Danmarks Statistiks valghjemmeside
Valg

Valgoversigt

Danmarks Statistiks rolle ved valg

Danmarks Statistik udarbejder opgørelser af resultater fra valg til Folketinget, valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemninger. Resultaterne offentliggøres løbende på valgaftenen og i dagene derefter. Se video om Danmarks Statistiks rolle under valg
 
Christiansborg
 
Danmarks Statistik udarbejder resultatopgørelserne på vegne af Social- og Indenrigsministeriet. Du kan læse yderligere information omkring love og regler samt resultater fra tidligere valg hos Social- og Indenrigsministeriet.
 

Kontakt valgenheden

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Danmarks Statistiks valgenhed.
Telefon: 3917 3300
 
Valgresultater skal sendes via sikker post.
 
 
Beregningsmodel til mandatfordeling ved folketingsvalg (mandatfordeleren)
Mandatfordeleren er en forenklet model, en regnemaskine, for udregning af mandater ved folketingsvalg.
 
 
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

Tlf. 39 17 39 17