Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Privatlivspolitik

Keyboard med hængelås på

Privatlivspolitik for håndtering af persondata i DST Consulting

Det er vigtigt for os at respektere og beskytte dine personoplysninger. Derfor har vi altid fokus på fortrolighed og sikkerhed og overholder Databeskyttelsesforordningen når vi behandler oplysningerne. I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi behandler de personoplysninger vi får fra dig når du som kunde henvender dig til os for bestilling af ydelser eller du giver samtykke til modtagelse af nyhedsmails fra os.

 

1. Hvem er ansvarlig for behandling af dine oplysninger

Danmarks Statistik er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger og har følgende oplysninger:

Dataansvarlig:
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø
dst@dst.dk
CVR – 17150413
Tlf. 39 17 39 17

Databeskyttelsesrådgiver:
Christian Andreasen
databeskyttelse@dst.dk
Tlf. 39 17 39 95
2. Sådan behandler vi personoplysninger på dig, når du er kunde

Formål:
Når du som kunde eller potentiel kunde retter henvendelse til os med henblik på at få leveret ydelser og opgaver behandler vi dine personlige oplysninger og din virksomheds oplysninger for at kunne udarbejde tilbud samt levere og fakturere ydelsen i henhold til indgået aftale. Aftalen udgør således hjemlen til vores behandling af dine oplysninger (Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b).

Kategorier af personoplysninger:
Vi behandler dine kontakt- og professionelle oplysninger herunder navn, stilling, telefonnummer, e-mail og din virksomheds oplysninger.

Modtagere af oplysningerne:
Fakturering af leverede ydelser foregår i Navision Stat (Moderniseringsstyrelsen) som derfor modtager navn, CVR nummer, evt. EAN nummer og adresse på din virksomhed samt dit navn.

Alle blanketter til bestilling af produkter og opgaver, der ligger på dst.dk/tilsalg håndteres gennem en cloudbaseret ad-on til vores kundehåndteringssystem. Denne ad-on hostes af ClickDimensions som har adgang til navn, firmanavn, CVR nummer/EAN, firmaadresse, e-mail, telefonnummer, stilling. Ved Clickdimensions behandling af DST's kundedata kan der forekomme overførsel af data til USA som er omfattet af EU-U.S. Privacy Shield rammeaftale og til Israel som er omfattet af EU's Direktiv 95/46/EC.

Tilmelding til vores kurser foregår via Nemtilmeld. Du kan læse mere om Nemtilmelds håndtering af dine personoplysninger i privatlivspolitikken for det enkelte kursus som du finder nederst i kursustilmeldingen.

Hvor har vi dine oplysninger fra:
De personoplysninger vi behandler, har vi primært fra dig.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger:
Ved køb af ydelser hos Danmarks Statistik opbevarer vi af regnskabshensyn dine og din virksomheds oplysninger i 5 år, jf. Bogføringsloven.

Fører din henvendelse ikke til fakturering af en konkret ydelse opbevarer vi dine og din virksomheds oplysninger, typisk 1-2 år, med henblik på eventuel senere rådgivning.

3. Sådan behandler vi personoplysninger på dig, når du er modtager af nyhedsmails

Formål:
Når du tilmelder dig vores nyhedsmails behandler vi dine personlige oplysninger og evt. din virksomheds oplysninger for at kunne sende dig relevante nyheder om vores produkter og ydelser. Din tilmelding dvs. dit samtykke udgør således hjemlen til vores behandling af dine oplysninger. (Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a).

Kategorier af personoplysninger:
Vi behandler dine kontakt- og professionelle oplysninger herunder navn, e-mail og evt. din virksomheds oplysninger.

Modtagere af oplysningerne:
Tilmeldingsblanketterne til vores nyhedsmails håndteres gennem en cloudbaseret ad-on til vores kundehåndteringssystem. Denne ad-on hostes af ClickDimensions som har adgang til navn, firmanavn og e-mail. Ved Clickdimensions behandling af DST's kundedata kan der forekomme overførsel af data til USA som er omfattet af EU-U.S. Privacy Shield rammeaftale og til Israel som er omfattet af EU's Direktiv 95/46/EC.

Hvor har vi dine oplysninger fra:
De personoplysninger vi behandler, har vi fra dig.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger:
Danmarks Statistik opbevarer dine personoplysningerne så længe vi har dit samtykke.

Retten til at trække dit samtykke tilbage:
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at klikke på afmeldingslinket i nyhedsmailen eller via vores tilmeldingsside www.dst.dk/consulting-nyt.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

4. Sådan behandler vi dine personoplysninger, når du er samarbejdspartner, herunder leverandører

Formål:
Når vi indleder et samarbejde eller en dialog med dig om et potentielt samarbejde, herunder leverance, behandler vi dine personoplysninger for at kunne sende mails eller på anden vis kommunikere med dig fx for at betale for dine ydelser. Vi behandler dine oplysninger som led i de opgaver, vi har som offentlig myndighed og i samfundets interesse. (Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e).

Kategorier af personoplysninger:
Vi behandler typisk dine kontakt- og professionelle oplysninger herunder navn, stilling, telefonnummer, e-mail og din virksomheds oplysninger.

Modtagere af oplysningerne:
Vi videregiver generelt ikke vores samarbejdspartneres personoplysninger. Kun hvis du er leverandør betaler vi din ydelse gennem systemerne Indfak og Navision Stat (Moderniseringsstyrelsen) som derfor modtager navn, CVR nummer, evt. EAN nummer og adresse på din virksomhed samt dit navn.

Hvor har vi dine oplysninger fra:
De personoplysninger vi behandler, har vi primært fra dig.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger:
Danmarks Statistik opbevarer dine personoplysningerne som samarbejdspartner så længe samarbejdet varer og senest 1 år fra samarbejdets afslutning for det tilfælde, at samarbejdet skulle blive genoptaget, medmindre at vi er forpligtet til at opbevare dem i længere tid ifølge lovgivningen. Er du leverandør opbevarer vi dine oplysninger så længe aftalen om leverance varer og i 5 år fra afslutning af aftalen jf. bogføringsloven, medmindre at vi er forpligtet til at opbevare dem i længere tid ifølge anden lovgivning.

5. Dine rettigheder

 

Persondatalovgivningen giver dig ret til:

  • i vidt omfang at få indsigt i dine personoplysninger, som vi behandler.
  • at gøre indsigelse mod indsamling og viderebehandling af dine personoplysninger.
  • at få rettet dine personoplysninger og få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
  • i visse tilfælde, at få slettet dine personoplysninger.
  • i visse tilfælde, at anmode om en kopi af dine personoplysninger.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte os på databeskyttelse@dst.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

6. Sikkerhed

Danmarks Statistik har høje standarder for sikkerhed. Derfor har vi procedurer, der sikrer, at vi lever op til dem og opfylder kravene til passende sikkerhedsforanstaltninger i persondatalovgivningen.

Behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med Danmarks Statistiks generelle sikkerhedsforanstaltning, som er beskrevet i IT-sikkerhedspolitikken, It-sikkerhedshåndbogen og datafortrolighedspolitikken. Sikkerhedsstandarden ISO27001 følges tillige.

Ansvarlig for siden

DST Consulting