Gå til sidens indhold

Udgivelseskalender

Udskudte udgivelser

  • Nyt Lønstruktur 2020 der var planlagt til at udkomme 22-12-2021 er udskudt til 28-01-2022.
  • Følgende statistikbanktabeller vedrørende Import og eksport af økologiske fødevarer der var planlagt til at udkomme 16-12-2021 er udskudt til 19-01-2022: OEKO4, OEKO5, OEKO6
  • Følgende statistikbanktabeller vedrørende Lønniveau der var planlagt til at udkomme 22-12-2021 er udskudt til 28-01-2022: LIGELB1, LIGELI1, LIGELI2, LIGELI3, LONS11, LONS20, LONS30, LONS40, LONS50, LONS60

Vælg filtrering

Viser 53 resultater
Dato Tid Type Titel Underemne Periode Bekræftet
18‑01‑2022 08:00 Nyt Kommunale og regionale budgetter Kommunernes regnskaber og budgetter 2022 Ja
18‑01‑2022 08:00 Tabel BUDKC: Kommunernes budgetter, grupperinger med tekst - Kommunernes regnskaber og budgetter 2022 Ja
18‑01‑2022 08:00 Tabel BUDK1: Kommunernes budgetter, hovedkonti Kommunernes regnskaber og budgetter 2022 Ja
18‑01‑2022 08:00 Tabel BUDK100: Kommunernes budgetter, grupperinger uden tekst - Kommunernes regnskaber og budgetter 2022 Ja
18‑01‑2022 08:00 Tabel BUDK32: Kommunernes budgetter, funktioner Kommunernes regnskaber og budgetter 2022 Ja
18‑01‑2022 08:00 Tabel BUDR1: Region budgetter (1000 kr.) Regionernes regnskaber og budgetter 2022 Ja
18‑01‑2022 08:00 Tabel BUDR32: Region budgetter (1000 kr.) Regionernes regnskaber og budgetter 2022 Ja
19‑01‑2022 08:00 Tabel FOLK1AM: Folketal den 1. i måneden Befolkningstal December 2021 Ja
19‑01‑2022 08:00 Nyt Forbrugsundersøgelsen Forbrugsundersøgelsen 2020 Ja
19‑01‑2022 08:00 Tabel FU01: Forbrugsundersøgelsen Forbrugsundersøgelsen 2020 Ja
19‑01‑2022 08:00 Tabel FU02: Husstandenes gennemsnitlige forbrug Forbrugsundersøgelsen 2020 Ja
19‑01‑2022 08:00 Tabel FU03: Forbrug Forbrugsundersøgelsen 2020 Ja
19‑01‑2022 08:00 Tabel FU04: Forbrug Forbrugsundersøgelsen 2020 Ja
19‑01‑2022 08:00 Tabel FU05: Forbrug Forbrugsundersøgelsen 2020 Ja
19‑01‑2022 08:00 Tabel FU06: Forbrug Forbrugsundersøgelsen 2020 Ja
19‑01‑2022 08:00 Tabel FU07: Forbrug Forbrugsundersøgelsen 2020 Ja
19‑01‑2022 08:00 Tabel FU08: Forbrug Forbrugsundersøgelsen 2020 Ja
19‑01‑2022 08:00 Tabel FU09: Husstandenes gennemsnitlige indkomst og forbrug Forbrugsundersøgelsen 2020 Ja
19‑01‑2022 08:00 Tabel OEKO4: Udenrigshandel med økologiske varer Import og eksport af økologiske fødevarer 2020 Ja
19‑01‑2022 08:00 Tabel OEKO5: Udenrigshandel med økologiske varer Import og eksport af økologiske fødevarer 2020 Ja
19‑01‑2022 08:00 Tabel OEKO6: Udenrigshandel med økologiske varer Import og eksport af økologiske fødevarer 2020 Ja
19‑01‑2022 08:00 Nyt Navne - hele befolkningen Navne i hele befolkningen 1. januar 2022 Ja
19‑01‑2022 08:00 Pub Strategi Tværgående publikationer 2025 Ja
