Gå til sidens indhold
Gå til delmål 5.4: Sæt pris på ulønnet omsorgsarbejde og del ansvaret i hjemmet Gå til delmål 5.4
Delmål 5.5: Delmål 5.5
Delmål 5.5

Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer i beslutningsprocesser inden for politik, økonomi og det offentlige liv.

Gå til delmål 5.6 Gå til delmål 5.6: Giv alle adgang til reproduktiv sundhed og rettigheder
Indikatorer

5.5.1

5.5.2

Download data

Forklaring
Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik. Antallet af valgte mænd og kvinder er sat i forhold til samtlige valgte. Indikatoren er baseret på FN's definition.

Senest opdateret: 26-06-2019

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn