Gå til sidens indhold
Gå til delmål 3.a: Implementer WHO's rammekonvention om tobakskontrol Gå til delmål 3.a
Delmål 3.b: Delmål 3.b
Delmål 3.b

Forskning og udvikling af vacciner og medicin til behandling af smitsomme og ikke‑smitsomme sygdomme, der primært påvirker udviklingslande skal støttes, og der skal sikres adgang til livsvigtig medicin og vacciner til en overkommelig pris i overensstemmelse med Doha-erklæringen om TRIPS-aftalen og Folkesundhed, som bekræfter udviklingslandenes ret til i fuldt omfang at anvende bestemmelserne i Aftalen om Handelsrelaterede Aspekter af Intellektuelle Ejendomsrettigheder vedrørende fleksibilitet i beskyttelsen af folkesundheden, og især skal der sikres adgang til medicin for alle.

Gå til delmål 3.c Gå til delmål 3.c: Øg finansieringen af sundhedsydelser i udviklingslandene
Indikatorer
3.b.1 3.b.2

3.b.3

Andel af sundhedsinstitutioner, der har et basislager af essentiel medicin tilgængeligt og prismæssigt overkommeligt i længden

100 procent

Forklaring
Det skal bemærkes, at der kan forekomme sundhedsmæssige spidsbelastninger i perioder, hvor medicinlagrene kan være mangelfulde.

Senest opdateret: 10-06-2020

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn