomkostningsindeks (månedlig)
Byggeriets produktionsindeks (månedlig)
Turister
Overnatninger på hotel og andre overnatningssteder
Detailomsætningsindeks (månedlig)

Transport

Motorveje
Godstransport med lastbil
Dræbte i færdselsuheld
Flypassagerere

Kultur og fritid

Internetbrugere
Køb via Internet

Miljø og energi

Udslip af drivhusgasser
Affaldsproduktion
Energiafhængighed
Energiforbrug/sektorer
Energiforbrug/brændstof
Elektricitet af vedvarende energikilder

 

Alle færdiglavede tabeller (Tables by theme) og databasen fordelt på Eurostats 9 temaer.

Euro-indicators - (også kaldet short-term indicators eller PEEI): Månedlige og kvartalsvise data om den økonomiske situation.

Sustainable development - tabeller om det bæredygtige samfund.

Circular economy - statistik om cirkulær økonomi, affald og genbrug af materialer.

 

Har du spørgsmål vedr. Eurostats statistikker kan du sende dit spørgsmål via "Spørg om statistik" eller kontakte Eurostats User Support

Kontakt

Informations­service og Bibliotek