Gå til sidens indhold

Et overblik over dansk økonomi

Nedenfor er vist et udvalg af indikatorer, som til sammen giver et overordnet billede af tilstanden i dansk økonomi. Hvor stor er væksten i økonomien og hvordan går det med de offentlige finanser og inflationen? Hvordan er situationen på arbejdsmarkedet og på boligmarkedet? Hvilke forventningerne har økonomiens aktører til fremtiden og hvordan ser det ud med de grønne målsætninger? Dyk ned i tallene ved at klikke på graferne.

Økonomisk vækst (BNP)

  -0,1 % 1.Kvt/22 i

Information

×
Realvækst i pct. i forhold til den foregående periode, sæsonkorrigeret

Tillidsindikator for erhvervene

  106,3 Maj/22 i

Information

×
Indeks=100 opgjort som middelværdi for perioden 1990 - 2018

Offentlig saldo (% af BNP)

  2,3 % 2021 i

Information

×
Offentligt ØMU-overskud eller underskud opgjort som pct. af BNP

Offentlig gæld (% af BNP)

  36,7 % 2021 i

Information

×
Offentlig ØMU-gæld opgjort som pct. af BNP

Beskæftigede

  2.948.149 Apr/22 i

Information

×
Antal lønmodtagere i erhvervene i alt, sæsonkorrigeret

Ledige

  70.042 Apr/22 i

Information

×
Antal fuldtids bruttoledige, sæsonkorrigeret

Forbrugerprisindeks

  7,4 % Maj/22 i

Information

×
Ændringen i pct. i forbrugerprisindekset i alt i forhold til samme måned året før

Kerneinflation

  4,4 % Maj/22 i

Information

×
Ændringen i pct. i forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer i forhold til samme måned året før

Eksport

  145.780 mio. kr. Apr/22 i

Information

×
Opgjort som betalingsbalancens løbende indtægter i mio. kr. fra varer og tjenester, sæsonkorrigeret

Betalingsbalanceoverskud

  19.059 mio. kr. Apr/22 i

Information

×
Opgjort som betalingsbalancens løbende nettoindtægter i mio. kr., sæsonkorrigeret

Prisudvikling for enfamiliehuse

  8,5 % 4.Kvt/21 i

Information

×
Ændringen i pct. i prisindekset i forhold til samme kvartal året før, sæsonkorrigeret

Udviklingen i salg af enfamiliehuse

  -17,7 % 4.Kvt/21 i

Information

×
Ændringen i pct. i antal salg i forhold til samme kvartal året før, sæsonkorrigeret

Prisudvikling for ejerlejligheder i København

  8,9 % 4.Kvt/21 i

Information

×
Ændringen i pct. i prisindekset i forhold til samme kvartal året før for ejerlejligheder i byen København

Aktiekurser

  1.349 Maj/22 i

Information

×
Indeks 1995=100 for aktier i alt på OMXC

Udslip af drivhusgasser

  46.653 1.000 ton 2019 i

Information

×
Udslip af drivhusgasser opgjort i 1000 ton fra dansk territorium, inkl. LULUCF og ekskl. CO2 fra biomasse

Andel af vedvarende energi

  40,6 % 2021 i

Information

×
Andel i pct. af vedvarende energi i det samlede endelige energiforbrug