Gå til sidens indhold
Delmål 4.1: Delmål 4.1
Delmål 4.1

Inden 2030 skal det sikres, at alle piger og drenge gennemfører gratis, inkluderende grundskoleundervisning og ungdomsuddannelse i høj kvalitet, der fører til relevante og effektive læringsresultater.

Gå til delmål 4.2 Gå til delmål 4.2: Giv lige lige adgang til ordentlige børnehaveklasser
Indikatorer
4.1.1

4.1.2

Gennemførelsesgrad (5. klasse, 9. klasse, ungdomsuddannelse)

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring
Danmarks Statistik undersøger i øjeblikket, om der findes data til denne indikator.

Senest opdateret: 03-06-2021

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn