Gå til sidens indhold

Udgivelseskalender

Udskudte udgivelser

  • Nyt Underretninger om børn og unge 2020 der var planlagt til at udkomme 22-06-2021 er udskudt til 16-08-2021.
  • Følgende statistikbanktabeller vedrørende Udsatte børn og unge der var planlagt til at udkomme 22-06-2021 er udskudt til 16-08-2021: UND1, UND2, UND3

Vælg filtrering

Viser 79 resultater
Dato Tid Type Titel Underemne Periode Bekræftet
03‑08‑2021 08:00 Tabel MPK3: Rentesatser, ultimo (pct p.a.) Renter og aktieindeks Juni 2021 Ja
04‑08‑2021 08:00 Tabel REGK63: Kommunernes finansielle aktiver og passiver Kommunernes regnskaber 2. kvt. 2021 Ja
04‑08‑2021 08:00 Tabel REGK64: Kommunernes likvide beholdninger (1000 kr.) Kommunernes regnskaber 2. kvt. 2021 Ja
04‑08‑2021 08:00 Tabel REGK65: Kommunernes langfristede gæld (1000 kr.) Kommunernes regnskaber 2. kvt. 2021 Ja
04‑08‑2021 08:00 Tabel REGK73: Kommunernes forskydninger i likvide aktiver (1000 kr.) Kommunernes regnskaber 2. kvt. 2021 Ja
04‑08‑2021 08:00 Tabel REGK74: Kommunernes langfristede låntagning (1000 kr.) Kommunernes regnskaber 2. kvt. 2021 Ja
04‑08‑2021 08:00 Tabel REGR63: Regionernes finansielle aktiver og passiver Kommunernes regnskaber 2. kvt. 2021 Ja
04‑08‑2021 08:00 Tabel REGR64: Regionernes likvide beholdninger (1000 kr.) Kommunernes regnskaber 2. kvt. 2021 Ja
04‑08‑2021 08:00 Tabel REGR65: Regionernes langfristede gæld (1000 kr.) Kommunernes regnskaber 2. kvt. 2021 Ja
05‑08‑2021 08:00 Tabel BYG91: Omkostningsindeks for dagrenovation og slamsugning Omkostningsindeks for dagrenovation og slamsugning 2. kvt. 2021 Ja
05‑08‑2021 08:00 Tabel MPK18: Gennemsnitsrenter i pengeinstitutterne (pct. p.a.) Renter og aktieindeks 2. kvt. 2021 Ja
05‑08‑2021 08:00 Tabel FLYX1: Flyafgange og -ankomster i Københavns lufthavn (eksperimentel statistik) Trafik 1. august 2021 Ja
05‑08‑2021 08:00 Tabel METROX1: Hverdagspassagerindeks i Københavns metro (eksperimentel statistik) Trafik Uge 30 2021 Ja
05‑08‑2021 08:00 Tabel VEJX1: Vejtrafikindeks (eksperimentel statistik) (tilsvarende uge året før=100) Trafik Uge 30 2021 Ja
05‑08‑2021 08:00 Nyt Tvangsauktioner Tvangsauktioner Juli 2021 Ja
05‑08‑2021 08:00 Tabel TVANG1: Bekendtgjorte tvangsauktioner Tvangsauktioner Juli 2021 Ja
06‑08‑2021 08:00 Tabel DODC1: Døde pr. dag (eksperimentel statistik) Dødsfald 1. august 2021 Ja
06‑08‑2021 08:00 Tabel DODC2: Døde pr. uge (eksperimentel statistik) Dødsfald Uge 30 2021 Ja
06‑08‑2021 08:00 Nyt Svinebestanden Husdyr 1. juli 2021 Ja
06‑08‑2021 08:00 Tabel SVIN: Svinebestanden Husdyr 3. kvt. 2021 Ja
06‑08‑2021 08:00 Nyt Industriens produktion og omsætning Industriens produktion og omsætning Juni 2021 Ja
06‑08‑2021 08:00 Tabel IPOO2015: Industriens omsætningssituation Industriens produktion og omsætning Juni 2021 Ja
06‑08‑2021 08:00 Tabel IPOP2015: Industriens produktionsindeks Industriens produktion og omsætning Juni 2021 Ja
06‑08‑2021 08:00 Nyt Konkurser Konkurser Juli 2021 Ja
