Statistisk Perspektiv nr. 9, april 2014 - page 16

Sejrøgade 11
2100 København Ø
Tlf. 3917 3917
Statistisk Perspektiv Nr. 9,
april 2014
© Danmarks Statistik, København 2014
Ansvarshavende redaktør:
Klaus Munch Haagensen
Redaktion: Helle Harbo Holm,
Pernille Fenger og Mikael Skovbo
Layout: Klaus Munch Haagensen
Fotos: Image Select
(med mindre anden kilde er anført)
Oplag: 7 200
Tryk: Rosendahls–Schultz Grafisk a/s,
København
Aktuelle kurser i Danmarks Statistik
6. maj 2014 Introduktion til vægtning og usikkerhedsberegninger, København
8. maj 2014 Arbejdsmarkedsstatistik, København
14. maj 2014 Seminar om survey- og registerdata, Århus
15. maj 2014 Uddannelsesstatistik, Århus
Læs mere om vores kurser på
Hvis du har spørgsmål om vores kursusvirksomhed
så ring eller skriv til Lone Schlüter, tlf.: 39 17 30 04,
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15 16
Powered by FlippingBook