Gå til sidens indhold
Gå til delmål 5.6: Giv alle adgang til reproduktiv sundhed og rettigheder Gå til delmål 5.6
Delmål 5.a: Delmål 5.a
Delmål 5.a

Der skal gennemføres reformer for at give kvinder lige rettigheder til økonomiske ressourcer samt adgang til ejerskab og kontrol over jord og andre former for ejendom, finansielle tjenester, arv og naturressourcer, i henhold til nationale love.

Gå til delmål 5.b Gå til delmål 5.b: Styrk kvinders rettigheder gennem teknologi
Indikatorer
5.a.1

5.a.2

Andel af lande, hvor de retlige rammer (herunder sædvaneret) garanterer kvinders lige rettigheder til jordejerskab og/eller kontrol over jordbesiddelser

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring
I Danmark findes retlige rammer, som garanterer kvinders lige rettigheder (ligestillingsloven). Danmark udarbejder ikke officiel statistik på flere af underindikatorerne i metoden bag indikatoren.

Senest opdateret: 30-06-2020

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn