SdgIndex

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Delmål 7.1

Giv alle adgang til moderne energi
Inden 2030 skal der sikres universel adgang til pålidelig og moderne energiforsyning til en overkommelig pris.

Delmål 7.2

Forøg den globale procentdel af bæredygtig energi
Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt.

Delmål 7.3

Forbedringen af energieffektiviteten skal fordobles
Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles.

Delmål 7.a

Styrk adgangen til forskning og investeringer inden for ren energi
Inden 2030 skal det internationale samarbejde styrkes for at lette adgang til forskning i ren energi og teknologi, herunder vedvarende energi, energieffektivitet og avanceret og renere teknologi indenfor fossile brændstoffer, og for at fremme investeringer i energiinfrastruktur og ren energiteknologi.

Delmål 7.b

Udvid og opgradér energitjenester for udviklingslandene
Inden 2030 skal infrastrukturen udvides og teknologien opgraderes til at kunne levere moderne og bæredygtige energiforsyning til alle i udviklingslandene, især de mindst udviklede lande, små udviklingsøstater og udviklingslande uden adgang til havet, i overensstemmelse med deres respektive støtteprogrammer.