Gå til sidens indhold

Udgivelseskalender

Udskudte udgivelser

  • Følgende statistikbanktabeller vedrørende Restancer til det offentlige der var planlagt til at udkomme 31-03-2023 er udskudt til 23-06-2023: OFFRES10, OFFRES11, OFFRES20, OFFRES21, OFFRES30, OFFRES31

Vælg filtrering

Viser 153 resultater
Dato Tid Type Titel Underemne Periode Bekræftet
06‑06‑2023 08:00 Nyt Tvangsauktioner Tvangsauktioner Maj 2023 Ja
06‑06‑2023 08:00 Tabel TVANG1: Bekendtgjorte tvangsauktioner Tvangsauktioner Maj 2023 Ja
07‑06‑2023 08:00 Nyt Industriens produktion og omsætning Industriens produktion og omsætning April 2023 Ja
07‑06‑2023 08:00 Tabel IPOO2015: Industriens omsætningssituation Industriens produktion og omsætning April 2023 Ja
07‑06‑2023 08:00 Tabel IPOP2015: Industriens produktionsindeks Industriens produktion og omsætning April 2023 Ja
07‑06‑2023 08:00 Nyt Konkurser Konkurser Maj 2023 Ja
07‑06‑2023 08:00 Tabel KONK15: Erklærede konkurser Konkurser Maj 2023 Ja
07‑06‑2023 08:00 Tabel KONK3: Erklærede konkurser Konkurser Maj 2023 Ja
07‑06‑2023 08:00 Tabel KONK4: Erklærede konkurser Konkurser Maj 2023 Ja
07‑06‑2023 08:00 Tabel KONK5: Erklærede konkurser Konkurser Maj 2023 Ja
07‑06‑2023 08:00 Tabel KONK6: Erklærede konkurser Konkurser Maj 2023 Ja
07‑06‑2023 08:00 Tabel KONK7: Erklærede konkurser Konkurser Maj 2023 Ja
07‑06‑2023 08:00 Tabel KONK8: Erklærede konkurser Konkurser Maj 2023 Ja
07‑06‑2023 08:00 Tabel KONK9: Erklærede konkurser (historisk sammendrag) Konkurser Maj 2023 Ja
08‑06‑2023 08:00 Nyt Byggeomkostningsindeks for boliger Indeks for byggeri og anlæg 1. kvt. 2023 Ja
08‑06‑2023 08:00 Tabel BYG42: Byggeomkostningsindeks for boliger Indeks for byggeri og anlæg 1. kvt. 2023 Ja
08‑06‑2023 08:00 Tabel BYG61: Omkostningsindeks for anlæg Indeks for byggeri og anlæg 1. kvt. 2023 Ja
08‑06‑2023 08:00 Nyt Nye højvækstvirksomheder i Danmark Iværksættere 2021 Ja
08‑06‑2023 08:00 Tabel VIV: Nye højvækstvirksomheder Iværksættere 2018:2021 Ja
08‑06‑2023 08:00 Nyt Kontanthjælpsydelser (kvt.) Kontanthjælp 1. kvt. 2023 Ja
08‑06‑2023 08:00 Tabel KYS01: Kontanthjælp (sæsonkorrigeret) Kontanthjælp Marts 2023 Ja
08‑06‑2023 08:00 Tabel KYS02: Kontanthjælp (sæsonkorrigeret) Kontanthjælp Marts 2023 Ja
08‑06‑2023 08:00 Tabel KY01: Kontanthjælp (personer) Kontanthjælp Marts 2023 Ja
08‑06‑2023 08:00 Tabel KY04: Kontanthjælp (personer og beløb) Kontanthjælp Marts 2023 Ja
08‑06‑2023 08:00 Tabel KY12: Kontanthjælp (personer) Kontanthjælp Marts 2023 Ja
08‑06‑2023 08:00 Tabel KY13: Kontanthjælp (personer og beløb) Kontanthjælp Marts 2023 Ja
08‑06‑2023 08:00 Tabel KY15: Kontanthjælp (personer og beløb) Kontanthjælp Marts 2023 Ja
08‑06‑2023 08:00 Tabel KY16: Kontanthjælp (personer og beløb) Kontanthjælp Marts 2023 Ja
08‑06‑2023 08:00 Tabel AIS1: Anløbsaktivitet i danske havne (eksperimentel statistik) Skibsfart og havne Maj 2023 Ja
08‑06‑2023 08:00 Nyt Støtte til udsatte børn og unge Udsatte børn og unge 2022 Ja
08‑06‑2023 08:00 Tabel ANBAAR10: Udslagsgivende årsager til iværksatte anbringelser Udsatte børn og unge 2022 Ja
08‑06‑2023 08:00 Tabel ANBAAR12: Anbragte børn og unge pr. 31. december Udsatte børn og unge 2022 Ja
08‑06‑2023 08:00 Tabel ANBAAR13: Anbragte børn og unge pr. 31. december Udsatte børn og unge 2022 Ja
08‑06‑2023 08:00 Tabel ANBAAR14: Iværksatte anbringelser Udsatte børn og unge 2022 Ja
08‑06‑2023 08:00 Tabel ANBAAR15: Anbragte børn og unge pr. 31. december Udsatte børn og unge 2022 Ja
08‑06‑2023 08:00 Tabel ANBAAR16: Anbragte børn og unge pr. 31. december Udsatte børn og unge 2022 Ja
08‑06‑2023 08:00 Tabel ANBAAR17: Iværksatte anbringelser af børn og unge Udsatte børn og unge 2022 Ja
08‑06‑2023 08:00 Tabel ANBAAR2: Anbragte børn og unge pr. 31. december Udsatte børn og unge 2022 Ja
08‑06‑2023 08:00 Tabel ANBAAR8: Iværksatte anbringelser af børn og unge Udsatte børn og unge 2022 Ja
08‑06‑2023 08:00 Tabel ANBAAR9: Anbragte børn og unge pr. 31. december Udsatte børn og unge 2022 Ja
08‑06‑2023 08:00 Tabel BU04A: Støtte til børn og unge pr. 31. december (nettoopgørelse) Udsatte børn og unge 2022 Ja
08‑06‑2023 08:00 Tabel BU43: Børn og unge der modtager støtte pr. 31. december (andel af 0-22-årige) Udsatte børn og unge 2022 Ja
08‑06‑2023 08:00 Tabel ISBU01: Alle indsatser og støtte i året Udsatte børn og unge 2022 Ja
08‑06‑2023 08:00 Tabel ISBU02: Børn og unge der modtager indsatser og støtte Udsatte børn og unge 2022 Ja
08‑06‑2023 08:00 Tabel ISBU03: Iværksatte indsatser og støtte i året Udsatte børn og unge 2022 Ja
08‑06‑2023 08:00 Tabel ISBU04: Aktive indsatser og støtte pr. 31. december Udsatte børn og unge 2022 Ja
09‑06‑2023 08:00 Nyt Animalsk produktion (kvt.) Animalsk produktion 1. kvt. 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel ANI11: Samlede værdier og indeks for animalske landbrugsprodukter (kvartal) Animalsk produktion 1. kvt. 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel ANI2: Samlede værdier og indeks for animalske landbrugsprodukter (år) Animalsk produktion 2022 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel ANI301: Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (år) Animalsk produktion 2022 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel ANI302: Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (kvartal) Animalsk produktion 1. kvt. 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel ANI4: Slagtninger og produktion af kvæg Animalsk produktion 2022 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel ANI5: Slagtninger og produktion af svin Animalsk produktion 2022 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel ANI6: Slagtninger og produktion af fjerkræ Animalsk produktion 2022 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel ANI61: Slagtninger og produktion af fjerkræ Animalsk produktion 1. kvt. 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel ANI7: Mælkeproduktion og anvendelse Animalsk produktion 2022 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel ANI8: Ægproduktion og produktionsformer Animalsk produktion 2022 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel ANI81: Ægproduktion og produktionsformer Animalsk produktion 1. kvt. 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel ANI9: Slagtninger og eksport Animalsk produktion 2022 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel FOLK1AM: Folketal den 1. i måneden Befolkningstal Maj 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Nyt Betalingsbalance og udenrigshandel Betalingsbalancens løbende poster April 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel BBM: Betalingsbalancen månedlig Betalingsbalancens løbende poster April 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel BBQ: Betalingsbalancen kvartalsvis Betalingsbalancens løbende poster 1. kvt. 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel BBUHV: Overgangstabel for varer mellem udenrigshandel og betalingsbalance Betalingsbalancens løbende poster April 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel BB2UHV: Korrektion af varer mellem udenrigshandel og betalingsbalance Betalingsbalancens løbende poster April 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel GLOB: Fremstillingsvirksomhedernes internationale produktion Betalingsbalancens løbende poster 2022 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel VBBM: Versionstabel af BBM - Betalingsbalancen månedlig Betalingsbalancens løbende poster April 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel VBBQ: Versionstabel af BBQ - Betalingsbalancen kvartalsvis Betalingsbalancens løbende poster 1. kvt. 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel VBBUHV: Versionstabel af BBUHV - Overgangstabel for varer mellem udenrigshandel og betalingsbalance Betalingsbalancens løbende poster April 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel CAMP1: Overnatninger på campingpladser Campingpladser 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel CAMP2: Campingpladser Campingpladser April 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel UHTY: Tjenestebalance, årlig Detaljeret import og eksport 2022 Ja
09‑06‑2023 08:00 Nyt Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. Hoteller, feriecentre og vandrerhjem April 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel HOTEL1: Overnatninger på hoteller og feriecentre Hoteller, feriecentre og vandrerhjem 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel HOTEL2: Overnatninger på hoteller og feriecentre Hoteller, feriecentre og vandrerhjem 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel HOTEL3: Hoteller og feriecentre Hoteller, feriecentre og vandrerhjem April 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel HOTEL31: Hoteller og feriecentre Hoteller, feriecentre og vandrerhjem April 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel HOTEL5: Hoteller og feriecentre Hoteller, feriecentre og vandrerhjem April 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel HOTEL7: Overnatninger på hoteller og feriecentre Hoteller, feriecentre og vandrerhjem 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel HOTEL8: Overnatninger på hoteller og feriecentre Hoteller, feriecentre og vandrerhjem 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel TURIST: Overnatninger Hoteller, feriecentre og vandrerhjem 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel TURIST1: Overnatninger Hoteller, feriecentre og vandrerhjem April 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel TURIST2: Gæster Hoteller, feriecentre og vandrerhjem 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel VANDRER: Overnatninger på vandrerhjem Hoteller, feriecentre og vandrerhjem 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel BEC2M: Værdi af import og eksport Import og eksport af varer og tjenester April 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel BEC2Y: Værdi af import og eksport Import og eksport af varer og tjenester 2022 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel KN8MEST: Im- og eksport KN (EU Kombineret nomenklatur) Import og eksport af varer og tjenester April 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel KN8Y: Im- og eksport KN (EU Kombineret nomenklatur) Import og eksport af varer og tjenester 2022 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel KONJ2M: Værdi af eksport (1000 kr.) Import og eksport af varer og tjenester April 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel KONJ2Y: Værdi af eksport (1000 kr.) Import og eksport af varer og tjenester 2022 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel SITCIXM: Indeks for udenrigshandel med varer Import og eksport af varer og tjenester April 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel SITCIXY: Indeks for importen og eksporten Import og eksport af varer og tjenester 2022 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel SITC2R4M: Værdi af import og eksport (1000 kr.) Import og eksport af varer og tjenester April 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel SITC2R4Y: Værdi af import og eksport (1000 kr.) Import og eksport af varer og tjenester 2022 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel SITC5R4M: Im- og eksport (Rev. 4 SITC) Import og eksport af varer og tjenester April 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel SITC5R4Y: Im- og eksport (Rev. 4 SITC) Import og eksport af varer og tjenester 2022 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel UHIXM: Indeks for udenrigshandel med varer Import og eksport af varer og tjenester April 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel UHIXY: Indeks for udenrigshandel med varer Import og eksport af varer og tjenester 2022 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel UHM: Udenrigshandel månedlig Import og eksport af varer og tjenester April 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel UHQ: Udenrigshandel kvartalsvis Import og eksport af varer og tjenester 1. kvt. 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel UHTL: Tjenestebalance, kvartal Import og eksport af varer og tjenester 1. kvt. 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel UHTP: Tjenestebalance, kvartal Import og eksport af varer og tjenester 1. kvt. 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel UHTX: Tjenestebalance, kvartal Import og eksport af varer og tjenester 1. kvt. 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel UHV1: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester April 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel UHV2: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester April 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel UHV3: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester April 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel UHV4: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester April 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel UHV5: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester April 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel UHV6: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester April 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel UHV7: Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester April 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel VUHM: Versionstabel af UHM - Udenrigshandel månedlig Import og eksport af varer og tjenester April 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel VUHQ: Versionstabel af UHQ - Udenrigshandel kvartalsvis Import og eksport af varer og tjenester 1. kvt. 