Gå til sidens indhold
Gå til delmål 1.3: Indfør sociale sikkerhedsnet Gå til delmål 1.3
Delmål 1.4: Delmål 1.4
Delmål 1.4

Inden 2030 skal det sikres, at alle mænd og kvinder, især de fattige og de udsatte, har lige ret til de økonomiske ressourcer samt adgang til basale serviceydelser, ejerskab og kontrol over land og andre former for ejendom, arv, naturressourcer, passende ny teknologi og finansielle tjenesteydelser herunder mikrofinansiering.

Gå til delmål 1.5 Gå til delmål 1.5: Opbyg modstandsdygtighed mod katastrofer
Indikatorer
1.4.1

1.4.2

Andel af den samlede voksne befolkning, der har sikre jordrettigheder, (a) juridisk anerkendt dokumentation på dette, og (b) som opfatter deres ret til jord som sikker, opdelt på køn og type af jordrettigheder

Flueben: Danmark opfylder Verdensmålet

Forklaring
Befolkningens lige adgang til jordrettigheder er dokumenteret  i tinglysningsloven af 1927. Danmark udarbejder dog ikke kontinuerlig og officiel statistik om opfattelsen af jordrettigheder.

Senest opdateret: 26-03-2021

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn