Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Sådan foregår en undersøgelse

Kontakt

 

Chefkonsulent

Bo Lønberg Bilde, tlf: 39 17 32 55

 

Kontorchef

Martine Friisenbach, tlf: 39 17 36 94

 

 

Sådan foregår en undersøgelse fra start til slut

Undersøgelsens start
I den indledende fase rådgiver vi i forbindelse med det overordnede undersøgelsesdesign. Vi rådgiver også med operationalisering af problemstillingerne så de udtrykkes bedst muligt i spørgeskemaet, om det er postalt, telefonisk, besøg eller web-baseret. 

Forud for opstarten af en interviewundersøgelse afholdes introduktion af undersøgelsen for interviewerne. Her gennemgås spørgeskemaet, og interviewforløbet drøftes med interviewerne. Ofte deltager opdragsgiver i disse introduktioner med stort udbytte.

Vi anvender faste interviewere på de fleste undersøgelser, da dette øger kvaliteten af data. 

Pilotundersøgelser
På de fleste større undersøgelser gennemføres et pilotprojekt. Dette har oftest til formål at teste spørgeskemaets opbygning og spørgsmålenes formulering. Et pilotprojekt kan dog også have andre formål fx at teste længden på spørgeskemaet, stikprøve og forventet svarprocent. 

Vi har fire faste pilotinterviewere i pilotteamet. Disse interviewere briefes af kunden, hvor formålet med undersøgelsen fremlægges og spørgeskemaet gennemgås. Når pilotinterviewene er afsluttet, afholdes et møde med kunden, hvor interviewerne afrapporterer om pilotprojektet. 

Stikprøve
Vi kan hjælpe dig med at definere målgruppen og udvælge en stikprøve enten på basis af CPR-registret eller ved kombination med et eller flere af Danmarks Statistiks registre.

Stikprøven ved virksomhedsundersøgelser kan fx udvælges på basis af branche, størrelse eller geografi. Ligeledes kan der indgå data om medarbejderne, fx andel af højt uddannede medarbejdere eller medarbejdere med anden etnisk oprindelse end dansk. 

Dataindsamling
Danmarks Statistik indsamler interviewdata enten ved hjælp af computerstøttede telefoninterviews (CATI), web-baserede interview (CAWI), besøgsinterview (CAPI), postspørgeskemaer eller en kombination af disse metoder. Vi kan også, under vores Forskerordning, koble registerbaseret dataindsamling til den empiriske dataindsamling.

Datalevering
Vi kan levere data i flere forskellige formater sammen med en dokumentation af bortfaldet i stikprøvebaserede undersøgelser. Vi yder også rådgivning omkring efterbehandling af undersøgelsen, afhængigt af dit behov. 

Ansvarlig for siden

Marie Fuglsang