Statistisk Perspektiv nr. 14, september 2016 - page 16

Sejrøgade 11
2100 København Ø
Tlf. 39 17 39 17
Statistisk Perspektiv Nr. 14,
september 2016
© Danmarks Statistik, København 2015
Ansvarshavende redaktør:
Klaus Munch Haagensen
Redaktion: Pernille Fenger, Helle Harbo
Holm og Lars Hansen
Layout: Lars Hansen
Fotos: Signelements
(med mindre anden kilde er anført)
Oplag: 4 300
Kommende kurser og seminarer i Danmarks Statistik
Læs mere om vores kurser og seminarer og tilmeld dig på
Du kan også tilmelde dig automatisk opdatering af vores kurser og seminarer
ved at tilmelde din e-mail til vores kursusnyt:
Vi skræddersyr også kurser efter dit behov – ring og hør nærmere og få et tilbud.
Har du har spørgsmål til kursusvirksomheden, så ring eller skriv til:
Lone Schlüter, tlf.: 39 17 30 04,
Tryk: Rosendahls–Schultz Grafisk a/s,
København
Seminar om grundlæggende erhvervsstatistik
Seminar om videregående erhvervsstatistik
Seminar om survey- og registerdata
Brug af Statistikbanken – grundlæggende
Brug af Statistikbanken – videregående
Seminar om indvandrere og efterkommere
Fakta om EU – hvordan du finder europæisk statistik
Seminar om uddannelsesstatistik
den 27. oktober 2016
den 3. november 2016
den 8. november 2016
den 15. november 2016
den 16. november 2016
den 29. november 2016
den 8. december 2016
den 25. april 2017
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15 16
Powered by FlippingBook