Gå til sidens indhold

Statistiske Efterretninger fyldte 100 år i 2009

Jubilæumslogo

5. januar 2009 fyldte Statistiske Efterretninger 100 år. Det fejrer vi på denne side med en beskrivelse af baggrunden for Statistisk Efterretninger samt mulighed for at downloade den allerførste udgivelse fra 1909 helt gratis. God fornøjelse.

 

Da Statistiske Efterretninger så dagens lys

Første udgave af Statistiske Efterretninger fra 1909I 1895 vedtog man en ny lov om Statens statistiske Bureau. I loven var et påbud om offentliggørelse så hurtig som mulig af de statistiske resultater. Umiddelbart mente man, at dette påbud blev efterkommet gennem Statistisk Årbog, der udkom regelmæssigt en gang om året med de nyeste oplysninger om samfundet.

Alligevel kom der et tidspunkt, hvor man mente, at årbogen ikke længere opfyldte påbuddet om hurtig offentliggørelse. Man fandt det urimeligt, at fx resultaterne af lejlighedsundersøgelser og de summariske data fra større tællinger ikke kunne komme ud til offentligheden lige så snart, de lå klar.

Derfor opstod tanken om at indføre en tidsskriftagtig publikation, og i januar 1909 blev tanken ført ud i livet, mens A. M. Koefoed var chef. Tidsskriftet fik navnet Statistiske Efterretninger og blev i de første år udgivet med ét nummer hver måned. Der blev lagt vægt på så vidt muligt at undgå tabeller. I stedet skulle stoffet i tekstform gøres egnet til i ubearbejdet form at kunne benyttes direkte i dagspressen og fagbladene. 

Læs første udgave af Statistiske Efterretninger fra 1909

Tabeller blev en naturlig del

Statistiske Efterretninger fra 2009Denne holdning ændrede sig dog efter 1. verdenskrig, hvor man indså, at flere emneområder var bedre tjent med både tekstafsnit og tabeller. Og dermed blev der åbnet op for en hyppigere brug af tabeller, som vi stadig ser i dag.

Man gik også væk fra et fast tidsrum mellem udgivelserne. I stedet begyndte man at offentliggøre tal, så snart de lå klar, og dermed opfyldte man til fulde påbuddet i loven fra 1895 om at offentliggøre "så hurtigt som ske kan".

Statistiske Efterretninger har gennemgået en rivende udvikling siden da, og i 2008 udkom de hele 278 gange med helt friske tal. Her 100 år efter fødslen lever Statistiske Efterretninger stadig, og formålet er fortsat som i gamle dage: At offentliggøre nye tal så snart de foreligger. I dag sker det dog i højere grad til professionelle brugere, mens rollen som formidler til pressen er overtaget af Nyt fra Danmarks Statistik.

Kontakt

Gitte Kjøler Linde