SdgIndex

Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle.

Delmål 6.1

Giv adgang til rent drikkevand
Inden 2030 skal der opnås universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle.

Delmål 6.2

Giv alle adgang til toilet, sanitet og hygiejne
Inden 2030 skal der opnås lige adgang til egnet sanitet og hygiejne for alle, og ordentlige toilet forhold for alle, med særlig opmærksomhed på kvinder og pigers behov, og på mennesker i sårbare situationer.

Delmål 6.3

Styrk vandkvaliteten og rens og brug spildevand bedre
Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer, og halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt.

Delmål 6.4

Gør vandforbruget effektivt og sikr forsyningen af ferskvand
Inden 2030 skal effektiviteten af vandanvendelsen indenfor alle sektorer øges væsentligt, og der skal sikres bæredygtig indvinding af og forsyning med ferskvand for at imødegå vandknaphed, og væsentligt reducere antallet af mennesker, der lider af vandmangel, betydeligt.

Delmål 6.5

Indfør integreret styring af vandressourcer
Inden 2030 skal forvaltning af vandressourcer integreres på alle niveauer, herunder gennem samarbejde på tværs af landegrænser, som det er relevant.

Delmål 6.6

Beskyt og genopret økosystemer i og omkring vand
Inden 2020 skal vandrelaterede økosystemer, herunder bjerge, skove, vådområder, floder, grundvandsbassiner og søer beskyttes og gendannes.

Delmål 6.a

Støt udviklingslandenes vand og sanitet
Inden 2030 skal det internationale samarbejde og støtte til kapacitetsopbygning i udviklingslande udvides indenfor vand- og sanitetsrelaterede aktiviteter og programmer, herunder indvinding af vand, afsaltning, vandeffektivitet, spildevandsbehandling, genbrug og genanvendelsesteknologier.

Delmål 6.b

Støt lokal håndtering af vand og sanitet
Støtte og styrke lokalsamfundenes deltagelse i at forbedre forvaltningen af vand- og sanitet.