Gå til sidens indhold

Udgivelseskalender

Udskudte udgivelser

  • Nyt Kvægbestanden 31. december 2022 der var planlagt til at udkomme 25-01-2023 er udskudt til 30-01-2023.
  • Følgende statistikbanktabeller vedrørende Bestanden af husdyr der var planlagt til at udkomme 25-01-2023 er udskudt til 30-01-2023: KVAEG5
  • Følgende statistikbanktabeller vedrørende Børnepasning der var planlagt til at udkomme 22-12-2022 er udskudt til 01-02-2023: BOERN1

Vælg filtrering

Viser 65 resultater
Dato Tid Type Titel Underemne Periode Bekræftet
30‑01‑2023 08:00 Nyt Kvægbestanden Bestanden af husdyr 31. december 2022 Ja
30‑01‑2023 08:00 Tabel KVAEG5: Kvægbestanden Bestanden af husdyr 4. kvt. 2022 Ja
31‑01‑2023 08:00 Nyt Arbejdsløsheden (md.) Arbejdsløse (register) December 2022 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel AKU111M: Arbejdsmarkedstilknytning Arbejdsløse (register) December 2022 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel AUA01: Forsikringsaktive Arbejdsløse (register) December 2022 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel AUF01: Fuldtidsledige (foreløbig opgørelse) Arbejdsløse (register) December 2022 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel AUF02: Fuldtidsledige Arbejdsløse (register) Juni 2022 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel AUP01: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken (foreløbig opgørelse) Arbejdsløse (register) December 2022 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel AUP02: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken Arbejdsløse (register) Juni 2022 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel AUP03: Fuldtidsledige i pct. af samtlige forsikrede (foreløbig opgørelse) Arbejdsløse (register) December 2022 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel AUS05: Kontanthjælpsmodtagere (ikke arbejdsmarkedsparate) og feriedagpengemodtagere Arbejdsløse (register) December 2022 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel AUS07: Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) Arbejdsløse (register) December 2022 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel AUS08: Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) Arbejdsløse (register) December 2022 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel LIGEAB9A: Fuldtidsledige Arbejdsløse (register) Juni 2022 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel LIGEAB9B: Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) Arbejdsløse (register) December 2022 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel LIGEAI9A: Ligestillingsindikator for fuldtidsledige Arbejdsløse (register) Juni 2022 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel LIGEAI9B: Ligestillingsindikator for fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) Arbejdsløse (register) December 2022 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel EJEN11: Enfamiliehuse og ejerlejligheder Ejendomssalg 2021 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel EJEN77: Ejendomssalg Ejendomssalg 3. kvt. 2022 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel EJEN88: Ejendomssalg Ejendomssalg 2021 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel EJ12: Sæsonkorrigerede ejendomssalg , almindelig fri handel Ejendomssalg 3. kvt. 2022 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel EJ131: Ejendomssalg (endelig) Ejendomssalg November 2021 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel EJ141: Prisindeks for ejendomssalg (endelig) Ejendomssalg November 2021 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel EJ5: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 3. kvt. 2022 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel EJ55: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 3. kvt. 2022 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel EJ6: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 2021 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel EJ66: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 2021 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel VERSEJ12: Versionstabel EJ12 - Sæsonkorrigerede ejendomssalg , almindelig fri handel Ejendomssalg 3. kvt. 2022 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel VERSEJ55: Versionstabel EJ55 - Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 3. kvt. 2022 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel VERSEJ66: Versionstabel EJ66 - Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 2021 Ja