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel VUHTX: Versionstabel af UHTX - Tjenestebalance, kvartal Import og eksport af varer og tjenester 1. kvt. 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel VUHV4: Versionstabel af UHV4 - Den samlede udenrigshandel Import og eksport af varer og tjenester April 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel LABY06: Gennemsnitlig disponibel indkomst Indkomstulighed 2021 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel LABY07: Relativ fattigdom (andel af befolkningen) Indkomstulighed 2021 Ja
09‑06‑2023 08:00 Nyt Nyregistrerede motorkøretøjer Nyregistrerede og brugte biler Maj 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel BIL5: Nyregistrerede motorkøretøjer Nyregistrerede og brugte biler Maj 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel BIL50: Nyregistrerede personbiler Nyregistrerede og brugte biler Maj 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel BIL51: Nyregistrerede personbiler Nyregistrerede og brugte biler Maj 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel BIL52: Bestanden af personbiler Nyregistrerede og brugte biler Maj 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel BIL53: Nyregistrerede motorkøretøjer Nyregistrerede og brugte biler Maj 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel BIL54: Bestand af motorkøretøjer Nyregistrerede og brugte biler Maj 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel BIL55: Nyregistrerede personbiler Nyregistrerede og brugte biler Maj 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel BIL56: Brugte personbiler Nyregistrerede og brugte biler Maj 2023 Ja
09‑06‑2023 08:00 Tabel BIL6: Nyregistreringer, brugtvognshandel og bestand mv. Nyregistrerede og brugte biler Maj 2023 Ja
12‑06‑2023 08:00 Nyt Ledighedsindikator Arbejdsløse (register) Maj 2023 Ja
12‑06‑2023 08:00 Tabel AUS09: Ledighedsindikator Arbejdsløse (register) Maj 2023 Ja
12‑06‑2023 08:00 Nyt Forbruger- og nettoprisindeks Forbrugerprisindeks Maj 2023 Ja
12‑06‑2023 08:00 Tabel PRIS111: Forbrugerprisindeks Forbrugerprisindeks Maj 2023 Ja
12‑06‑2023 08:00 Tabel PRIS113: Forbrugerprisindeks, hovedtal Forbrugerprisindeks Maj 2023 Ja
12‑06‑2023 08:00 Tabel PRIS114: Nettoprisindeks Forbrugerprisindeks Maj 2023 Ja
12‑06‑2023 08:00 Tabel PRIS116: Nettoprisindeks, hovedtal Forbrugerprisindeks Maj 2023 Ja
12‑06‑2023 08:00 Tabel PRIS117: EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP) Forbrugerprisindeks Maj 2023 Ja
12‑06‑2023 08:00 Tabel PRIS118: EU-harmoniseret forbrugerprisindeks med konstante skatter (HICP-CT) Forbrugerprisindeks Maj 2023 Ja
12‑06‑2023 08:00 Tabel LPRIS10: Salgspriser på udvalgte landbrugsprodukter Økonomi for landbrug og gartneri April 2023 Ja
13‑06‑2023 08:00 Tabel BOLRD: Beboede boliger Boligbestanden 2023 Ja
13‑06‑2023 08:00 Tabel BOL101: Boliger Boligbestanden 2023 Ja
13‑06‑2023 08:00 Tabel BOL102: Boliger Boligbestanden 2023 Ja
13‑06‑2023 08:00 Tabel BOL103: Boliger Boligbestanden 2023 Ja
13‑06‑2023 08:00 Tabel BOL104: Boliger Boligbestanden 2023 Ja
13‑06‑2023 08:00 Tabel BOL105: Boliger Boligbestanden 2023 Ja
13‑06‑2023 08:00 Tabel BOL106: Boliger Boligbestanden 2023 Ja
13‑06‑2023 08:00 Tabel BOL201: Personer i boliger Boligbestanden 2023 Ja
13‑06‑2023 08:00 Tabel BOL202: Personer Boligbestanden 2023 Ja
13‑06‑2023 08:00 Tabel BOL203: Personer Boligbestanden 2023 Ja
13‑06‑2023 08:00 Tabel BOL204: Personer Boligbestanden 2023 Ja
13‑06‑2023 08:00 Nyt Stofmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling Social 2022 Ja
13‑06‑2023 08:00 Tabel SMDBV001: Stofmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 2022 Ja
13‑06‑2023 08:00 Tabel SMDBV002: Stofmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 2022 Ja
13‑06‑2023 08:00 Tabel SMDBV003: Stofmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 2022 Ja
13‑06‑2023 08:00 Tabel SMDBV004: Stofmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 2022 Ja
13‑06‑2023 08:00 Tabel SMDBV005: Stofmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 2022 Ja