Statistisk Perspektiv nr. 14, september 2016 - page 2-3

VELKOMMEN
TIL STATISTISK
PERSPEKTIV
Danmarks Statistik har i samarbejde
med Erhvervsstyrelsen, de fem regio-
ner og Bornholms Regionskommune
udviklet en metode til systematisk at
måle effekten af erhvervsstøtteord-
ninger. Effektmålingen skal føre til en
bedre evaluering og dermed også en
bedre planlægning af indsatser på er-
hvervsområdet. Dette kan du læse mere
om i første artikel.
Anden artikel handler om hvordan
Danmarks Statistik med en såkaldt
StatHost-løsning bistår en række of-
fentlige myndigheder og organisationer
med at bearbejde og præsentere deres
data og hvad organisationerne og deres
brugere for ud af det.
Foto: Martin Sylvest
Klaus Munch Haagensen
INDHOLD
Nyt værktøj måler effekten af erhvervsstøtteordninger
Få din egen statistikbank
Statistisk Tiårsoversigt 2016
Danmarks Statistiks analyseenhed graver et spadestik dybere
Kommende kurser og seminarer i Danmarks Statistik..
.........................4–7
......................................................................8–10
Et af de tiltag Danmarks Statistik har
gjort for at blive mere synlig i sam-
fundsdebatten er at etablere en ny
analyseenhed. I Den tredje artikel kan
du læse om hvordan analyseenheden,
sammen med andre faglige eksperter
fra huset, giver indspark til nogle af de
debatter, der foregår i samfundet – til
stor hjælp for blandt andre mediefolk
og forskere.
God fornøjelse med læsningen!
2
3
...................................................................11
Forsidefoto:
Chefredaktør
KLAUS MUNCH HAAGENSEN
DST Consulting
Danmarks Statistik
Kontakt:
Tlf.: 39 17 31 27
Mobil: 22 41 71 82
E-post:
........12–15
...........................16
1 4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16
Powered by FlippingBook