Gå til sidens indhold

Et overblik over dansk økonomi

Nedenfor er vist et udvalg af indikatorer, som til sammen giver et overordnet billede af tilstanden i dansk økonomi. Hvor stor er væksten i økonomien og hvordan går det med de offentlige finanser og inflationen? Hvordan er situationen på arbejdsmarkedet og på boligmarkedet? Hvilke forventningerne har økonomiens aktører til fremtiden og hvordan ser det ud med de grønne målsætninger? Dyk ned i tallene ved at klikke på graferne.

Dansk økonomi her og nu

Forbrugertillidsindikatoren

  -13,0 Sep/23 i

Information

×
Forbrugerforventninger er forbrugernes vurdering af deres egen og Danmarks økonomiske situation i dag og om et år

Inflation

  2,4 % Aug/23 i

Information

×
Ændringen i pct. i forbrugerprisindekset i alt i forhold til samme måned året før

Kerneinflation

  4,2 % Aug/23 i

Information

×
Ændringen i pct. i forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer i forhold til samme måned året før

Detailomsætningsindeks

  101,1 Jul/23 i

Information

×
Indeks, 2015=100, Korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

Tillidsindikator for erhvervene

  93,4 Sep/23 i

Information

×
Indeks=100 opgjort som middelværdi for perioden 1990 - 2018

Industriens produktionsindeks

  149,2 Jul/23 i

Information

×
Indeks, 2015=100, sæsonkorrigeret

Konkurser

  215 Aug/23 i

Information

×
Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret

Beskæftigede

  2.997.308 Jul/23 i

Information

×
Antal lønmodtagere i erhvervene i alt, sæsonkorrigeret

Ledige

  85.465 Aug/23 i

Information

×
Seneste ledighedstal fra ledighedsindikatoren eller bruttoledigheden. Sæsonkorrigeret, fuldtidspersoner

Andre indikatorer

Økonomisk vækst (BNP)

  0,3 % 2.Kvt/23 i

Information

×
Realvækst i pct. i forhold til den foregående periode, sæsonkorrigeret

Offentlig saldo (% af BNP)

  3,3 % 2022 i

Information

×
Offentligt ØMU-overskud eller underskud opgjort som pct. af BNP

Offentlig gæld (% af BNP)

  30,1 % 2022 i

Information

×
Offentlig ØMU-gæld opgjort som pct. af BNP

Eksport

  157.914 mio. kr. Jul/23 i

Information

×
Opgjort som betalingsbalancens løbende indtægter i mio. kr. fra varer og tjenester, sæsonkorrigeret

Betalingsbalanceoverskud

  22.780 mio. kr. Jul/23 i

Information

×
Opgjort som betalingsbalancens løbende nettoindtægter i mio. kr., sæsonkorrigeret

Prisudvikling for enfamiliehuse

  -5,9 % 1.Kvt/23 i

Information

×
Ændringen i pct. i prisindekset i forhold til samme kvartal året før, sæsonkorrigeret

Aktiekurser

  1.499 Jul/23 i

Information

×
Indeks 1995=100 for aktier i alt på OMXC

Udviklingen i salg af enfamiliehuse

  -25,6 % 1.Kvt/23 i

Information

×
Ændringen i pct. i antal salg i forhold til samme kvartal året før, sæsonkorrigeret

Prisudvikling for ejerlejligheder i København

  -7,1 % 1.Kvt/23 i

Information

×
Ændringen i pct. i prisindekset i forhold til samme kvartal året før for ejerlejligheder i byen København

Renter

  3,70 % Aug/23 i

Information

×
Obligationsrentegennemsnit for samtlige noterede obligationsserier (stats- og realkreditobligationer mv.)

Udslip af drivhusgasser

  46.271 1.000 ton 2021 i

Information

×
Udslip af drivhusgasser opgjort i 1000 ton fra dansk territorium, inkl. LULUCF og ekskl. CO2 fra biomasse

Andel af vedvarende energi

  45,5 % 2022 i

Information

×
Andel i pct. af vedvarende energi i det samlede endelige energiforbrug