Gå til sidens indhold
Delmål 6.1: Delmål 6.1
Delmål 6.1

Inden 2030 skal der opnås universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle.

Gå til delmål 6.2 Gå til delmål 6.2: Giv alle adgang til toilet, sanitet og hygiejne
Indikatorer

6.1.1

Andel af befolkning, der bruger sikkert forvaltet drikkevandsservice

100 procent

Forklaring

Danmark udarbejder ikke kontinuerlig og officiel statistik i overensstemmelse med metoden bag indikatoren. Ifølge Miljøstyrelsen fremstilles alt drikkevand i Danmark fra grundvandet. Alle hustande i Danmark har adgang til drikkevand på ejendommen, enten leveret fra vandforsyning eller fra egen boring. Vandselskabernes forsyningspligt fremgår af vandforsyningsloven. Såfremt private boringer ikke kan anvendes, kan eksisterende vandselskaber blive pålagt forsyningspligten for de pågældende husstande. Det følger af vandforsyningsloven, at grundvand ikke må indvindes uden en tilladelse. Kvaliteten af drikkevandet reguleres af drikkevandsbekendtgørelsen, i hvilken EU’s drikkevandsdirektiv også er implementeret.

For bl.a. at sikre rent drikkevand overvåges kvaliteten af grundvandet, herunder vandets indhold af nitrat og pesticider. Desuden er der en lang række forebyggende indsatser til beskyttelse af grundvandet. Drikkevandet kontrolleres løbende, og i tilfælde af overskridelser af de fastsatte kvalitetskrav påser tilsynsmyndigheden, som er de enkelte kommuner, at kvaliteten genoprettes, og at der træffes de rette sikkerhedsforanstaltninger i den forbindelse.


Senest opdateret: 18-01-2022

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn