Gå til sidens indhold
Gå til delmål 2.5: Bevar den genetiske mangfoldighed i fødevareproduktionen Gå til delmål 2.5
Delmål 2.a: Delmål 2.a
Delmål 2.a

Investeringer skal øges, bl.a. gennem forbedret internationalt samarbejde, i landdistrikternes infrastruktur, i landbrugsforskning og konsulenttjenester, i teknologiudvikling samt i genbanker for planter og husdyr, for at forbedre landbrugets produktivitetskapacitet i udviklingslande, især i de mindst udviklede lande.

Gå til delmål 2.b Gå til delmål 2.b: Handelsbarrierer og markedsforvridninger i landbruget skal forhindres
Indikatorer

2.a.1

2.a.2

Download data

Forklaring
Indikatoren dækker udbetalinger fra det offentlige til landbruget og er beregnet af Danmarks Statistik på baggrund af oplysninger fra Landbrugsstyrelsen. Betalingerne har generelt været faldende de seneste år. Da tallene ikke er periodiseret, kan der være forskydning af betalingerne mellem de enkelte år, hvilket bl.a. forklarer stigningen fra 2017 til 2018.

Senest opdateret: 30-07-2020

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn