SdgIndex

Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

Delmål 5.1

Stop diskrimination af kvinder og piger
Alle former for diskrimination af alle kvinder og piger overalt skal stoppes.

Delmål 5.2

Stop al vold og udnyttelse rettet mod kvinder og piger
Alle former for vold mod alle kvinder og piger i de offentlige og private rum skal elimineres, herunder menneskehandel og seksuel og andre former for udnyttelse.

Delmål 5.3

Stands tvangsægteskaber og omskæring
Alle skadelige skikke som børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber samt kvindelig omskæring skal elimineres.

Delmål 5.4

Sæt pris på ulønnet omsorgsarbejde og del ansvaret i hjemmet
Ulønnet omsorgsarbejde og arbejde i hjemmet skal anerkendes og værdsættes gennem tilgængelighed af offentlige serviceydelser, infrastruktur og politikker for social beskyttelse samt ved at fremme delt ansvar i hjemmet og familien, som nationalt passende.

Delmål 5.5

Kvinder skal deltage fuldt ud i ledelse og beslutningstagelse
Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer i beslutningsprocesser inden for politik, økonomi og det offentlige liv.

Delmål 5.6

Giv alle adgang til reproduktiv sundhed og rettigheder
Der skal sikres universel adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og reproduktive rettigheder i overensstemmelse med handlingsprogrammet fra den Internationale Konference om Befolkning og Udvikling samt Beijing-handlingsplanen og slutdokumenterne fra opfølgningskonferencerne.

Delmål 5.a

Giv lige rettigheder til økonomiske ressourcer
Der skal gennemføres reformer for at give kvinder lige rettigheder til økonomiske ressourcer samt adgang til ejerskab og kontrol over jord og andre former for ejendom, finansielle tjenester, arv og naturressourcer, i henhold til nationale love.

Delmål 5.b

Styrk kvinders rettigheder gennem teknologi
Brugen af teknologi, som hjælpemiddel, især informations- og kommunikationsteknologi skal øges, for at fremme kvinders rettigheder og muligheder.

Delmål 5.c

Vedtag lovgivning, der fremmer kønsligestilling
Velfunderede politikker og lovgivning, der kan håndhæves, og som fremmer ligestilling mellem kønnene og styrker alle kvinders og pigers rettigheder og muligheder på alle niveauer, skal vedtages og styrkes.