31‑01‑2023 08:00 Analyse 18 pct. af alle danske familier havde flere biler i 2021 Familiernes bilrådighed Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel RESHJMTR: Hjemmetræning af børn og unge (hele Landet) Handicapområdet 2022 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel RESLED: Ledsageordning for børn og unge med nedsat funktionsevne (hele Landet) Handicapområdet 2022 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel BYGPRO: Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren Indeks for byggeri og anlæg November 2022 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel KUARB1: Ansatte på kulturarbejdspladser Kulturområdets uddannelse og beskæftigelse 2020 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel KUARB2: Ansatte på kulturarbejdspladser Kulturområdets uddannelse og beskæftigelse 2020 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel KUARB3: Ansatte på kulturarbejdspladser Kulturområdets uddannelse og beskæftigelse 2020 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel KUERH1: Kulturens erhvervsstruktur Kulturområdets uddannelse og beskæftigelse 2020 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel KUERH2: Kulturens erhvervsstruktur Kulturområdets uddannelse og beskæftigelse 2020 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel KUERH3: Kulturarbejdssteder (ultimo november) Kulturområdets uddannelse og beskæftigelse 2020 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel KUIV1: Kulturiværksætteri Kulturområdets uddannelse og beskæftigelse 2020 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel KUIV2: Kulturiværksætteri Kulturområdets uddannelse og beskæftigelse 2020 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel ISP1: Produktionsindeks for Serviceerhverv Produktionsindeks for serviceerhverv November 2022 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel RESFAMPL: Konkret godkendte, generelt godkendte og netværks plejefamilier (hele landet) Udsatte børn og unge 2022 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel RESFDPJ: Privat familiepleje og døgnpleje (hele landet) Udsatte børn og unge 2022 Ja
31‑01‑2023 08:00 Tabel RESSBU2: Særlige dagtilbud og klubber for børn og unge Udsatte børn og unge 2022 Ja
01‑02‑2023 08:00 Tabel BOERN1: Fuldtidsomregnet pædagogisk personale i kommunale og selvejende daginstitutioner og dagpleje Børnepasning 2021 Ja
01‑02‑2023 08:00 Nyt It-anvendelse i virksomheder (tema) It i virksomheder 2022 socialt ansvar i mikrovirksomheder Ja
02‑02‑2023 08:00 Nyt Kriminalitet (kvt.) Anmeldte forbrydelser 4. kvt. 2022 Ja
02‑02‑2023 08:00 Tabel STRAF10: Anmeldte forbrydelser Anmeldte forbrydelser 4. kvt. 2022 Ja
02‑02‑2023 08:00 Tabel STRAF11: Anmeldte forbrydelser Anmeldte forbrydelser 4. kvt. 2022 Ja
02‑02‑2023 08:00 Tabel STRAF12: Anmeldte forbrydelser, sæsonkorrigeret Anmeldte forbrydelser 4. kvt. 2022 Ja
06‑02‑2023 08:00 Tabel MPK30: Forbrugerkredit, ultimo kvartalet Forbrugerkredit 4. kvt. 2022 Ja
06‑02‑2023 08:00 Tabel REGK63: Kommunernes finansielle aktiver og passiver Kommunernes regnskaber og budgetter 4. kvt. 2022 Ja
06‑02‑2023 08:00 Tabel REGK64: Kommunernes likvide beholdninger (1000 kr.) Kommunernes regnskaber og budgetter 4. kvt. 2022 Ja
06‑02‑2023 08:00 Tabel REGK65: Kommunernes langfristede gæld (1000 kr.) Kommunernes regnskaber og budgetter 4. kvt. 2022 Ja
06‑02‑2023 08:00 Tabel REGK73: Kommunernes forskydninger i likvide aktiver (1000 kr.) Kommunernes regnskaber og budgetter 4. kvt. 2022 Ja
06‑02‑2023 08:00 Tabel REGK74: Kommunernes langfristede låntagning (1000 kr.) Kommunernes regnskaber og budgetter 4. kvt. 2022 Ja
06‑02‑2023 08:00 Tabel BYG91: Omkostningsindeks for dagrenovation, slamsugning og lastvognskørsel Omkostningsindeks for dagrenovation, slamsugning og lastvognskørsel 4. kvt. 2022 Ja
06‑02‑2023 08:00 Tabel REGR63: Regionernes finansielle aktiver og passiver Regionernes regnskaber og budgetter 4. kvt. 2022 Ja
06‑02‑2023 08:00 Tabel REGR64: Regionernes likvide beholdninger (1000 kr.) Regionernes regnskaber og budgetter 4. kvt. 2022 Ja
06‑02‑2023 08:00 Tabel REGR65: Regionernes langfristede gæld (1000 kr.) Regionernes regnskaber og budgetter 4. kvt. 2022 Ja
06‑02‑2023 08:00 Tabel MPK18: Gennemsnitsrenter i pengeinstitutterne (pct. p.a.) Renter og bidrag 4. kvt. 2022 Ja
06‑02‑2023 08:00 Nyt Tvangsauktioner Tvangsauktioner Januar 2023 Ja
06‑02‑2023 08:00 Tabel TVANG1: Bekendtgjorte tvangsauktioner Tvangsauktioner Januar 2023 Ja