19‑01‑2022 08:00 Pub Strategy Tværgående publikationer 2025 Ja
20‑01‑2022 08:00 Nyt Beskæftigede ved bygge og anlæg Beskæftigede ved byggeri og anlæg 4. kvt. 2021 Ja
20‑01‑2022 08:00 Tabel BYG1: Beskæftigede ved bygge og anlæg Beskæftigede ved byggeri og anlæg 4. kvt. 2021 Ja
20‑01‑2022 08:00 Tabel BYGOMS1: Omsætning i byggeri og anlæg Byggeriets omsætning 3. kvt. 2021 Ja
20‑01‑2022 08:00 Nyt Musikskoler Musikskoler 2020/2021 Ja
20‑01‑2022 08:00 Tabel LIGEKB3: Elever på musikskole (0-24 år) Musikskoler 2020:2021 Ja
20‑01‑2022 08:00 Tabel LIGEKI3: Ligestillingsindikator for elever på musikskoler (0-24 år) Musikskoler 2020:2021 Ja
20‑01‑2022 08:00 Tabel MUSKOL01: Musikskoler Musikskoler 2020:2021 Ja
20‑01‑2022 08:00 Tabel MUSKOL02: Elever på musikskole Musikskoler 2020:2021 Ja
20‑01‑2022 08:00 Tabel MUSKOL03: Fastholdelse af musikskoleelever Musikskoler 2020:2021 Ja
20‑01‑2022 08:00 Tabel MUSKOL04: Personale på musikskoler Musikskoler 2020:2021 Ja
20‑01‑2022 08:00 Tabel MUSKOL05: Ledende personale med undervisning Musikskoler 2020:2021 Ja
20‑01‑2022 08:00 Tabel MUSKOL06: Musikskolernes økonomi Musikskoler 2020:2021 Ja
21‑01‑2022 08:00 Tabel ANI303: Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (måned) Animalsk produktion November 2021 Ja
21‑01‑2022 08:00 Tabel ANI41: Slagtninger og produktion af kvæg Animalsk produktion November 2021 Ja
21‑01‑2022 08:00 Tabel ANI51: Slagtninger og produktion af svin Animalsk produktion November 2021 Ja
21‑01‑2022 08:00 Tabel DODC1: Døde pr. dag (eksperimentel statistik) Dødsfald 16. januar 2022 Ja
21‑01‑2022 08:00 Tabel DODC2: Døde pr. uge (eksperimentel statistik) Dødsfald Uge 2 2022 Ja
21‑01‑2022 08:00 Nyt Forbrugerforventninger Forbrugerforventninger Januar 2022 Ja
21‑01‑2022 08:00 Tabel FORV1: Forbrugerforventninger (nettotal) Forbrugerforventninger Januar 2022 Ja
21‑01‑2022 08:00 Tabel FORV2: Planer om større investeringer Forbrugerforventninger 1. kvt. 2022 Ja
21‑01‑2022 08:00 Nyt Beskæftigelse for lønmodtagere (md) Lønmodtagere November 2021 Ja
21‑01‑2022 08:00 Tabel LBESK01: Lønmodtagere Lønmodtagere November 2021 Ja
21‑01‑2022 08:00 Tabel LBESK02: Lønmodtagere Lønmodtagere November 2021 Ja
21‑01‑2022 08:00 Tabel LBESK03: Lønmodtagere (sæsonkorrigeret) Lønmodtagere November 2021 Ja
21‑01‑2022 08:00 Tabel LBESK04: Lønmodtagere (sæsonkorrigeret) Lønmodtagere November 2021 Ja
25‑01‑2022 08:00 Nyt EU-harmoniseret forbrugerprisindeks EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP) December 2021 Ja
25‑01‑2022 08:00 SE Kommunale budgetter for regnskabsåret Kommunernes regnskaber og budgetter 2022 Ja
25‑01‑2022 08:00 Tabel KONKEU: Nyregistrerede virksomheder og konkurser Konkurser 4. kvt. 2021 Ja
25‑01‑2022 08:00 SE Regionernes budgetter for regnskabsåret Regionernes regnskaber og budgetter 2022 Ja