SdgIndex

Vi skal reducere ulighed i og mellem lande.

Delmål 10.1

Gør uligheden i indkomst mindre
Inden 2030 skal der opnås og fastholdes en gradvis indkomststigning for de nederste 40 procent af befolkningen, der er højere end landsgennemsnittet.

Delmål 10.2

Promover større social, økonomisk og politisk inklusion for alle
Inden 2030 skal enhver, uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion eller økonomisk eller anden status, i højere grad inddrages i sociale, økonomiske og politiske beslutninger.

Delmål 10.3

Giv alle lige muligheder, og stop diskrimination
Alle skal sikres lige muligheder, ligesom samfundsforårsaget uligheder skal reduceres, bl.a. ved at afskaffe diskriminerende love, politikker og skikke, og ved at fremme hensigtsmæssig lovgivning, politikker og foranstaltninger til at imødegå dette.

Delmål 10.4

Før politik, der fremmer finansiel og social lighed
Der skal vedtages politikker, især finans-, løn- og socialpolitik, og gradvist opnås større lighed.

Delmål 10.5

Reguler de globale finansielle markeder og institutioner bedre
Regulering og overvågning af de globale finansielle markeder og institutioner skal forbedres, og implementering af disse regulativer skal styrkes.

Delmål 10.6

Udviklingslandene skal repræsenteres bedre i finansielle institutioner
Udviklingslandene skal sikres øget repræsentation og stemme i beslutningstagning i de internationale økonomiske og finansielle institutioner, med henblik på at opnå mere effektive, troværdige, ansvarlige og legitime institutioner.

Delmål 10.7

Før ansvarlig og velstyret migrationspolitik
Der skal faciliteres en velordnet, sikker, regulær og ansvarlig migration og mobilitet af for personer, herunder gennem implementering af planlagte og velforvaltede migrationspolitikker.

Delmål 10.a

Tag særlige hensyn til udviklingslandene (special and differential treatment)
Princippet om særlig og differentieret behandling skal implementeres for udviklingslandene, især de mindst udviklede lande, i overensstemmelse med aftaler i Verdenshandelsorganisationen.

Delmål 10.b

Bak op om hjælp og investeringer i de mindst udviklede lande
Der skal opmuntres til at give officiel udviklingsbistand og finansielle tilførsler, herunder direkte udenlandske investeringer, til lande, hvor behovet er størst, og især til de mindst udviklede lande, de afrikanske lande, udviklingslande uden adgang til havet, og små udviklingsøstater. Bidrag og investeringer skal gives i overensstemmelse med udviklingslandenes nationale planer og programmer.

Delmål 10.c

Migranter skal betale mindre i gebyr, når de sender penge hjem
Inden 2030 skal omkostninger i forbindelse med migranters pengeoverførsler reduceres til mindre end 3procent og overførselsveje med omkostninger over 5procent skal elimineres.