Gå til sidens indhold

Udgivelseskalender

Udskudte udgivelser

  • Nyt Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2021 der var planlagt til at udkomme 25-05-2022 er udskudt til 14-06-2022.
  • Nyt Lønindeks 4. kvt. 2021 der var planlagt til at udkomme 02-02-2022 er udskudt til 31-08-2022.
  • Følgende statistikbanktabeller vedrørende Handel med økologiske fødevarer der var planlagt til at udkomme 25-05-2022 er udskudt til 14-06-2022: OEKO3

Vælg filtrering

Viser 69 resultater
Dato Tid Type Titel Underemne Periode Bekræftet
23‑05‑2022 08:00 Nyt EU-harmoniseret forbrugerprisindeks EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP) April 2022 Ja
24‑05‑2022 08:00 Nyt Befolkningsfremskrivninger Befolkningsfremskrivning 2022-2060 Ja
24‑05‑2022 08:00 Tabel FRDK121: Befolkningsfremskrivning 2021 for hele landet Befolkningsfremskrivning 2060 Ja
24‑05‑2022 08:00 Tabel FRDK221: Nøgletal 2021: Fremskrivning af befolkningens bevægelser Befolkningsfremskrivning 2060 Ja
24‑05‑2022 08:00 Tabel FRDK321: Forudsætninger vedrørende fertilitet til befolkningsfremskrivningen 2021 Befolkningsfremskrivning 2059 Ja
24‑05‑2022 08:00 Tabel FRDK421: Forudsætninger vedrørende dødelighed til befolkningsfremskrivningen 2021 Befolkningsfremskrivning 2059 Ja
24‑05‑2022 08:00 Tabel FRDK521: Forudsætninger vedrørende vandringer til befolkningsfremskrivningen 2021 Befolkningsfremskrivning 2059 Ja
24‑05‑2022 08:00 Tabel FRKM121: Befolkningsfremskrivning 2021 Befolkningsfremskrivning 2045 Ja
24‑05‑2022 08:00 Tabel FRKM221: Nøgletal 2021: Fremskrivning af befolkningens bevægelser Befolkningsfremskrivning 2045 Ja
24‑05‑2022 08:00 Tabel FRLD121: Befolkningsfremskrivning 2021 Befolkningsfremskrivning 2045 Ja
24‑05‑2022 08:00 Tabel FRLD221: Nøgletal 2021: Fremskrivning af befolkningens bevægelse Befolkningsfremskrivning 2045 Ja
24‑05‑2022 08:00 Tabel FODER3: Produktion af foder Foder, gødning og pesticider 2021 Ja
24‑05‑2022 08:00 Tabel KORN: Anvendelsen af korn Foder, gødning og pesticider 2021 Ja
24‑05‑2022 08:00 Tabel KVAEL2: Den samlede handelsgødningsforsyning/Indhold af rene næringsstoffer Foder, gødning og pesticider 2019:2020 Ja
24‑05‑2022 08:00 Tabel PEST1: Salget af pesticider til anvendelse i landbrugets planteavl samt behandlingshyppighed Foder, gødning og pesticider 2020 Ja
24‑05‑2022 08:00 Tabel PEST2: Det samlede pesticidsalg Foder, gødning og pesticider 2020 Ja
24‑05‑2022 08:00 Nyt Individbaserede biblioteksudlån Folkebiblioteker 1. kvt. 2022 Ja
24‑05‑2022 08:00 Tabel IBIB1: Udlån og lånere Folkebiblioteker 1. kvt. 2022 Ja
24‑05‑2022 08:00 Tabel IBIB2: Udlån og lånere Folkebiblioteker 1. kvt. 2022 Ja
24‑05‑2022 08:00 Tabel IBIB3: Udlån og lånere Folkebiblioteker 1. kvt. 2022 Ja
24‑05‑2022 08:00 Tabel IBIB4: Udlån og lånere Folkebiblioteker 1. kvt. 2022 Ja
24‑05‑2022 08:00 Tabel KORN2: Lager og omsætning af korn Vegetabilsk produktion 2. halvår 2021 Ja
24‑05‑2022 08:00 Nyt Landbrugets bruttofaktorindkomst Økonomi for landbrug og gartneri 2021 Ja
24‑05‑2022 08:00 Tabel FODER2: Fordeling af foder Økonomi for landbrug og gartneri 2021 Ja
24‑05‑2022 08:00 Tabel FODER5: Foderbalance Økonomi for landbrug og gartneri 2021 Ja
24‑05‑2022 08:00 Tabel FODER6: Værdiberegning for foderstoffer Økonomi for landbrug og gartneri 2021 Ja
24‑05‑2022 08:00 Tabel FRO: Frøproduktion Økonomi for landbrug og gartneri 2021 Ja
24‑05‑2022 08:00 Tabel LBFI1: Landbrugets bruttofaktorindkomst Økonomi for landbrug og gartneri 2021 Ja
24‑05‑2022 08:00 Tabel LBFPRIS1: Pris- og mængdeindeks for landbrugets salg og forbrug i produktionen Økonomi for landbrug og gartneri 2021 Ja
24‑05‑2022 08:00 Tabel LBF3: Direkte skatter og afgifter i landbruget Økonomi for landbrug og gartneri 2021 Ja
24‑05‑2022 08:00 Tabel REGNLA4: Regnskabsstatistik for primære erhverv Økonomi for landbrug og gartneri 2020 Ja
24‑05‑2022 08:00 Tabel REGNLA5: Nøgletal i procent for regnskabsstatistik for primære erhverv Økonomi for landbrug og gartneri 2020 Ja
24‑05‑2022 08:00 Tabel TILSKUD1: Direkte tilskud til landbrugssektoren Økonomi for landbrug og gartneri 2021 Ja
25‑05‑2022 08:00 Nyt Animalsk produktion (kvt.) Animalsk produktion 1. kvt. 2022 Ja
25‑05‑2022 08:00 Tabel ANI11: Samlede værdier og indeks for animalske landbrugsprodukter (kvartal) Animalsk produktion 1. kvt. 2022 Ja
25‑05‑2022 08:00 Tabel ANI302: Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (kvartal) Animalsk produktion 1. kvt. 2022 Ja
25‑05‑2022 08:00 Tabel ANI61: Slagtninger og produktion af fjerkræ Animalsk produktion 1. kvt. 2022 Ja
25‑05‑2022 08:00 Nyt Arbejdskraftundersøgelsen (kvt.) Arbejdsmarkedsstatus, AKU (interview) 1. kvt. 2022 Ja
25‑05‑2022 08:00 Tabel AKU100K: Sæsonkorrigeret arbejdsmarkedstilknytning Arbejdsmarkedsstatus, AKU (interview) 1. kvt. 2022 Ja
25‑05‑2022 08:00 Tabel AKU101K: Sæsonkorrigeret arbejdsmarkedstilknytning (procent) Arbejdsmarkedsstatus, AKU (interview) 1. kvt. 2022 Ja
25‑05‑2022 08:00 Tabel AKU110K: Arbejdsmarkedstilknytning Arbejdsmarkedsstatus, AKU (interview) 1. kvt. 2022 Ja
25‑05‑2022 08:00 Tabel AKU111K: Arbejdsmarkedstilknytning (procent) Arbejdsmarkedsstatus, AKU (interview) 1. kvt. 2022 Ja
25‑05‑2022 08:00 Tabel AKU120K: Arbejdsmarkedstilknytning Arbejdsmarkedsstatus, AKU (interview) 1. kvt. 2022 Ja
