Gå til sidens indhold

Udgivelseskalender

Udskudte udgivelser

  • Nyt Individbaserede biblioteksudlån 2023 der var planlagt til at udkomme 23-02-2024 er udskudt til 05-04-2024.
  • Følgende statistikbanktabeller vedrørende Folkebiblioteker der var planlagt til at udkomme 23-02-2024 er udskudt til 05-04-2024: IBIB1A, IBIB2A, IBIB3A, IBIB4A

Vælg filtrering

Viser 96 resultater
Dato Tid Type Titel Underemne Periode Bekræftet
26‑02‑2024 08:00 Tabel VEUHOJ11: Kursusdeltagelse i lange højskolekurser Højskoler 2023 Ja
26‑02‑2024 08:00 Tabel VEUHOJ21: Kursusdeltagelse i korte højskolekurser Højskoler 2023 Ja
26‑02‑2024 08:00 Tabel LAG5S: Ændringer i industriens og engroshandlens lagre Industriens og engroshandlens lagre 4. kvt. 2023 Ja
26‑02‑2024 08:00 Tabel LAG7: Industriens og engroshandlens lagre Industriens og engroshandlens lagre 4. kvt. 2023 Ja
26‑02‑2024 08:00 Tabel LIGEUB2: Kursusdeltagelse ved voksen og efteruddannelse Voksenuddannelser 2023 Ja
26‑02‑2024 08:00 Tabel LIGEUI2: Ligestillingsindikator for kursusdeltagelse ved voksen og efteruddannelse Voksenuddannelser 2023 Ja
26‑02‑2024 08:00 Tabel VEU20: Kursusdeltagelse ved voksen og efteruddannelse Voksenuddannelser 2023 Ja
27‑02‑2024 08:00 Nyt Regnskabsstatistik for akvakultur Akvakultur 2022 Ja
27‑02‑2024 08:00 Tabel AKREGN1: Regnskabsstatistik for akvakultur Akvakultur 2022 Ja
27‑02‑2024 08:00 Tabel NAK1: Nøgletal for akvakultur Akvakultur 2022 Ja
27‑02‑2024 08:00 Tabel MPK13: Aktieindeks ultimo Renter og bidrag Januar 2024 Ja
27‑02‑2024 08:00 Tabel VEUHEL10: Personer der har fuldført en hel voksenuddannelse Voksenuddannelser 2023 Ja
27‑02‑2024 08:00 Tabel VEUHEL20: Personer der har fuldført en hel voksenuddannelse Voksenuddannelser 2023 Ja
28‑02‑2024 08:00 Nyt Kriminalitet (år) Anmeldte forbrydelser 2023 Ja
28‑02‑2024 08:00 Tabel STRAF20: Anmeldte forbrydelser og sigtelser Anmeldte forbrydelser 2023 Ja
28‑02‑2024 08:00 Tabel STRAF22: Anmeldte forbrydelser og sigtelser Anmeldte forbrydelser 2023 Ja
28‑02‑2024 08:00 Tabel STRAF24: Anmeldte forbrydelser pr. 100.000 indbyggere Anmeldte forbrydelser 2023 Ja
28‑02‑2024 08:00 Nyt Detailomsætningsindeks Detailomsætningsindeks Januar 2024 Ja
28‑02‑2024 08:00 Tabel DETA211: Detailomsætningsindeks Detailomsætningsindeks December 2023 Ja
28‑02‑2024 08:00 Tabel DETA212: Detailomsætningsindeks Detailomsætningsindeks Januar 2024 Ja
28‑02‑2024 08:00 Nyt Ledige stillinger Ledige stillinger 4. kvt. 2023 Ja
28‑02‑2024 08:00 Tabel LSK01: Ledige stillinger Ledige stillinger 4. kvt. 2023 Ja
28‑02‑2024 08:00 Tabel LSK02: Ledige stillinger Ledige stillinger 4. kvt. 2023 Ja
28‑02‑2024 08:00 Tabel LSK03: Ledige stillinger (sæsonkorrigeret) Ledige stillinger 4. kvt. 2023 Ja
28‑02‑2024 08:00 Tabel LS01: Ledige stillinger Ledige stillinger 2023 Ja
28‑02‑2024 08:00 Tabel LS02: Ledige stillinger Ledige stillinger 2023 Ja
29‑02‑2024 08:00 Nyt Arbejdsløsheden (md.) Arbejdsløse (register) Januar 2024 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel AKU111M: Arbejdsmarkedstilknytning Arbejdsløse (register) Januar 2024 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel AUA01: Forsikringsaktive Arbejdsløse (register) Januar 2024 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel AUF01: Fuldtidsledige (foreløbig opgørelse) Arbejdsløse (register) Januar 2024 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel AUF02: Fuldtidsledige Arbejdsløse (register) Juli 2023 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel AUP01: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken (foreløbig opgørelse) Arbejdsløse (register) Januar 2024 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel AUP02: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken Arbejdsløse (register) Juli 2023 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel AUP03: Fuldtidsledige i pct. af samtlige forsikrede (foreløbig opgørelse) Arbejdsløse (register) Januar 2024 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel AUS05: Kontanthjælpsmodtagere (ikke arbejdsmarkedsparate) og feriedagpengemodtagere Arbejdsløse (register) Januar 2024 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel AUS07: Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) Arbejdsløse (register) Januar 2024 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel AUS08: Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) Arbejdsløse (register) Januar 2024 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel AUS09: Ledighedsindikator Arbejdsløse (register) Januar 2024 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel LIGEAB9A: Fuldtidsledige Arbejdsløse (register) Juli 2023 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel LIGEAB9B: Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) Arbejdsløse (register) Januar 2024 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel LIGEAI9A: Ligestillingsindikator for fuldtidsledige Arbejdsløse (register) Juli 2023 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel LIGEAI9B: Ligestillingsindikator for fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) Arbejdsløse (register) Januar 2024 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel ARE207: Areal 1. januar Arealopgørelser 2024 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel DODA1: Døde Dødsfald 2022 Nej
29‑02‑2024 08:00 Tabel DODB1: Døde Dødsfald 2022 Nej
29‑02‑2024 08:00 Tabel LIGEHB5A: Døde Dødsfald 2022 Nej
29‑02‑2024 08:00 Tabel LIGEHI5A: Ligestillingsindikator for døde Dødsfald 2022 Nej
29‑02‑2024 08:00 Tabel EJEN11: Enfamiliehuse og ejerlejligheder Ejendomssalg 2022 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel EJEN77: Ejendomssalg Ejendomssalg 3. kvt. 2023 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel EJEN88: Ejendomssalg Ejendomssalg 2022 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel EJEN99: Nøgletal for andelsboligsalg Ejendomssalg 4. kvt. 2023 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel EJ12: Sæsonkorrigerede ejendomssalg , almindelig fri handel Ejendomssalg 3. kvt. 2023 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel EJ131: Ejendomssalg (endelig) Ejendomssalg December 2022 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel EJ141: Prisindeks for ejendomssalg (endelig) Ejendomssalg December 2022 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel EJ5: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 3. kvt. 2023 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel EJ55: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 3. kvt. 2023 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel EJ6: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 2022 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel EJ66: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 2022 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel EJ99: Prisindeks for andelsboliger og ejerboliger Ejendomssalg 4. kvt. 2023 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel LABY22: Ejendomssalg Ejendomssalg 2022 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel VERSEJ12: Versionstabel EJ12 - Sæsonkorrigerede ejendomssalg , almindelig fri handel Ejendomssalg 3. kvt. 2023 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel VERSEJ55: Versionstabel EJ55 - Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 3. kvt. 2023 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel VERSEJ66: Versionstabel EJ66 - Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 2022 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel BYGPRO: Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren Indeks for byggeri og anlæg December 2023 Ja