06‑08‑2021 08:00 Tabel KONKEU: Nyregistrerede virksomheder og konkurser Konkurser 2. kvt. 2021 Ja
06‑08‑2021 08:00 Tabel KONK15: Erklærede konkurser Konkurser Juli 2021 Ja
06‑08‑2021 08:00 Tabel KONK3: Erklærede konkurser Konkurser Juli 2021 Ja
06‑08‑2021 08:00 Tabel KONK4: Erklærede konkurser Konkurser Juli 2021 Ja
06‑08‑2021 08:00 Tabel KONK5: Erklærede konkurser Konkurser Juli 2021 Ja
06‑08‑2021 08:00 Tabel KONK6: Erklærede konkurser Konkurser Juli 2021 Ja
06‑08‑2021 08:00 Tabel KONK7: Erklærede konkurser Konkurser Juli 2021 Ja
06‑08‑2021 08:00 Tabel KONK8: Erklærede konkurser Konkurser Juli 2021 Ja
06‑08‑2021 08:00 Tabel KONK9: Erklærede konkurser (historisk sammendrag) Konkurser Juli 2021 Ja
06‑08‑2021 08:00 Tabel LPRIS10: Salgspriser på udvalgte landbrugsprodukter Priser og prisindeks for jordbrug Juni 2021 Ja
09‑08‑2021 08:00 Nyt Betalingsbalance og udenrigshandel Betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter Juni 2021 Ja
09‑08‑2021 08:00 Tabel BBLM: Betalingsbalance og udenrigshandel Betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter Juni 2021 Ja
09‑08‑2021 08:00 Tabel BBPM: Betalingsbalance og udenrigshandel Betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter Juni 2021 Ja
09‑08‑2021 08:00 Tabel BBUHV: Overgangstabel for varer mellem udenrigshandel og betalingsbalance Betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter Juni 2021 Ja
09‑08‑2021 08:00 Tabel BB1: Betalingsbalancens hovedposter månedlig Betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter Juni 2021 Ja
09‑08‑2021 08:00 Tabel BB2: Betalingsbalance, kvartal Betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter 2. kvt. 2021 Ja
09‑08‑2021 08:00 Tabel VBBLM: Versionstabel af BBLM - Betalingsbalance og udenrigshandel Betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter Juni 2021 Ja
09‑08‑2021 08:00 Tabel VBBPM: Versionstabel af BBPM - Betalingsbalance og udenrigshandel Betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter Juni 2021 Ja
09‑08‑2021 08:00 Tabel VBBUHV: Versionstabel af BBUHV - Overgangstabel for varer mellem udenrigshandel og betalingsbalance Betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter Juni 2021 Ja
09‑08‑2021 08:00 Tabel VBB2: Versionstabel af BB2 - Betalingsbalance, kvartal Betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter 2. kvt. 2021 Ja
09‑08‑2021 08:00 Tabel UHTL: Tjenestebalance, kvartal Udenrigshandel med tjenester 2. kvt. 2021 Ja
09‑08‑2021 08:00 Tabel UHTP: Tjenestebalance, kvartal Udenrigshandel med tjenester 2. kvt. 2021 Ja
09‑08‑2021 08:00 Tabel UHTX: Tjenestebalance, kvartal Udenrigshandel med tjenester 2. kvt. 2021 Ja
09‑08‑2021 08:00 Tabel UHT4S1: Tjenestehandel Udenrigshandel med tjenester 2. kvt. 2021 Ja
09‑08‑2021 08:00 Tabel UHT4S2: Tjenestehandel Udenrigshandel med tjenester 2. kvt. 2021 Ja
09‑08‑2021 08:00 Tabel VUHTX: Versionstabel af UHTX - Tjenestebalance, kvartal Udenrigshandel med tjenester 2. kvt. 2021 Ja
09‑08‑2021 08:00 Tabel BEC2M: Værdi af import og eksport Udenrigshandel med varer Maj 2021 Ja
09‑08‑2021 08:00 Tabel KN8MEST: Im- og eksport KN (EU Kombineret nomenklatur) Udenrigshandel med varer Juni 2021 Ja
09‑08‑2021 08:00 Tabel KONJ2M: Værdi af eksport (1000 kr.) Udenrigshandel med varer Maj 2021 Ja
09‑08‑2021 08:00 Tabel SITCIXM: Indeks for udenrigshandel med varer Udenrigshandel med varer Juni 2021 Ja
09‑08‑2021 08:00 Tabel SITC2R4M: Værdi af import og eksport (1000 kr.) Udenrigshandel med varer Maj 2021 Ja
09‑08‑2021 08:00 Tabel SITC5R4M: Im- og eksport (Rev. 4 SITC) Udenrigshandel med varer Juni 2021 Ja
09‑08‑2021 08:00 Tabel UHIXM: Indeks for udenrigshandel med varer Udenrigshandel med varer Juni 2021 Ja
09‑08‑2021 08:00 Tabel UHV1: Den samlede udenrigshandel Udenrigshandel med varer Juni 2021 Ja
09‑08‑2021 08:00 Tabel UHV2: Den samlede udenrigshandel Udenrigshandel med varer Juni 2021 Ja
09‑08‑2021 08:00 Tabel UHV3: Den samlede udenrigshandel Udenrigshandel med varer Juni 2021 Ja
09‑08‑2021 08:00 Tabel UHV4: Den samlede udenrigshandel Udenrigshandel med varer Juni 2021 Ja
09‑08‑2021 08:00 Tabel UHV5: Den samlede udenrigshandel Udenrigshandel med varer Juni 2021 Ja
09‑08‑2021 08:00 Tabel UHV6: Den samlede udenrigshandel Udenrigshandel med varer Juni 2021 Ja
09‑08‑2021 08:00 Tabel UHV7: Den samlede udenrigshandel Udenrigshandel med varer Juni 2021 Ja
09‑08‑2021 08:00 Tabel VUHV4: Versionstabel af UHV4 - Den samlede udenrigshandel Udenrigshandel med varer Juni 2021 Ja
10‑08‑2021 08:00 Nyt Forbruger- og nettoprisindeks Forbrugerprisindeks Juli 2021 Ja
10‑08‑2021 08:00 Tabel PRIS111: Forbrugerprisindeks Forbrugerprisindeks Juli 2021 Ja
10‑08‑2021 08:00 Tabel PRIS113: Forbrugerprisindeks, hovedtal Forbrugerprisindeks Juli 2021 Ja
10‑08‑2021 08:00 Tabel PRIS114: Nettoprisindeks Forbrugerprisindeks Juli 2021 Ja
10‑08‑2021 08:00 Tabel PRIS116: Nettoprisindeks, hovedtal Forbrugerprisindeks Juli 2021 Ja
10‑08‑2021 08:00 Tabel PRIS117: EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP) Forbrugerprisindeks Juli 2021 Ja
10‑08‑2021 08:00 Tabel PRIS118: EU-harmoniseret forbrugerprisindeks med konstante skatter (HICP-CT) Forbrugerprisindeks Juli 2021 Ja
10‑08‑2021 08:00 Tabel AIS1: Anløbsaktivitet i danske havne (eksperimentel statistik) Havne Juli 2021 Ja
10‑08‑2021 08:00 Nyt Nyregistrerede motorkøretøjer Nyregistrerede og brugte biler Juli 2021 Ja
10‑08‑2021 08:00 Tabel BIL5: Nyregistrerede motorkøretøjer Nyregistrerede og brugte biler Juli 2021 Ja
10‑08‑2021 08:00 Tabel BIL50: Nyregistrerede personbiler Nyregistrerede og brugte biler Juli 2021 Ja
10‑08‑2021 08:00 Tabel BIL51: Nyregistrerede personbiler Nyregistrerede og brugte biler Juli 2021 Ja
10‑08‑2021 08:00 Tabel BIL55: Nyregistrerede personbiler Nyregistrerede og brugte biler Juli 2021 Ja
10‑08‑2021 08:00 Tabel BIL6: Nyregistreringer, brugtvognshandel og bestand mv. Nyregistrerede og brugte biler Juli 2021 Ja