25‑05‑2022 08:00 Tabel AKU121K: Arbejdsmarkedstilknytning (procent) Arbejdsmarkedsstatus, AKU (interview) 1. kvt. 2022 Ja
25‑05‑2022 08:00 Tabel AKU210K: Beskæftigede Arbejdsmarkedsstatus, AKU (interview) 1. kvt. 2022 Ja
25‑05‑2022 08:00 Tabel AKU220K: Beskæftigede Arbejdsmarkedsstatus, AKU (interview) 1. kvt. 2022 Ja
25‑05‑2022 08:00 Tabel AKU230K: Beskæftigede Arbejdsmarkedsstatus, AKU (interview) 1. kvt. 2022 Ja
25‑05‑2022 08:00 Tabel AKU240K: Beskæftigede med normal arbejdstid Arbejdsmarkedsstatus, AKU (interview) 1. kvt. 2022 Ja
25‑05‑2022 08:00 Tabel AKU250K: Beskæftigede Arbejdsmarkedsstatus, AKU (interview) 1. kvt. 2022 Ja
25‑05‑2022 08:00 Tabel AKU310K: Overarbejde for lønmodtagere Arbejdsmarkedsstatus, AKU (interview) 1. kvt. 2022 Ja
25‑05‑2022 08:00 Tabel AKU510K: AKU-ledighedens sammensætning Arbejdsmarkedsstatus, AKU (interview) 1. kvt. 2022 Ja
25‑05‑2022 08:00 Tabel AKU520K: Registrerede ledige Arbejdsmarkedsstatus, AKU (interview) 1. kvt. 2022 Ja
25‑05‑2022 08:00 Tabel AKU530K: Arbejdskraftreserven Arbejdsmarkedsstatus, AKU (interview) 1. kvt. 2022 Ja
25‑05‑2022 08:00 Nyt Fra uddannelse til arbejdsmarked Fra uddannelse til arbejdsmarked 2020 Ja
25‑05‑2022 08:00 Tabel OVGARB10: Fra uddannelsesgrupper til fortsat uddannelse eller arbejdsmarked Fra uddannelse til arbejdsmarked 2018 Ja
25‑05‑2022 08:00 Tabel SKIB33: Indenrigs færgetransport Godstransport med skib Marts 2022 Ja
25‑05‑2022 08:00 Tabel SKIB34: Udenrigs færgetransport Godstransport med skib Marts 2022 Ja
25‑05‑2022 08:00 Tabel SKIB72: Godsomsætning på større danske havne Godstransport med skib 1. kvt. 2022 Ja
25‑05‑2022 08:00 Tabel SKIB73: Omsætning af container- og ro-ro-enheder på større danske havne Godstransport med skib 1. kvt. 2022 Ja
25‑05‑2022 08:00 Tabel SKIB74: Godsomsætning på større havne Godstransport med skib 1. kvt. 2022 Ja
25‑05‑2022 08:00 Nyt Nye højvækstvirksomheder i Danmark Iværksættere 2020 Ja
25‑05‑2022 08:00 Tabel VIV: Nye højvækstvirksomheder Iværksættere 2017:2020 Ja
27‑05‑2022 08:00 Nyt Byopgørelsen Befolkningstal 1. januar 2022 Ja
27‑05‑2022 08:00 Tabel BY1: Folketal 1. januar Befolkningstal 2022 Ja
27‑05‑2022 08:00 Tabel BY2: Folketal 1. januar Befolkningstal 2022 Ja
27‑05‑2022 08:00 Tabel BY4: Husstande 1. januar Befolkningstal 2022 Ja
27‑05‑2022 08:00 Tabel DODC1: Døde pr. dag (eksperimentel statistik) Dødsfald 22. maj 2022 Ja
27‑05‑2022 08:00 Tabel DODC2: Døde pr. uge (eksperimentel statistik) Dødsfald Uge 20 2022 Ja
27‑05‑2022 08:00 Tabel MPK13: Aktieindeks ultimo Renter og bidrag April 2022 Ja