29‑02‑2024 08:00 Nyt Lønindeks Løn 4. kvt. 2023 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel ILON12: Implicit lønindeks for virksomheder og organisationer Løn 4. kvt. 2023 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel ILON15: Årlig ændring i timefortjenesten for virksomheder og organisationer Løn 4. kvt. 2023 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel ILON22: Implicit lønindeks for den statslige sektor Løn 4. kvt. 2023 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel ILON25: Årlig procentvis ændring i timefortjenesten for statsansatte Løn 4. kvt. 2023 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel ILON32: Implicit lønindeks for kommuner og regioner Løn 4. kvt. 2023 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel ILON35: Årlig procentvis ændring i timefortjenesten for ansatte i kommuner og regioner Løn 4. kvt. 2023 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel ILON42: Implicit lønindeks og ændring i timefortjenesten for kommuner Løn 4. kvt. 2023 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel ILON52: Implicit lønindeks og ændring i timefortjenesten for regioner Løn 4. kvt. 2023 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel SBLON1: Standardberegnet lønindeks Løn 4. kvt. 2023 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel SBLON2: Standardberegnet lønindeks Løn 4. kvt. 2023 Ja
29‑02‑2024 08:00 Tabel ISP1: Produktionsindeks for Serviceerhverv Produktionsindeks for serviceerhverv December 2023 Ja
01‑03‑2024 08:00 Nyt Animalsk produktion (kvt.) Animalsk produktion 4. kvt. 2023 Ja
01‑03‑2024 08:00 Tabel ANI11: Samlede værdier og indeks for animalske landbrugsprodukter (kvartal) Animalsk produktion 4. kvt. 2023 Ja
01‑03‑2024 08:00 Tabel ANI302: Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (kvartal) Animalsk produktion 4. kvt. 2023 Ja
01‑03‑2024 08:00 Tabel ANI61: Slagtninger og produktion af fjerkræ Animalsk produktion 4. kvt. 2023 Ja
01‑03‑2024 08:00 Tabel ANI81: Ægproduktion og produktionsformer Animalsk produktion 4. kvt. 2023 Ja
01‑03‑2024 08:00 Nyt Industriens salg af varer (år) Industriens salg af varer 2023 Ja
01‑03‑2024 08:00 Tabel OMS5: Industriens salg (kvartal) Industriens salg af varer 4. kvt. 2023 Ja
01‑03‑2024 08:00 Tabel OMS6: Industriens salg (år) Industriens salg af varer 2023 Ja
01‑03‑2024 08:00 Tabel VARER: Industriens salg af egne varer (kvartal) Industriens salg af varer 4. kvt. 2023 Ja
01‑03‑2024 08:00 Tabel VARER1: Industriens salg af egne varer (år) Industriens salg af varer 2023 Ja
01‑03‑2024 08:00 Tabel VARER2S: Industriens salg af egne varer, SITC (kvartal) Industriens salg af varer 4. kvt. 2023 Ja
01‑03‑2024 08:00 Tabel VARER3: Industriens salg af egne varer, SITC (år) Industriens salg af varer 2023 Ja
01‑03‑2024 08:00 Nyt Luftfart (år) Passagerer og transportruter 2023 Ja
01‑03‑2024 08:00 Tabel FLYV91: Afrejsende passagerer fra større, offentlige, betjente lufthavne Passagerer og transportruter 4. kvt. 2023 Ja
01‑03‑2024 08:00 Tabel FLYV92: Afrejsende passagerer fra større, offentlige, betjente lufthavne Passagerer og transportruter December 2023 Ja
01‑03‑2024 08:00 Tabel FLYV93: Afrejsende passagerer fra større, offentlige, betjente lufthavne (sæsonkorrigeret) Passagerer og transportruter December 2023 Ja
01‑03‑2024 08:00 Tabel PGKONV1: Konventionelt jordbrug - Dækningsbidrag og jordrente Økonomi for landbrug og gartneri 2022 Ja
01‑03‑2024 08:00 Tabel PGKONV2: Konventionelt landbrug - Dækningsbidrag og nettooverskud Økonomi for landbrug og gartneri 2022 Ja
01‑03‑2024 08:00 Tabel PGOEKO1: Økologisk landbrug - Dækningsbidrag og jordrente Økonomi for landbrug og gartneri 2022 Ja
01‑03‑2024 08:00 Tabel PGOEKO2: Økologisk landbrug - Dækningsbidrag og nettooverskud Økonomi for landbrug og gartneri 2022 Ja