Gå til sidens indhold

Danmarks Statistiks historie

Under navnet Det statistiske Bureau blev Danmarks Statistik grundlagt i 1850 i umiddelbar forlængelse af indførelsen af folkestyre i Danmark.

Som den centrale myndighed for statistik har vi i over 150 år arbejdet for demokratiet og samfundsøkonomien. Upartisk statistik er en forudsætning for, at fri meningsdannelse, forskning og politiske beslutninger kan blive til på et pålideligt grundlag.

Vigtige årstal i dansk statistik.

1769 og 1787 Første danske folketællinger gennemføres, men bliver ikke bearbejdet. .

1797-1819 Dansk-Norsk Tabel-Kontor skal lave finansstatistik og folketællinger.

1801 Første fuldstændige danske folketælling, men først publiceret i 1834.

1833-1848 Tabelkommission sammensætttes af højt placerede embedsmænd.

1849 Kgl. anordning udstedes 1.december om et selvstændigt statistikbureau.

1850-1895 Det statistiske Bureau under Indenrigs-, fra 1853 Finansministeren.

1869 1. udgave af Statistiske Sammendrag som forløber for Statistisk Årbog.

1871 Kommunerne overtager lokale folketælleopgaver fra præster og lærere.

1895-1913 1. statistiklov vedtages og navnet ændres til Statens statistiske Bureau.

1896 1. årgang af Statistisk Årbog udkommer; afløser aperiodiske sammendrag.

1909 1. årgang af Statistiske Efterretninger udkommer til hurtigere formidling.

1913-1966 I kraft af størrelse og status ændres navnet til Det statistiske Departement.

1917 Departementet får ansvaret for krigens rationering af levnedsmidler.

1924 Lov om folkeregistre forbedrer grundlaget for befolkningsstatistikken.

1935-1936 Erhvervstælling kortlægger strukturer, og konjunkturstatistik udbygges.

1940-1945 2.Verdenskrig medfører restriktioner i publicering og revideret ledighedstal.

1945 Folketælling rekonstruerer folkeregistre; første officielle nationalregnskab.

1958 I forbindelse med erhvervstælling oprettes et statistisk erhvervsregister.

1961 Det statistiske Departement flyttes fra Finans- til Økonomiministeriet.

1965 Nyoprettet Adm.råds-udvalg laver lovforslag om nyordning af statistikken.

1966 Lov om Danmarks Statistik i kraft med rigsstatistiker og uafhængig styrelse.

1968 CPR-nummeret indføres til generelt anvendt identifikation i offentlig administration.

1971 Danmarks Statistik får eget edb-anlæg, der bl.a. bearbejder skemaer fra 1970-folketælling.

1975 Lov om Centralt Erhvervsregister vedtages til administration af Danmarks Statistik.

1978 Lov om Offentlige Registre og om Bygge- og Boligregister vedtages.

1981 Højesteret giver Danmarks Statistik medhold i krav om data fra kommuner om bistandslov.

1981 Registerbaseret folke- og boligtælling i fuld skala blandt verdens første.

1990 Danmarks Statistik bedømmes som værende blandt 'de bedste i staten'.

1996 Danmarks Statistik fastlægger mål i Strategi 1996; lov om CVR vedtages til adm. i Danmarks Statistik.

1999 Ny Strategi 2005 vedtages; Centralt Virksomhedsregister (CVR) i brug.

2001 Gratis adgang til Danmarks Statistikbank.

2001 Forskere m.fl. får adgang til afidentificerede mikrodata via internettet.

2003 International sammenligning og evaluering konkluderer, at Danmarks Statistik er en effektiv producent af statistik.

2006 Strategi 2010 vedtages.

2007 Regeringsbeslutning om i højere grad at samle den officielle statistik i Danmarks Statistik.

2009 Strategi 2015 vedtages.

 

Læs mere om Danmarks Statistiks historie:

Dansk Statistik 1850-2000

Dansk Statistik 1950-2000

Kontakt

Carsten Zangenberg
Telefon: 39 17 31 61